Uchwała krajobrazowa

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
7 października 2019

Publikacja izabelińskiej uchwały krajobrazowej

(10.02.2022 r.)

Izabelińska uchwała krajobrazowa została opublikowana w Dzienniku Urzędowym woj. mazowieckiego w dniu 9 lutego 2022 r., poz. 1604: http://edziennik.mazowieckie.pl/WDU_W/2022/1604/akt.pdf .

 

Izabelińska uchwała krajobrazowa przyjęta przez Radę Gminy

(14.12.2021 r.)

Na sesji w dniu 14 grudnia 2021 r., Rada Gminy Izabelin podjęła uchwałę Nr XLIX/385/21 w sprawie ustalenia zasad i warunków sytuowania na terenie Gminy Izabelin obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, ich gabarytów, standardów jakościowych oraz rodzajów materiałów budowlanych, z jakich mogą być wykonane.

Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Woj. Mazowieckiego i wchodzi w życie z dniem 1 marca 2022 r. 

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Rozpatrzenie uwag złożonych w ramach ponownego (drugiego) wyłożenia do publicznego wglądu projektu tzw. izabelińskiej uchwały krajobrazowej.

(07.12.2021 r.)

W ramach drugiego wyłożenia do publicznego wglądu, wpłynęły dwie uwagi. Uwagi zostały rozpatrzone Zarządzeniem Wójt Gminy Izabelin Nr 405/2021 z dnia 6 grudnia 2021 r. Treść Zarządzenia dostępna jest poniżej, w plikach do pobrania.

 

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Ponowne (drugie) wyłożenie do publicznego wglądu projektu tzw. izabelińskiej uchwały krajobrazowej.

(15.10.2021 r.)

W dniach 25.10.2021 r. - 16.11.2021 r. odbędzie się drugie wyłożenie do publicznego wglądu projektu tzw. uchwały krajobrazowej. Projekt dostępny będzie na stronie internetowej www.uchwalakrajobrazowa.izabelin.pl  w Biuletynie Informacji Publicznej oraz w Wydziale Architektury i Planowania Przestrzennego Urzędu Gminy (pok. Nr 1).

Projekt uchwały został skorygowany, w wyniku częściowego uwzględnienia uwag złożonych przez mieszkańców i przedsiębiorców w kwietniowych konsultacjach społecznych.

Najważniejsze zmiany w projekcie:

  • dopuszczenie reklam wyborczych na ogrodzeniach (na potrzeby i wyłącznie w czasie trwania kampanii wyborczych: parlamentarnych, w tym do Parlamentu Europejskiego, prezydenckich, jednostek samorządu terytorialnego);
  • dopuszczenie szyldów nad elewacją budynków;
  • dopuszczenie szyldów wkomponowanych w bramy i przęsła ogrodzeń;
  • w stosunku do ogrodzeń - odstąpienie od obowiązku akcentowania przęseł w przypadku stosowania sztachet drewnianych.

Na uwagi czekamy do 01.12.2021 r. 

Wzór formularza uwagi  oraz ogłoszenie o drugim wyłożeniu, dostępne są poniżej.

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

Ponowne opinie i uzgodnienia projektu izabelińskiej uchwały krajobrazowej

(02.09.2021 r.)

Informujemy, że w związku z częściowym uwzględnieniem uwag, skorygowany projekt dokumentu został skierowany do ponownych opinii i uzgodnień organów zewnętrznych. Uzgodnienia potrwają do końca września 2021 r.  Kolejnym etapem będzie ponowne wyłożenie projektu uchwały do publicznego wglądu. Wyłożenie planowane jest w październiku 2021 r.

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Podsumowanie ustawowych konsultacji społecznych projektu izabelińskiej uchwały krajobrazowej

(11.06.2021 r.)

W dniach 7 – 28 kwietnia b.r. prowadziliśmy ustawowe konsultacje projektu tzw. izabelińskiej uchwały krajobrazowej. W proces tworzeniach uchwały od początku staraliśmy się angażować zarówno mieszkańców, jak też przedsiębiorców. Wypracowany przy ich udziale projekt dokumentu udostępniliśmy w kwietniu do publicznego wglądu. Do szczególnie aktywnego udziału w kwietniowych konsultacjach staraliśmy się zachęcić ponad 150 przedsiębiorców, działających na terenie naszej gminy. Kontaktowaliśmy się z nimi korzystając z danych dostępnych w internecie czy też na nośnikach reklamowych (adresy e-mail, numery telefonów).

W ramach wyłożenia do publicznego wglądu, w dniu 19 kwietnia b.r. odbyła się także internetowa dyskusja publiczna, transmitowana na kanałach informacyjnych Urzędu Gminy (link do nagrania poniżej). W trakcie dyskusji przedstawiciele Urzędu Gminy wraz z Wykonawcą odpowiadali na pytania przedsiębiorców i mieszkańców. Dodatkowo, na spotkaniu zaprezentowano zdjęcia porównujące stan istniejący wybranych nośników reklamowych dla różnych działalności oraz fotomontaże, obrazujące zmiany, jakie może przynieść izabelińska uchwała krajobrazowa.

