2022 - część II (101-200)

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
20 kwietnia 2022
Poz. Data zawarcia Przedmiot Treść [PDF]
 150  20.06.2022 "Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w Gminie Izabelin - miejscowość Mościska wraz z budową przepompowni" treść
 148  15.06.2022 Wynajęcie sprzętu do realizacji silent disco przez MRG dla młodzieży- Bieżące aktywności Młodzieżowej Rady Gminy Izabelin  treść
 147  13.06.2022 Zakup drzew w celu dokonania nasadzeń zastępczych związanych z przygotowaniem i prowadzeniem inwestycji komunalnych   treść
 146  09.06.2022 Zakup agregatu prądotwórczego do zabezpieczenia budynku gminnego przy ul. Matejki 25 w Izabelinie C.   treść
 145  08.06.2022 Nadzór inwestorski nad zagospodarowaniem części cmentarza komunalnego przy ul. Dolina Jozafata w Laskach   treść
 144  10.06.2022 Zakup monitora wielofunkcyjnego (z funkcją dotykowego ekranu) w celu przeprowadzania zajęć profilaktycznych dla dzieci i młodzieży (w formie atrakcyjnej dla nich) oraz do wykorzystania podczas warsztatów, konferencji itp. wydarzeń z zakresu profilaktyki  treść
 143  07.06.2022 Wykład poprowadzony przez psychologa Małgorzatę Ohme nt. zapobiegania ryzykownym zachowaniom, w ramach realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii i Przemocy w Rodzinie na lata 2022-2024. Wykład odbędzie się 14 czerwca 2022 r. w ramach cyklu spotkań zatytułowanych Debata Obywatelska treść
 142  08.06.2022 Wykonanie z kostki betonowej dojścia i podjazdu oraz utwardzenia altany dla seniorów na gminnej działce nr ew. 948/1 w przy ul. Matejki Izabelinie C.   treść
 141  08.06.2022 Zakup agregatów prądotwórczych w celu udzielania pomocy mieszkańcom w czasie przerw w dostawach energii elektrycznej spowodowanych huraganami   treść
 140  08.06.2022 Zakup umundurowania bojowego na potrzeby OSP Izabelin   treść
 139  30.05.2022 Pełnienie funkcji inspektora nadzoru dla zadania ODDYMIANIE KLATKI SCHODOWEJ K3 I PRZEBUDOWA PRZEGRÓD ZEWNĘTRZNYCH SZKOŁY PODSTAWOWEJ PRZY UL. WOJSKA POLSKIEGO 5 W HORNÓWKU GMINA IZABELIN   treść
 138  30.05.2022 Cykl 4 warsztatów/szkoleń dla młodzieży z Gminy Izabelin z zakresu profilaktyki uzależnień i przeciwdziałania przemocy pt. "Spotkanie z empatią"  treść
 137  30.05.2022 Dotacja celowa na realizację zadania publicznego z zakresu kultury pt. "Rocznicowa Potańcówka na Ryneczku"  treść
 136  01.06.2022 Serwis 45 sztuk ozdób świątecznych latarniowych polegający na wymianie zużytych elementów elektryczno - świetlnych treść
 135  02.06.2022 Dotacja dla Województwa Mazowieckiego w związku z "Umową o partnerskiej współpracy w zakresie rozwoju oraz zapewnienia usług utrzymania technicznego systemu e-Urząd, w tym oprogramowania EZD i portalu Wrota Mazowsza"   treść
 134  01.06.2022 Dostawa i montaż 2 mini altan do zbiórki małych elektroodpadów  treść
 133  31.05.2022 Wykonanie zespolonego fundamentu pod dwie ścianki pomnika na terenie pętli autobusowej w Hornówku treść
 132  30.05.2022 Mechaniczne zamiatanie, zebranie i utylizacja zanieczyszczeń z zamiatania krawężników i ścieków przykrawężnikowych wyznaczonych dróg na terenie gminy Izabelin  treść
 131  24.05.2022 Dotacja celowa dla Towarzystwa Opieki Nad Ociemniałymi Stowarzyszenie na realizację zadania publicznego pt. V Memoriał im. Zofii Morawskiej. Zadanie realizowane jest w trybie otwartego konkursu ofert  treść
 130  30.05.2022 Usługa wypożyczenia i obsługi na imprezie terenowej w Laskach zjeżdżalni dmuchanej XXL oraz zamku dmuchanego- Wypożyczenie urządzeń dla dzieci do imprez plenerowych. Środki pochodzą z funduszu sołeckiego i przeznaczone są na zadanie cyklicznych spotkań mieszkańców treść
 129  02.06.2022 Zagospodarowanie części Cmentarza Komunalnego przy ul. Dolina Jozafata w Laskach treść
