Informacja publiczna 2021 - część I

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
13 stycznia 2021
Lp. Data wpływu Tytuł Treść (plik PDF) Odpowiedź (plik PDF) Nadawca Data odpowiedzi
090 18.06.2021 w spr. umów najmu lub dzierżawy treść odpowiedź P.L. 28.06.2021
089 18.06.2021 w spr. umów dzierżawy treść odpowiedź S.S. 28.06.2021
088 17.06.2021 w spr. elektrowni fotowoltaicznych treść odpowiedź A.K. 28.06.2021
087 17.06.2021 w spr. umów z dyrektorami CKI i biblioteki treść odpowiedź K.K. 25.06.2021
086 17.06.2021 w spr. audytu w CKI treść odpowiedź K.O. 25.06.2021
085 01.06.2021 w spr. placówek oświatowych treść odpowiedź I.O. 17.06.2021
084 10.06.2021 w spr. zamówień powyżej 130.000 treść odpowiedź K.O. 16.06.2021
083  04.06.2021 w spr. czujników jakości powietrza treść odpowiedź  R.K. 22.06.2021
082  02.06.2021 w spr. profilu na Facebooku treść odpowiedź  S.O.W.P. 17.06.2021
081 02.06.2021 w spr. aktu powołania dyrektora CKI treść odpowiedź  K.K.  17.06.2021
080 26.05.2021 w spr. działalności "Puść Ciuch w Ruch" treść odpowiedź  G.K. 25.06.2021
079 24.05.2021 w spr. rowerów elektrycznych treść odpowiedź M.C.T.  02.06.2021
078 24.05.2021 w spr. instrumentów finansowych treść odpowiedź I.B.E.F. 28.05.2021
077 21.05.2021 w spr. przesadzenia drzew treść odpowiedź M.L. 07.06.2021
076 19.05.2021 w spr. pracy zdalnej Zastępcy Wójta treść odpowiedź G.K. 24.05.2021
075 18.05.2021 w spr. zamówień publicznych treść odpowiedź Ł.Z. 25.05.2021
074  06.05.2021 w spr. łącznika i organizacji ruchu treść odpowiedź M.H. 26.05.2021
073 11.05.2021 w spr. Zarządzania Kryzysowego treść odpowiedź M.J. 21.06.2021
072 02.05.2021 w spr. PPK treść odpowiedź J.G. 11.05.2021
071 28.04.2021 w spr. szczepień treść odpowiedź M.J. 07.05.2021
070 25.04.2021 w spr. umowy z BPB treść odpowiedź G.D. 12.05.2021
069 25.04.2021 w spr. pojemników na nakrętki treść odpowiedź M.L. 05.05.2021
068 25.04.2021 w spr. ogrodzenia PSZOK treść odpowiedź M.L. 28.04.2021
067 25.04.2021 w spr. wyceny działek treść odpowiedź M.L. 12.05.2021
066 23.04.2021 w spr. wyposażenia budynku gminnego treść odpowiedź M.C.T. 06.05.2021
065 23.04.2021 w spr. liczby uczniów treść odpowiedź R.K. 27.04.2021
064 22.04.2021 w spr. wyroku i nagród treść odpowiedź T.S. 23.04.2021
063 14.04.2021 w spr. pieców treść odpowiedź A.M. 28.04.2021
062 16.04.2021 w spr. delegacji Zastępcy Wójta treść odpowiedź H.D. 29.04.2021
061 13.04.2021 w spr. zezwoleń na sprzedaż alkoholu treść odpowiedź G.Ch. 20.04.2021
060 16.03.2021 w spr. planów zagospodarowania przestrzennego treść odpowiedź G.K. 02.04.2021
059 09.04.2021 w spr. faktur za paliwo Zastępcy Wójta treść odpowiedź G.G. 10.05.2021
058 07.04.2021 w spr. rachunków bankowych i kart płatniczych c.d. treść odpowiedź P.K. 09.04.2021
057 22.03.2021 w spr. korespondencji z ZTM treść odpowiedź R.D. 06.04.2021
056 03.04.2021 w spr. umowy z BPB treść odpowiedź G.D. 12.05.2021
055 29.03.2021 w spr. młodzieżowej rady gminy treść odpowiedź J.Z.D. 29.04.2021
054 27.03.2021 w spr. umów zleceń treść odpowiedź P.K.  31.03.2021
053 29.03.2021 w spr. opracowania projektów umów treść odpowiedź M.Ł.  09.04.2021
052 24.03.2021 w spr. pracowników Urzędu Gminy treść odpowiedź T.K. 17.05.2021
051 25.03.2021 w spr. inwestycji treść odpowiedź S.L.  09.04.2021
050  19.03.2021 w spr. nagród dla pracowników treść odpowiedź S.L.  25.03.2021
049 14.03.2021 w spr. budowy toalety publicznej treść odpowiedź Ł.T. 24.03.2021
