Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
25 listopada 2015

KARTA INFORMACYJNA NR 1

URZĄD GMINY IZABELIN

05-080 Izabelin C ul. 3 Maja 42

Wydział Architektury i Planowania Przestrzennego

planowanieprzestrzenne@izabelin.pl   

tel. (0-22) 722-89-35, (0-22) 722-89-36

fax (0-22) 722-80-06

 

0143/1/2002

aktualizacja 25.02.2022 r.

 

 Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

PODSTAWA PRAWNA:

art. 30 Ustawy z dnia 27 marca  2003 roku o  planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( tj.Dz.U.2021,741   późn.zm.)

 

WYMAGANE DOKUMENTY:

  • „Wniosek o wydanie wypisu i wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego”

 

OPŁATY:

  • Opłata skarbowa za wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zgodnie ze stawkami określonymi w Ustawie z dnia 16 listopada 2006 roku o opłacie skarbowej (tj. Dz.U.2021, poz. 1923 z późn.zm.) wynosi, za sporządzenie:

–         wypisu ( powyżej 5 stron tekstu formatu A-4) – 50,00 zł;

–         wyrysu  (za każdą wchodzącą w skład wyrysu pełną lub rozpoczętą część odpowiadającą stronie formatu A-4) 20 zł nie więcej jednak niż 200 zł;

 

Opłatę skarbową uiszcza się na rachunek bankowy urzędu Nr Konta: 31 1020 1026 0000 1102 0023 6034 PKO BP SA II O/Warszawa, bądź u inkasenta.

 

MIEJSCE ZŁOŻENIA I ODBIORU DOKUMENTU:

  • Złożenie: Kancelaria Urzędu Gminy, ul. 3 Maja 42, Izabelin – parter.
  • Odbiór: Wydział Architektury i Planowania Przestrzennego Urzędu Gminy Izabelin – pok. nr 1
  • Jeżeli wnioskodawca dostarczy potwierdzenie dokonania opłaty skarbowej, wypis i wyrys możemy przesyłać pocztą.

 

TERMIN ODPOWIEDZI:

Do 30 dni.

 

JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:

Wydział Architektury i Planowania Przestrzennego

 

TRYB ODWOŁAWCZY:

Nie przysługuje

 

UWAGI:

W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie poproszony o ich uzupełnienie – pożądany kontakt telefoniczny do wnioskodawcy

 

 

Wydział Architektury i Planowania Przestrzennego

Przyjmowanie interesantów:

poniedziałki w godz. 9.00 – 18.00

od wtorku do piątku w godz. 8.00 – 16.00

tel. (0-22)  722 - 89 – 36

 

 

Wszelkie uwagi proszę przekazywać:

 

  • listownie na adres Urzędu Gminy Izabelin

 

NOTATKI:

Urząd jest czynny:

 

poniedziałek

w godzinach 9.00 – 18.00

 

wtorek – piątek

w godzinach 8.00 – 16.00

Bank  PKO BP S.A.  (w budynku urzędu - parter) jest czynna

w godzinach:

poniedziałek, wtorek, środa od. 9.0 do 16.00, czwartek i piątek od 11.00 do 18.00

nr konta Urzędu: 31-1020 1026-0000-1102-0023-6034

PKO BP SA

II Oddział Warszawa

Skargi i wnioski prosimy składać w Kancelarii w godzinach pracy urzędu.

 

Autor: Joanna Skotnicka - Pergał

Pliki do pobrania

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy Izabelin
Data utworzenia:2015-11-25
Data publikacji:2015-11-25
Osoba sporządzająca dokument:Joanna Skotnicka - Pergał
Osoba wprowadzająca dokument:Anna Sikorska
Liczba odwiedzin:9939

Rozwiń Historia zmian

Data i godzina zmianyOsoba zmieniającaOpis zmianyPoprzednia wersja
2017-01-20 15:05:43Anna Sikorskaaktualizacja Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
2017-01-20 15:01:39Anna Sikorskaaktualizacja Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego