Wyniki otwartego konkursu ofert - działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
26 kwietnia 2022

Wójt Gminy Izabelin ogłasza wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym.

W odpowiedzi na ogłoszony Zarządzeniem Nr 458/2022 Wójta Gminy Izabelin 1 kwietnia 2022 r. otwarty konkurs ofert na realizację w 2022 r. zadania publicznego w zakresie działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym wpłynęła jedna oferta, złożona przez Stowarzyszenie Rezerwat z siedzibą przy ul. Matejki 25, 05-080 Izabelin C, wpisane do rejestru prowadzonego przez Starostę Powiatu Warszawskiego Zachodniego pod nr 54. Wnioskowana kwota dotacji na wsparcie realizacji zadania publicznego wynosi 35.000 zł (słownie: trzydzieści pięć tysięcy złotych 00/100).

Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania wynosi 35.000 zł (słownie: trzydzieści pięć tysięcy złotych 00/100).

Ze względu na fakt spełnienia wymogów formalnych i merytorycznych przez oferenta, dotację w wysokości 35.000 zł (słownie: trzydzieści pięć tysięcy złotych 00/100), na wsparcie realizacji przedmiotowego zadania, przyznano Stowarzyszeniu Rezerwat z siedzibą przy ul. Matejki 25, 05-080 Izabelin C, wpisanemu do rejestru prowadzonego przez Starostę Powiatu Warszawskiego Zachodniego pod nr 54.

Autor: Barbara Bacewicz-Borys

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2022-04-26
Data publikacji:2022-04-26
Osoba sporządzająca dokument:Barbara Bacewicz-Borys
Osoba wprowadzająca dokument:Barbara Borys-Bacewicz
Liczba odwiedzin:78