Wydział Rozwoju i Bieżącego Utrzymania

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
2 stycznia 2020

KIEROWNIK WYDZIAŁU Jacek Kuźniewicz
tel. 22 722 89 68
e-mail: j.kuzniewicz@izabelin.pl
pokój nr 111

ZASTĘPCA KIEROWNIKA Dominika Glonek
tel. (22) 722 89 69
e-mail: d.glonek@izabelin.pl 
pokój nr 111

ZASTĘPCA KIEROWNIKA Rafał Maj
tel. (22) 722 89 48
e-mail: r.maj@izabelin.pl
pokój nr 113

Paulina Ożarowska
tel. (22) 722 86 86
e-mail: p.ozarowska@izabelin.pl 
pokój nr 113

Michał Roczek
tel. (22) 722 89 48
e-mail: m.roczek@izabelin.pl 
pokój nr 113

Marek Słoń
tel. (22) 722 86 86
e-mail: m.slon@izabelin.pl
pokój nr 113

Joanna Kamińska
Inspektor ds. inwestycji
tel. 22 722 89 51
j.kaminska@izabelin.pl
pokój nr 112

Katarzyna Fronczak
Inspektor ds. inwestycji
tel. 22 722 89 51
k.fronczak@izabelin.pl
pokój nr 112

Do zadań Wydziału Rozwoju i Bieżacego Utrzymania należy w szczególności:

 • Przygotowanie i aktualizacja strategicznych dokumentów gminy, wraz z ich synchronizacją oraz dostosowaniem do kierunków UE (strategia gminy, plan mobilności, PGN, etc.);
 • Nadzór nad realizacją strategicznych dokumentów gminy;
 • Identyfikacja i przygotowanie inwestycji – przeprowadzenie konsultacji i badań potrzeb w gminie, doprecyzowanie funkcjonalności z mieszkańcami i ekspertami, przygotowanie opisu inwestycji wraz z możliwościami i potencjalnymi źródłami finansowania.  (wraz z krytycznymi warunkami finansowania);
 • Identyfikacja i wytypowanie obszarów i celów wsparcia środków zewnętrznych wraz z dopasowaniem ich do specyfiki gminy Izabelin, koordynacja przygotowania projektów inwestycji, przeprowadzenie procesu aplikowania o środki;
 • Przygotowywanie dokumentacji niezbędnej do uzyskania i rozliczenia dotacji z funduszy unijnych, budżetu państwa, województwa, Narodowego i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz innych, za zadania inwestycyjne gminy;
 • Kontrola procesu i kosztów realizacji inwestycji;
 • Prowadzenie zadań w zakresie przygotowywania dokumentacji projektowo – kosztorysowej zadań inwestycyjnych i remontowych oraz nadzorowanie ich realizacji;
 • Wspólnie z kierownikami jednostek prowadzenie spraw związanych z administrowaniem, gospodarowaniem, wykonywaniem remontów i bieżącej konserwacji nieruchomości należących do gminy;
 • Prowadzenie ewidencji dróg oraz przeprowadzanie okresowych kontroli stanu dróg i drogowych obiektów inżynierskich, ze szczególnym uwzględnieniem ich wpływu na stan bezpieczeństwa ruchu drogowego;
 • Realizacja zapisów Planu Zrównoważonej Mobilności w kontekście projektów infrastruktury drogowej;
 • Prowadzenie spraw związanych z wydawaniem zezwoleń na zajmowanie pasa drogowego dróg gminnych;
 • Prowadzenie spraw związanych z transportem zbiorowym na terenie gminy;
 • Nadzór nad właściwym wykonywaniem przez GPWiK „Mokre Łąki” zadań powierzonych przez gminę;
 • Nadzór nad projektami, realizacją i utrzymaniem zieleni na terenie gminy;
 • Współdziałanie z odpowiednimi instytucjami w zakresie zaopatrzenia Gminy w dostawy wody, gazu i energii elektrycznej;
 • Sprawowanie opieki nad miejscami pamięci narodowej;
 • Prowadzenie zadań z zakresu Prawa zamówień publicznych oraz prowadzenie rejestru zamówień publicznych i rejestru umów;
 • Przygotowywanie umów z wykonawcami inwestycji;
 • Wdrażanie innowacyjnych rozwiązań usprawniających pracę urzędu, komunikację z Mieszkańcami, zabezpieczających dane wrażliwe;
 • Prowadzenie spraw związanych z mieszkalnictwem komunalnym i socjalnym na terenie gminy;
 • Współpraca z podmiotami gospodarczymi oraz innymi instytucjami i organizacjami na rzecz rozwoju gminy.
Autor: Małgorzata Lewandowska