 128  23.05.2022 Dotacja celowa dla Gminnego Koła Miłośników Wędkarstwa w Izabelinie na realizację zadania publicznego pt. Sportowa integracja mieszkańców Gminy Izabelin (warsztaty i zawody wędkarskie). Zadanie realizowane jest w trybie otwartego konkursu ofert treść
 127  26.05.2022 Dostawia stojaków na rowery U-15 wykonanego ze stali nierdzewnej (chromonikiel) w ilości 13 sztuk (kompletów) treść
 126  03.05.2022 Modernizacja pomieszczeń stołówki w Szkole Podstawowej przy ul. Wojska Polskiego  treść
 125  09.05.2022 Badania wstępne, okresowe, kontrolne dla pracowników - medycyna pracy  treść
 124  25.05.2022 Ułożenie trawy z rolki w Gminnym Przedszkolu w Laskach treść
 123  25.05.2022 Wykonanie i montaż tyrolki na placu zabaw -środki z funduszu sołeckiego zgodnie z zadaniem i wolą mieszkańców na zebraniu wiejskim    treść 
 122  20.05.2022 Wykonanie gadżetów na nagrody do Gry terenowej  treść
 121  20.05.2022 Wykonanie gadżetów promocyjnych Gminy  treść
 120  24.05.2022 Przesiewowe badania ultrasonograficzne dla dzieci w ramach Ogólnopolskiego Programu Profilaktycznego Badań Ultrasonograficznych Dzieci  treść
 119  18.05.2022 Montaż siatki zgrzewanej na ogrodzeniu w przedszkolu gminnym w Laskach treść
 118  04.05.2022 Sporządzenie opinii prawnej odnośnie oceny przysługiwania Gminie Izabelin prawa pierwokupu użytkowania wieczystego gruntu- działka nr 1033, obręb Izabelin, Gmina Izabelin  treść
 117  19.05 2022 Naprawa tablic ogłoszeniowych na terenie gminy Izabelin  treść
 116  18.05.2022 Usunięcie awarii hydraulicznej i elektrycznych w budynku komunalnym przy ul. Chabrowej 4 w Mościskach treść
 115  18.05.2022 Wymiana uszkodzonego kabla oświetlenia ulicznego przy ul. Parkowej/3 Maja w Truskawiu  treść
 113  18.05.2022 Opróżnienie lokalu nr 1 w budynku komunalnym przy ul. 3 Maja 1 w Mościskach z osób i mienia zgodnie z orzeczeniem sądowym  treść
 112  13.05.2022 Umowa na serwis urządzeń sprzętu ratowniczego LUKAS i VETTER znajdujących się w OSP Izabelin i Laski przez firmę FIRE-MAX  treść
 111  10.05.2022 Wymianę drewnianych siedzisk w pięciu ławkach przy kapliczce na ul. Lubomirskiego w Izabelinie B, zadanie realizowane w ramach funduszu sołeckiego wsi Izabelin B  treść
 110  11.05.2022 Umowa w sprawie obsługi urządzeń selektywnego wywoływania w OSP Laski treść
 109  11.05.2022 Umowa w sprawie obsługi urządzeń selektywnego wywoływania w OSP Izabelin treść
 108  09.05.2022 Zakup kompostowników drewnianych  treść
 107  27.04.2022 Warsztaty dla wychowawców pracujących w Gminnym Przedszkolu w Izabelinie oraz dla rodziców dzieci uczęszczających do tego przedszkola z zakresu profilaktyki uzależnień i przeciwdziałąnia przemocy pt. Pozytywna dyscyplina  treść
 106  27.04.2022 Warsztaty dla wychowawców pracujących w Gminnym Przedszkolu w Laskach oraz dla rodziców dzieci uczęszczających do tego przedszkola z zakresu profilaktyki uzależnień i przeciwdziałąnia przemocy pt. Pozytywna dyscyplina  treść
 105  25.04.2022 Dotacja celowa dla Fundacji MUSICALOVE na realizację zadania publicznego w trybie tzw. małego grantu pt. Koncert śpiewających mis - relaksacja przy muzyce treść
 104  21.04.2022 Świadczenia opieki zdrowotnej, udzielane przez VENA Sp. z o.o. z zakresu psychologii i psychoterapii na rzecz dzieci, młodzieży i dorosłych  treść
 103  22.04.2022 Świadczenia opieki zdrowotnej, udzielane przez YGC Marcin Kulpiński, z zakresu psychologii i psychoterapii na rzecz dzieci, młodzieży i dorosłych  treść
 102  22.04.2022 Świadczenia opieki zdrowotnej, udzielane przez PRO-INTEGRA Aleksandra Banasiewicz-Tenerowicz, z zakresu psychologii i psychoterapii na rzecz dzieci, młodzieży i dorosłych  treść
 101  26.04.2022 Dotacja celowa na realizację zadania publicznego z zakresu działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym pt. Wypoczynek zdrowotny dla seniorów z Gminy Izabelin. Dotacja udzielona w trybie otwartego konkursu ofert treść

