Zarządzenia Wójta 2022 - część I

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
4 stycznia 2022
Nr zarządzenia Data Tytuł (w sprawie) Treść
482/2022 26.05.2022 Zmiany planu finansowego rachunku środków z Funduszu Pomocy Gminy Izabelin na 2022 r. 482.2022
481/2022 26.05.2022 Zmiany budżetu Gminy Izabelin w 2022 r. 481.2022
480/2022 26.05.2022 Zatwierdzenia sprawozdania finansowego samorządowej instytucji kultury - Centrum Kultury Izabelin za 2021 rok 480.2022
479/2022 26.05.2022 Zatwierdzenia sprawozdania finansowego samorządowej instytucji kultury - Gminnej Biblioteki Publicznej w Izabelinie za 2021 rok 479.2022
478/2022 11.05.2022 Przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Izabelin w zakresie części wydatków z budżetu Gminy Izabelin na rok 2023 478.2022
477/2022 06.05.2022 Zmiany planu finansowego rachunku środków z Funduszu Pomocy Gminy Izabelin na 2022 r. 477.2022
476/2022 05.05.2022 Zmiany budżetu Gminy Izabelin w 2022 r. 476.2022
475/2022 04.05.2022 Określenia wzoru umowy dotyczącej dofinasowania kosztów inwestycji służącej ochronie powietrza, polegającej na trwałej zmianie ogrzewania na proekologiczne 475.2022
474/2022 29.04.2022 Ogłoszenia konkursu "KONKURS NA LOKALNE DANIE ZERO WASTE" 474.2022
473/2022 29.04.2022 Zmiany planu finansowego rachunku środków z Funduszu Pomocy Gminy Izabelin na 2022 r. 473.2022
472/2022 29.04.2022 Akcji edukacyjnej "Stwórz dziki zakątek ogrodu przyjazny owadom zapylającym w gminie Izabelin" 472.2022
471/2022 29.04.2022 Analizy prawdopodobieństwa naruszenia prawa w ramach wykonywania działalności gospodarczej przez przedsiębiorców posiadających zezwolenie na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych z tereny Gminy Izabelin oraz określenia ogólnego schematu procedury kontroli przedsiębiorców 471.2022
470/2022 29.04.2022 Zmiany budżetu Gminy Izabelin w 2022 r. 470.2022
469/2022 28.04.2022 Przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie letniego wypoczynku dzieci i młodzieży w 2022 r. 469.2022
468/2022 27.04.2022 Powołania Izabelińskiej Rady Kobiet 468.2022
467/2022 26.04.2022 Odstąpienia od odliczania podatku od towarów i usług od zakupów dokonywanych przez jednostki budżetowe Gminy Izabelin w 2022 r. 467.2022
466/2022 26.04.2022 Zmiany planu finansowego rachunku środków z Funduszu Pomocy Gminy Izabelin na 2022 r. 466.2022
465/2022 26.04.2022 Zmiany budżetu Gminy Izabelin w 2022 r. 465.2022
464/2022 20.04.2022 Ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej 464.2022
463/2022 13.04.2022 Ustalenia planu finansowego rachunku środków z Funduszu Pomocy Gminy Izabelin na 2022 r. 463.2022
462/2022 11.04.2022 Zmiany budżetu Gminy Izabelin w 2022 r. 462.2022
461/2022 06.04.2022 Zmiany Zarządzenia Nr 447/2022 z dnia 15 marca 2022 r. w sprawie określenia zasad organizacji zakwaterowania, wyżywienia, opieki socjalnej oraz opieki psychologicznej w miejscach zakwaterowania dla ludności uchodźczej z terenu Ukrainy, która w wyniku działań zbrojnych znalazła się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej od 24 lutego 2022, w lokalizacjach przygotowanych na terenie Gminy Izabelin wskazanych Wojewodzie Mazowieckiemu 461.2022
460/2022 01.04.2022 Powołania Gminnej Komisji Wyborczej 460.2022
459/2022 01.04.2022 Zmiany budżetu Gminy Izabelin w 2022 r. 459.2022
458/2022 01.04.2022 Przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2022 r. zadania publicznego w zakresie działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym 458.2022