Galeria

 • Powiększ zdjęcie Jacek Kuźniewicz - Kierownik Wydziału Rozwoju i Bieżącego Utrzymania

  Jacek Kuźniewicz - Kierownik Wydziału Rozwoju i Bieżącego Utrzymania

 • Powiększ zdjęcie Dominika Glonek - Zastępca Kierownika Wydziału Rozwoju i Bieżącego Utrzymania

  Dominika Glonek - Zastępca Kierownika Wydziału Rozwoju i Bieżącego Utrzymania

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy Izabelin
Data utworzenia:2020-01-02
Data publikacji:2020-01-02
Osoba sporządzająca dokument:Małgorzata Lewandowska
Osoba wprowadzająca dokument:Rafał Bieńkowski
Liczba odwiedzin:12631

Rozwiń Historia zmian

Data i godzina zmianyOsoba zmieniającaOpis zmianyPoprzednia wersja
2022-05-07 13:50:09Rafał BieńkowskiaktualizacjaWydział Rozwoju i Bieżącego Utrzymania
2022-05-07 13:49:45Rafał BieńkowskiaktualizacjaWydział Rozwoju i Bieżącego Utrzymania
2022-05-07 13:43:12Rafał BieńkowskiaktualizacjaWydział Rozwoju i Bieżącego Utrzymania
2021-01-20 13:15:02Rafał BieńkowskiaktualizacjaWydział Rozwoju i Bieżącego Utrzymania
2021-01-20 13:13:50Rafał BieńkowskiaktualizacjaWydział Rozwoju i Bieżącego Utrzymania
2021-01-20 10:54:19Rafał BieńkowskiaktualizacjaWydział Rozwoju i Bieżącego Utrzymania
2020-11-24 10:38:15Rafał BieńkowskiaktualizacjaWydział Rozwoju i Bieżącego Utrzymania
2020-11-16 17:39:44Rafał BieńkowskiaktualizacjaWydział Rozwoju i Bieżącego Utrzymania
2020-11-16 17:20:35Rafał BieńkowskiaktualizacjaWydział Rozwoju i Bieżącego Utrzymania
2020-08-21 18:48:19Anna SikorskaaktualizacjaWydział Rozwoju i Bieżącego Utrzymania
2020-07-17 13:39:15Anna SikorskaaktualizacjaWydział Rozwoju i Bieżącego Utrzymania
2020-07-07 10:00:07Anna SikorskaaktualizacjaWydział Rozwoju i Bieżącego Utrzymania
2020-06-10 12:05:24Anna SikorskaaktualizacjaWydział Rozwoju i Bieżącego Utrzymania
2020-02-19 15:09:24Anna SikorskaaktualizacjaWydział Rozwoju i Bieżącego Utrzymania
2020-01-15 14:49:53aktualizacjaWydział Rozwoju i Bieżącego Utrzymania
2020-01-11 13:39:56aktualizacjaWydział Rozwoju i Bieżącego Utrzymania
2020-01-03 12:21:27Anna SikorskaaktualizacjaWydział Rozwoju i Bieżącego Utrzymania
2020-01-02 10:06:23Anna SikorskaAktualizacjaWydział Rozwoju i Bieżącego Utrzymania
2018-11-26 16:17:44Anna SikorskaaktualizacjaWydział Rozwoju i Bieżącego Utrzymania