Ustawowe konsultacje zaowocowały 10 uwagami złożonymi w większości przez przedsiębiorców. Uwagi dotyczyły, m. in. : dopuszczenia nośników reklamowych na dachach budynków (w tym liter przestrzennych), dopuszczenia szyldów na ogrodzeniach (w tym wkomponowanych w ogrodzenia), zwiększenia szerokości największego formatu szyldów (format F), wydłużenia okresu reklamy okolicznościowej z 14 do 28 dni, dopuszczenia w szczególnych przypadkach realizacji wyższych ogrodzeń, wyłączenia stosowania uchwały dla dróg publicznych, uzupełnieniu słownika uchwały o „pylon cenowy”.

Część z uwag, w zakresie dopuszczenia szyldów na dachach i ogrodzeniach oraz zwiększenia szerokości szyldu formatu „F”, została uwzględniona, jako zasadna. Pozostałe, nieuwzględnione przez Wójta uwagi będą rozpatrywane przez Radę Gminy.

W związku z częściowym uwzględnieniem uwag i idącą za tym modyfikacją projektu dokumentu, zdecydowaliśmy o częściowym ponowieniu procedury ustawowej. Ma to na celu wyłącznie dopełnienie formalności ustawowych. Projekt w okresie wakacyjnym przejdzie procedurę ponownych opinii i uzgodnień a następnie we wrześniu, zostanie poddany konsultacjom społecznym, w ramach których nie planujemy już organizacji dyskusji publicznej. Skierowanie dokumentu pod obrady Rady Gminy planowane jest na przełomie października i listopada br.

Wykaz uwag, wraz z rozstrzygnięciem Wójta o sposobie ich rozpatrzenia oraz pozostałe materiały konsultacyjne dostępne są poniżej.

Dziękujemy z aktywny udział w konsultacjach, złożone uwagi i rozmowy. 

 

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Ustawowe konsultacje społeczne uchwały krajobrazowej.

Przedsiębiorco, Mieszkańcu - czekamy na Twoją opinię ! 

Kończymy prace nad izabelińską uchwałą krajobrazową. W dniach 7-28 kwietnia 2021 r. trwają ustawowe konsultacje społeczne.

W dniu 19 kwietnia 2021 r. odbyło się spotkanie poświęcone omówieniu głównych założeń projektu. Spotkanie można obejrzeć pod adresem: https://www.facebook.com/watch/live/?v=4006807359398577&ref=watch_permalink 

Uwagi zbieramy do 17 maja 2021 r.

Na potrzeby konsultacji udostępniamy broszurę informacyjną, w której staraliśmy się w bardziej przyjazny sposób przedstawić najważniejsze założenia projektu uchwały.

Dodatkowo udostępniamy także wzór formularza "UWAGI". 

 

Zapraszamy do dyskusji o projekcie na gminnych kanałach informacyjnych !

 

 

Autor: Aneta Iwan

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy Izabelin
Data utworzenia:2019-10-07
Data publikacji:2019-10-07
Osoba sporządzająca dokument:Aneta Iwan
Osoba wprowadzająca dokument:Rafał Bieńkowski
Liczba odwiedzin:27040

Rozwiń Historia zmian

Data i godzina zmianyOsoba zmieniającaOpis zmianyPoprzednia wersja
2020-12-18 00:00:00Anna Sikorskawprowadzono nowy artykułUchwała krajobrazowa
2020-12-18 00:00:00Anna Sikorskawprowadzono nowy artykułUchwała krajobrazowa
2020-09-17 13:01:59Anna SikorskaaktualizacjaUchwała krajobrazowa
2020-09-08 12:46:12Anna SikorskaaktualizacjaUchwała krajobrazowa
2020-09-04 15:50:28Anna SikorskaaktualizacjaUchwała krajobrazowa
2020-08-28 15:43:27Anna SikorskaaktualizacjaUchwała krajobrazowa
2020-07-17 13:07:24Anna SikorskaaktualizacjaUchwała krajobrazowa
2020-07-10 12:48:45Anna SikorskaaktualizacjaUchwała krajobrazowa
2020-07-10 09:36:38Anna SikorskaaktualizacjaUchwała krajobrazowa
2020-06-19 15:09:04Anna SikorskaaktualizacjaUchwała krajobrazowa
2020-06-17 13:03:21Anna SikorskaaktualizacjaUchwała krajobrazowa
2020-06-17 10:50:57Anna SikorskaaktualizacjaUchwała krajobrazowa
2020-05-29 13:09:53Anna SikorskaaktualizacjaUchwała krajobrazowa
2020-05-29 13:01:23Anna SikorskaaktualizacjaUchwała krajobrazowa
2020-05-29 12:50:27Anna SikorskaaktualizacjaUchwała krajobrazowa
2020-04-10 10:16:20Anna SikorskaaktualizacjaUchwała krajobrazowa
2020-03-16 16:00:32Anna SikorskaaktualizacjaUchwała krajobrazowa
2020-02-13 11:59:16Anna SikorskaaktualizacjaUchwała krajobrazowa
2019-12-13 11:56:21Anna SikorskaaktualizacjaUchwała krajobrazowa
2019-12-13 11:47:56Anna SikorskaaktualizacjaUchwała krajobrazowa
2019-10-07 14:59:23Rafał BieńkowskiwpisUchwała krajobrazowa