Zawiadomienie o zamiarze przeprowadzenia konsultacji rynkowych

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
2 lutego 2022

Na podstawie art. 84 ust 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2021 r., poz. 1129) oraz zgodnie z „Wytycznymi PPP Tom I: Przygotowanie projektów” (Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, Warszawa 2021 r., wersja 2.0) Gmina Izabelin („Podmiot Publiczny”), w związku z przygotowaniem do realizacji przedsięwzięcia pn. „Rewitalizacja przestrzeni publicznych w centrum Gminy Izabelin” na podstawie przepisów ustawy z dnia 19 grudnia 2008 r. o partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz. U. z 2020 r., poz. 711), (dalej również „Projekt”), zawiadamia o zamiarze przeprowadzenia konsultacji rynkowych w celu uzyskania praktycznych informacji dotyczących możliwości i warunków wdrożenia Projektu na bazie przyjętych założeń brzegowych przyszłej współpracy Podmiotu Publicznego z Partnerem Prywatnym.

W załączeniu Podmiot Publiczny przekazuje Memorandum Informacyjne dla potencjalnych Partnerów Prywatnych wraz z Ankietą obejmującą zagadnienia istotne dla Podmiotu Publicznego w celu opracowania Oceny Efektywności realizacji Projektu.

W celu wzięcia udziału w konsultacjach  prosimy o przesłanie do dnia 15 lutego 2022 r. na adres email: d.glonek@izabelin.pl  prośby o przekazanie materiałów informacyjnych (Memorandum Informacyjnego wraz z załącznikami), przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy.

Autor: Domnika Glonek

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy Izabelin
Data utworzenia:2022-02-02
Data publikacji:2022-02-02
Osoba sporządzająca dokument:Domnika Glonek
Osoba wprowadzająca dokument:Rafał Bieńkowski
Liczba odwiedzin:622