457/2022 31.03.2022 Określenia wzoru wniosku o udzielenie dotacji, wzoru umowy oraz wzoru wniosku o rozliczenie dotacji dotyczących dofinansowania kosztów inwestycji służącej ochronie powietrza, polegającej na trwałej zmianie ogrzewania na proekologiczne 457.2022
456/2022 31.03.2022 Wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Izabelin 456.2022
455/2022 31.03.2022 Przekazania sprawozdania finansowego Gminy Izabelin 455.2022
454/2022 25.03.2022 Określenia form i trybu udzielania przez Gminę Izabelin pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa 454.2022 
453/2022 25.03.2022 Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej  453.2022
452/2022 24.03.2022 Zmiana budżetu 452.2022
451/2022 22.03.2022 Wybory członków Komisji Socjalnej - Powołanie Komisji Skrutacyjnej   451.2022 
450/2022 22.03.2022 Konkurs - wsparcie psychologiczne 450.2022
449/2022 18.03.2022 Bezpłatna pomoc psychologiczna dla obywateli Ukrainy 449.2022
448/2022 18.03.2022 Bezpłatne fotografie dla obywateli Ukrainy 448.2022
447/2022 15.03.2022 Określenia zasad organizacji zakwaterowania, wyżywienia, opieki socjalnej oraz opieki psychologicznej w miejscach zakwaterowania dla ludności uchodźczej z terenu Ukrainy, która w wyniku działań zbrojnych znalazła się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej od 24 lutego 2022, w lokalizacjach przygotowanych na terenie Gminy Izabelin wskazanych Wojewodzie Mazowieckiemu 447.2022 
446/2022 15.03.2022 Przeprowadzenie wyborów do Młodzieżowej Rady Gminy Izabelin  446.2022
445/2022 09.03.2022 Zmiana zarządzenia 444/2022   445.2022 
444/2022 09.03.2022 Zmiana budżetu   444.2022 
443/2022 09.03.2022 Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2021 rok  443.2022
442/2022 04.03.2022 Konkurs - świadome rodzicielstwo  442.2022
441/2022 02.03.2022 Regulamin dot. zasady wydatkowania środków finansowych o wartości nieprzekraczającej 130.000 złotych netto  441.2022
440/2022 02.03.2022 Zmiana budżetu  440.2022
439/2022 01.03.2022 Średni miesięczny koszt pobytu uczestnika w Dziennym Domu Seniora + w 2022 r.   439.2022 
438/2022 28.02.2022r. Przyjęcie Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Urzędu Gminy Izabelin 438.2022
437/2022 18.02.2022r. Wprowadzenia Regulaminu Wynagradzania Pracowników Urzędu Gminy Izabelin  437.2022
436/2022  18.02.2022r. Formy sporządzania i przekazywania sprawozdań   436.2022
435/2022  18.02.2022r. Uprawnienia kierowników do zaciągania zobowiązań   435.2022
434/2022  18.02.2022r. Zmiany budżetu   434.2022
433/2022  31.01.2022r. Instrukcji gospodarowania majątkiem   433.2022
432/2022  31.01.2022r. Przedłużenia terminu rozstrzygnięcia konkursu sport 2022   432.2022
431/2022  26.01.2022r. Rekrutacji do przedszkoli i szkoły   431.2022
430/2022  26.01.2022r. Planu doskonalenia zawodowego nauczycieli   430.2022
429/2022  26.01.2022r. Sprawozdania z wykonania planu COVID - 19   429.2022
428/2022  21.01.2022r. Sprawozdanie z wykonania zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej   428.2022 
427/2022  21.01.2022r. Komisji- stypendia sportowe   427.2022
426/2022  21.01.2022r. Ogłoszenia konkursu wolontariat  426.2022
425/2022  18.01.2022r. Powołania zespołu ds. PPP  425.2022
424/2022    17.01.2022r.  Zmiany budżetu   424.2022
423/2022    12.01.2022r.  Konkursu upowszechniania sportu   423.2022
422/2022   11.01.2022r.  Zmiany regulaminu naboru   422.2022
421/2022  10.01.2022r. Zmiany budżetu  421.2022
420/2022   03.01.2022r. Powołania Komisji do mianowania nauczycieli  420.2022