048  17.03.2021 w spr. faktur za użytkowanie samochodu służbowego treść odpowiedź P.K.  07.04.2021
047 17.03.2021  w spr. badań profilaktycznych treść odpowiedź T.S. 31.03.2021
046 17.03.2021 w spr. kart płatniczych treść odpowiedź P.K.  07.04.2021
045 13.03.2021 w spr. nieobecności Zastępcy Wójta treść odpowiedź P.K. 09.04.2021
044 13.03.2021 w spr. używania samochodu prywatnego Wójt Gminy treść odpowiedź P.K. 07.04.2021
043 14.03.2021 w spr. decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego treść odpowiedź M.Ł. 23.03.2021
042 12.03.2021 w spr. altany śmietnikowej treść odpowiedź T.S.  26.03.2021
041 12.03.2021 w spr. udostępnienia korespondencji z GDDKiA treść odpowiedź R.D. 18.03.2021
040 12.03.2021 w spr. kosztorysu inwestycji treść odpowiedź R.D. 22.03.2021
039 12.03.2021 w spr. zatrudnienia Marka Słonia treść odpowiedź R.D. 26.03.2021
038 02.03.2021 w spr. inwentaryzacji źródeł ciepła treść odpowiedź P.R. 15.03.2021
037 10.03.2021 w spr. list obecności Zastępcy Wójta treść odpowiedź P.K.  09.04.2021
036 10.03.2021 w spr. nieobecności Zastępcy Wójta treść odpowiedź P.K. 09.04.2021
035 10.03.2021 w spr. udostępnienia dokumentów z BPB treść odpowiedź M.Ł. 24.03.2021
034 05.03.2021 c.d. dip nr 32 treść odpowiedź J.S. 18.03.2021
033 05.03.2021 w spr. wynagrodzeń nauczycieli religii treść odpowiedź P.P. 17.03.2021
032 05.03.2021 w spr. działki w Hornówku treść odpowiedź J.S. 18.03.2021
031 01.03.2021 w spr. placówek oświatowych treść odpowiedź A.R. 10.03.2021
030 25.02.2021 w spr. nieruchomości treść odpowiedź K.J. 26.02.2021
029 22.02.2021 w spr. lokalu przy ul. Matejki 25 treść odpowiedź P.K. 15.03.2021
028 15.02.2021 nt. inwentaryzacji źródeł ciepła treść odpowiedź J.W. 25.02.2021
027 21.02.2021 w spr. kosztów służbowych treść odpowiedź P.K. 08.03.2021
026 21.02.2021 w spr. protokołu i opłat parkingowych treść odpowiedź T.S. 15.03.2021
025 18.02.2021 kontynuacja dip nr 22/2021 treść odpowiedź R.F. 23.02.2021
024 18.02.2021 w spr. aglomeracji treść odpowiedź A.W.O.Ś. 10.03.2021
023 17.02.2021 w spr. glifosatu treść odpowiedź A.M. 25.02.2021
022  04.02.2021 w spr. studium uwarunkowań  treść odpowiedź R.F.  15.02.2021
021  01.02.2021 w spr. finansów, wydatków, podatków, etc. treść odpowiedź P.T.  15.02.2021
020  12.02.2021 w spr. standardów w zakresie ochrony osób treść odpowiedź M.S.  22.02.2021
019  09.02.2021 w spr. wód opadowych treść odpowiedź M.P. 24.02.2021
018 08.02.2021 w spr. inicjatyw lokalnych treść odpowiedź B.W.  22.02.2021
017 05.02.2021 w spr. zwierząt treść odpowiedź  S.O.Z.  22.02.2021
016 08.02.2021  w spr. liczby pracowników treść odpowiedź T.S.  17.02.2021
015 22.01.2021  w spr. zamówień publicznych treść odpowiedź K.O.  04.02.2021
014 18.01.2021 w spr. rowerów treść odpowiedź S.B. 28.01.2021
013 25.01.2021 w spr. szczepień treść odpowiedź P.S.  27.01.2021
012 24.01.2021 w spr. audytów treść odpowiedź R.P.  16.02.2021
011 18.01.2021 w spr. danych kontaktowych do IDO treść odpowiedź D.S. 24.02.2021
010 18.01.2021 w spr. zagospodarowania przestrzennego treść odpowiedź A.S.  01.02.2021
009 04.01.2021 w spr. PSZOK treść odpowiedź T.S. 15.01.2021
008 14.01.2021 w spr. nagród treść odpowiedź T.S. 21.01.2021
007 13.01.2021 w spr. prac związanych z usuwaniem i unieszkodliwianiem azbestu treść odpowiedź  Ś.i I. 15.01.2021
006 12.01.2021 w spr. nadawania imion i nazwisk dzieciom treść odpowiedź  M.S.  15.01.2021
005 11.01.2021 w spr. wydatków związanych z fotowoltaiką treść odpowiedź  K.N.  14.01.2021