 

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2022-04-20
Data publikacji:2022-04-20
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:Joanna Kamińska
Liczba odwiedzin:542

Rozwiń Historia zmian

Data i godzina zmianyOsoba zmieniającaOpis zmianyPoprzednia wersja
2022-06-29 15:05:33Joanna Kamińskaaktualizacja2022 - część II (101-200)
2022-06-29 14:43:37Joanna Kamińskaaktualizacja2022 - część II (101-200)
2022-06-29 08:53:18Joanna Kamińskaaktualizacja2022 - część II (101-200)
2022-06-20 09:32:27Joanna Kamińskaaktualizacja2022 - część II (101-200)
2022-06-15 11:00:25Joanna Kamińskaaktualizacja2022 - część II (101-200)
2022-06-15 10:56:31Joanna Kamińskaaktualizacja2022 - część II (101-200)
2022-06-15 10:16:20Joanna Kamińskaaktualizacja2022 - część II (101-200)
2022-06-15 10:03:25Joanna Kamińskaaktualizacja2022 - część II (101-200)
2022-06-15 09:51:36Joanna Kamińskaaktualizacja2022 - część II (101-200)
2022-06-15 09:49:41Joanna Kamińskaaktualizacja2022 - część II (101-200)
2022-06-08 13:46:37Joanna Kamińskaaktualizacja2022 - część II (101-200)
2022-06-08 13:37:46Joanna Kamińskaaktualizacja2022 - część II (101-200)
2022-06-01 14:30:27Joanna Kamińskaaktualizacja2022 - część II (101-200)
2022-06-01 13:03:21Joanna Kamińskaaktualizacja2022 - część II (101-200)
2022-06-01 12:56:55Joanna Kamińskaaktualizacja2022 - część II (101-200)
2022-06-01 12:52:55Joanna Kamińskaaktualizacja2022 - część II (101-200)
2022-06-01 12:44:17Joanna Kamińskaaktualizacja2022 - część II (101-200)
2022-06-01 10:36:48Joanna Kamińskaaktualizacja2022 - część II (101-200)
2022-06-01 10:30:17Joanna Kamińskaaktualizacja2022 - część II (101-200)
2022-06-01 10:28:40Joanna Kamińskaaktualizacja2022 - część II (101-200)
2022-06-01 10:19:40Joanna Kamińskaaktualizacja2022 - część II (101-200)
2022-05-13 11:49:32Joanna Kamińskaaktualizacja2022 - część II (101-200)
2022-05-13 11:45:32Joanna Kamińskaaktualizacja2022 - część II (101-200)
2022-05-13 11:42:37Joanna Kamińskaaktualizacja2022 - część II (101-200)