Autor: Joanna Kamińska

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy Izabelin
Data utworzenia:2022-01-04
Data publikacji:2022-01-04
Osoba sporządzająca dokument:Joanna Kamińska
Osoba wprowadzająca dokument:Anna Sikorska
Liczba odwiedzin:2205

Rozwiń Historia zmian

Data i godzina zmianyOsoba zmieniającaOpis zmianyPoprzednia wersja
2022-05-27 13:11:39Anna SikorskaaktualizacjaZarządzenia Wójta 2022 - część I
2022-05-27 13:08:12Anna SikorskaaktualizacjaZarządzenia Wójta 2022 - część I
2022-05-27 11:58:32Anna SikorskaaktualizacjaZarządzenia Wójta 2022 - część I
2022-05-27 11:56:33Anna SikorskaaktualizacjaZarządzenia Wójta 2022 - część I
2022-05-27 11:51:05Anna SikorskaaktualizacjaZarządzenia Wójta 2022 - część I
2022-05-27 11:08:02Anna SikorskaaktualizacjaZarządzenia Wójta 2022 - część I
2022-05-11 15:57:53Anna SikorskaaktualizacjaZarządzenia Wójta 2022 - część I
2022-05-11 10:33:09Anna SikorskaaktualizacjaZarządzenia Wójta 2022 - część I
2022-05-11 10:29:11Anna SikorskaaktualizacjaZarządzenia Wójta 2022 - część I
2022-05-11 10:14:48Anna SikorskaaktualizacjaZarządzenia Wójta 2022 - część I
2022-05-11 10:13:06Anna SikorskaaktualizacjaZarządzenia Wójta 2022 - część I
2022-05-11 10:02:04Anna SikorskaaktualizacjaZarządzenia Wójta 2022 - część I
2022-05-11 09:37:30Anna SikorskaaktualizacjaZarządzenia Wójta 2022 - część I
2022-05-11 09:33:05Anna SikorskaaktualizacjaZarządzenia Wójta 2022 - część I
2022-05-11 09:28:09Anna SikorskaaktualizacjaZarządzenia Wójta 2022 - część I
2022-05-11 09:24:33Anna SikorskaaktualizacjaZarządzenia Wójta 2022 - część I
2022-05-11 09:22:34Anna SikorskaaktualizacjaZarządzenia Wójta 2022 - część I
2022-05-11 09:19:52Anna SikorskaaktualizacjaZarządzenia Wójta 2022 - część I
2022-05-11 09:17:32Anna SikorskaaktualizacjaZarządzenia Wójta 2022 - część I
2022-05-11 09:12:35Anna SikorskaaktualizacjaZarządzenia Wójta 2022 - część I
2022-04-22 10:24:50Anna SikorskaaktualizacjaZarządzenia Wójta 2022 - część I
2022-04-22 10:00:27Anna SikorskaaktualizacjaZarządzenia Wójta 2022 - część I
2022-04-22 09:54:47Anna SikorskaaktualizacjaZarządzenia Wójta 2022 - część I
2022-04-22 09:50:45Anna SikorskaaktualizacjaZarządzenia Wójta 2022 - część I
2022-04-22 09:39:38Anna SikorskaaktualizacjaZarządzenia Wójta 2022 - część I
2022-04-22 09:35:46Anna SikorskaaktualizacjaZarządzenia Wójta 2022 - część I
2022-04-22 09:32:28Anna SikorskaaktualizacjaZarządzenia Wójta 2022 - część I
2022-04-22 09:28:29Anna SikorskaaktualizacjaZarządzenia Wójta 2022 - część I
2022-04-22 09:16:12Anna SikorskaaktualizacjaZarządzenia Wójta 2022 - część I
2022-04-20 14:51:18Anna SikorskaaktualizacjaZarządzenia Wójta 2022 - część I
2022-04-20 14:46:05Anna SikorskaaktualizacjaZarządzenia Wójta 2022 - część I
2022-03-31 13:27:04Anna SikorskaaktualizacjaZarządzenia Wójta 2022 - część I
2022-03-31 13:18:15Anna SikorskaaktualizacjaZarządzenia Wójta 2022 - część I
2022-03-30 13:17:25Anna SikorskaaktualizacjaZarządzenia Wójta 2022 - część I
2022-02-22 14:44:00Anna SikorskaaktualizacjaZarządzenia Wójta 2022 - część I
2022-02-22 14:35:25Anna SikorskaaktualizacjaZarządzenia Wójta 2022 - część I
2022-02-22 14:31:31Anna SikorskaaktualizacjaZarządzenia Wójta 2022 - część I
2022-02-22 14:26:41Anna SikorskaaktualizacjaZarządzenia Wójta 2022 - część I
2022-02-22 13:09:06Anna SikorskaaktualizacjaZarządzenia Wójta 2022 - część I
2022-02-22 13:07:43Anna SikorskaaktualizacjaZarządzenia Wójta 2022 - część I
2022-02-22 12:59:52Anna SikorskaaktualizacjaZarządzenia Wójta 2022 - część I