004  08.01.2021 w spr. wypadków komunikacyjnych z udziałem zwierząt treść odpowiedź  D.V.  21.01.2021
003  04.01.2021 w spr. udostępnienia umów z Green Management Group treść odpowiedź  T.S.  15.01.2021
002  04.01.2021 w spr. udostępnienia umów z Biurem Projektów Budowlanych treść odpowiedź  T.S.  03.03.2021
001  04.01.2021 w spr. udostępnienia umów dot. "akcji edukacyjnej w zakresie prawidłowego sposobu zagospodarowania odpadów" treść odpowiedź  T.S.  07.01.2021

 

Autor: Joanna Kamińska

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy Izabelin
Data utworzenia:2021-01-13
Data publikacji:2021-01-13
Osoba sporządzająca dokument:Joanna Kamińska
Osoba wprowadzająca dokument:Rafał Bieńkowski
Liczba odwiedzin:14646

Rozwiń Historia zmian

Data i godzina zmianyOsoba zmieniającaOpis zmianyPoprzednia wersja
2021-12-29 15:09:25Rafał BieńkowskiaktualizacjaInformacja publiczna 2021 - część I
2021-08-24 13:23:03Rafał BieńkowskiaktualizacjaInformacja publiczna 2021 - część I
2021-08-23 16:54:29Rafał BieńkowskiaktualizacjaInformacja publiczna 2021 - część I
2021-08-23 14:56:01Rafał BieńkowskiaktualizacjaInformacja publiczna 2021 - część I
2021-08-23 14:52:09Rafał BieńkowskiaktualizacjaInformacja publiczna 2021 - część I
2021-07-23 09:23:08Rafał BieńkowskiaktualizacjaInformacja publiczna 2021 - część I
2021-07-23 09:20:26Rafał BieńkowskiaktualizacjaInformacja publiczna 2021 - część I
2021-07-21 09:28:25Rafał BieńkowskiaktualizacjaInformacja publiczna 2021 - część I
2021-07-07 14:12:41Rafał BieńkowskiaktualizacjaInformacja publiczna 2021 - część I
2021-07-07 14:11:54Rafał BieńkowskiaktualizacjaInformacja publiczna 2021 - część I
2021-06-28 16:26:52Rafał BieńkowskiaktualizacjaInformacja publiczna 2021 - część I
2021-06-28 16:12:40Rafał BieńkowskiaktualizacjaInformacja publiczna 2021 - część I
2021-06-22 15:02:46Rafał BieńkowskiaktualizacjaInformacja publiczna 2021 - część I
2021-06-21 15:22:33Rafał BieńkowskiaktualizacjaInformacja publiczna 2021 - część I
2021-06-17 14:58:57Rafał BieńkowskiaktualizacjaInformacja publiczna 2021 - część I
2021-06-17 11:53:41Rafał BieńkowskiaktualizacjaInformacja publiczna 2021 - część I
2021-06-17 11:50:12Rafał BieńkowskiaktualizacjaInformacja publiczna 2021 - część I
2021-06-17 10:46:52Rafał BieńkowskiaktualizacjaInformacja publiczna 2021 - część I
2021-06-16 15:17:35Rafał BieńkowskiaktualizacjaInformacja publiczna 2021 - część I
2021-06-11 13:47:20Rafał BieńkowskiaktualizacjaInformacja publiczna 2021 - część I
2021-06-07 14:07:26Rafał BieńkowskiaktualizacjaInformacja publiczna 2021 - część I
2021-06-07 13:56:28Rafał BieńkowskiaktualizacjaInformacja publiczna 2021 - część I
2021-05-28 13:42:13Rafał BieńkowskiaktualizacjaInformacja publiczna 2021 - część I
2021-05-25 11:17:20Rafał BieńkowskiaktualizacjaInformacja publiczna 2021 - część I
2021-05-18 12:32:02Rafał BieńkowskiaktualizacjaInformacja publiczna 2021 - część I
2021-05-17 09:58:57Rafał BieńkowskiaktualizacjaInformacja publiczna 2021 - część I
2021-05-14 11:58:43Rafał BieńkowskiaktualizacjaInformacja publiczna 2021 - część I
2021-05-14 11:56:08Rafał BieńkowskiaktualizacjaInformacja publiczna 2021 - część I
2021-05-13 12:51:29Rafał BieńkowskiaktualizacjaInformacja publiczna 2021 - część I
2021-05-13 12:22:09Rafał BieńkowskiaktualizacjaInformacja publiczna 2021 - część I
2021-05-13 12:14:05Rafał BieńkowskiaktualizacjaInformacja publiczna 2021 - część I
