Opłaty lokalne

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
1 października 2015
Opłata targowa
Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych;

Art.15

  1. Opłatę targową pobiera się od osób fizycznych, osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej, dokonujących sprzedaży na targowiskach,
  2. Targowiskami, o których mowa w ust. 1, są wszelkie miejsca, w których jest prowadzona sprzedaż.
    1. Opłacie targowej nie podlega sprzedaż dokonywana w budynkach lub w ich częściach.
  1. Opłatę targową pobiera się niezależnie od należności przewidzianych w odrębnych przepisach za korzystanie z urządzeń targowych oraz za inne usługi świadczone przez prowadzącego targowisko.

Opłata targowa jest płatna bez wezwania na konto urzędu gminy. Pobierana jest również przez inkasenta na targowisku, który wydaje dokonującym sprzedaży pokwitowanie urzędowe, jako dowód jej opłacenia. Na inkasenta opłaty targowej wyznaczono w uchwale, sołtysa właściwego miejscowo.

 

Załączniki:

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2015-10-01
Data publikacji:2015-10-01
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:
Liczba odwiedzin:4749