Sprawozdania budżetowe 2012

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
30 września 2015

SPRAWOZDANIA ZA IV KW. 2012 R.

Symbol

Nazwa

Treść

Rb-27S

Roczne sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego (jst)

Rb

Rb-28S

Roczne sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego (jst)

Rb

Rb-NDS

Kwartalne sprawozdanie o nadwyżce / deficycie jednostki samorządu terytorialnego (jst)

Rb

Rb-N

Kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych jst

Rb

Rb-Z

Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji jst

Rb

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2015-09-30
Data publikacji:2015-09-30
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:
Liczba odwiedzin:2206