2021-05-12 13:57:49Rafał BieńkowskiaktualizacjaInformacja publiczna 2021 - część I
2021-05-12 13:57:02Rafał BieńkowskiaktualizacjaInformacja publiczna 2021 - część I
2021-05-12 10:55:06Rafał BieńkowskiaktualizacjaInformacja publiczna 2021 - część I
2021-05-06 10:10:01Rafał BieńkowskiaktualizacjaInformacja publiczna 2021 - część I
2021-05-05 14:54:37Rafał BieńkowskiaktualizacjaInformacja publiczna 2021 - część I
2021-05-05 14:51:14Rafał BieńkowskiaktualizacjaInformacja publiczna 2021 - część I
2021-05-04 13:07:13Rafał BieńkowskiaktualizacjaInformacja publiczna 2021 - część I
2021-05-04 12:59:01Rafał BieńkowskiaktualizacjaInformacja publiczna 2021 - część I
2021-05-04 11:35:42Rafał BieńkowskiaktualizacjaInformacja publiczna 2021 - część I
2021-04-28 15:35:23Rafał BieńkowskiaktualizacjaInformacja publiczna 2021 - część I
2021-04-28 15:12:16Rafał BieńkowskiaktualizacjaInformacja publiczna 2021 - część I
2021-04-19 12:28:53Rafał BieńkowskiaktualizacjaInformacja publiczna 2021 - część I
2021-04-15 11:03:35Rafał BieńkowskiaktualizacjaInformacja publiczna 2021 - część I
2021-04-13 13:00:30Rafał BieńkowskiaktualizacjaInformacja publiczna 2021 - część I
2021-04-09 11:34:15Rafał BieńkowskiaktualizacjaInformacja publiczna 2021 - część I
2021-04-08 10:18:58Rafał BieńkowskiaktualizacjaInformacja publiczna 2021 - część I
2021-04-08 10:17:18Rafał BieńkowskiaktualizacjaInformacja publiczna 2021 - część I
2021-04-07 13:14:02Rafał BieńkowskiaktualizacjaInformacja publiczna 2021 - część I
2021-04-06 12:55:16Rafał BieńkowskiaktualizacjaInformacja publiczna 2021 - część I
2021-03-29 16:44:41Rafał BieńkowskiaktualizacjaInformacja publiczna 2021 - część I
2021-03-26 11:59:40Rafał BieńkowskiaktualizacjaInformacja publiczna 2021 - część I
2021-03-26 11:50:36Rafał BieńkowskiaktualizacjaInformacja publiczna 2021 - część I
2021-03-26 11:33:12Rafał BieńkowskiaktualizacjaInformacja publiczna 2021 - część I
2021-03-18 12:07:01Rafał BieńkowskiaktualizacjaInformacja publiczna 2021 - część I
2021-03-17 14:37:55Rafał BieńkowskiaktualizacjaInformacja publiczna 2021 - część I
2021-03-17 14:30:56Rafał BieńkowskiaktualizacjaInformacja publiczna 2021 - część I
2021-03-10 12:59:15Rafał BieńkowskiaktualizacjaInformacja publiczna 2021 - część I
2021-03-10 12:56:32Rafał BieńkowskiaktualizacjaInformacja publiczna 2021 - część I
2021-03-09 15:27:46Rafał BieńkowskiaktualizacjaInformacja publiczna 2021 - część I
2021-02-24 15:21:59Rafał BieńkowskiaktualizacjaInformacja publiczna 2021 - część I
2021-02-24 14:55:28Rafał BieńkowskiaktualizacjaInformacja publiczna 2021 - część I
2021-02-24 14:45:27Rafał BieńkowskiaktualizacjaInformacja publiczna 2021 - część I
2021-02-24 14:37:03Rafał BieńkowskiaktualizacjaInformacja publiczna 2021 - część I
2021-02-24 14:33:54Rafał BieńkowskiaktualizacjaInformacja publiczna 2021 - część I
2021-01-27 13:44:27Rafał BieńkowskiaktualizacjaInformacja publiczna 2021 - część I
2021-01-25 12:43:18Rafał BieńkowskiaktualizacjaInformacja publiczna 2021 - część I
2021-01-25 12:35:22Rafał BieńkowskiaktualizacjaInformacja publiczna 2021 - część I
2021-01-24 22:03:42Rafał BieńkowskiaktualizacjaInformacja publiczna 2021 - część I
2021-01-24 21:52:52Rafał BieńkowskiaktualizacjaInformacja publiczna 2021 - część I
2021-01-24 21:31:47Rafał BieńkowskiaktualizacjaInformacja publiczna 2021 - część I
2021-01-24 21:28:53Rafał BieńkowskiaktualizacjaInformacja publiczna 2021 - część I
2021-01-13 15:42:19Rafał BieńkowskiaktualizacjaInformacja publiczna 2021 - część I