mpzp wsi Truskaw i Truskaw – Helenówek, Etap III (zmiany jednostkowe)

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
3 lutego 2020

Wyłożenie do publicznego wglądu projektu zmiany mpzp wsi Truskaw i Truskaw - Helenówek, Etap III"

(17.10.2022 r.)

Poniżej (w plikach do pobrania) zamieściliśmy projekt zmiany mpzp wraz z prognozą oddziaływania na środowisko. Proponowane zmiany dotyczą wyłącznie wybranych zapisów tekstu planu (rysunki nie podlegają zmianom).

 

Dodatkowo informujemy, że obowiązujący plan miejscowy wraz z rysunkami dostępny jest pod adresem: http://www.bip.izabelin.pl/p,107,wykaz-obowiazujacych-planow-miejscowych-na-terenie-gminy-izabelin-wg-daty-uchwalania , poz. Nr 26 w tabeli.

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Konsultacje społeczne projektu zmiany planu

(07.10.2022 r.)

W dniach 17.10.2022 r. - 08.11.2022 r. odbędą się ustawowe konsultacje społeczne projektu jednostkowych zmian  miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Truskaw i Truskaw - Helenówek, Etap III.

Zmiany dotyczą wyłącznie wybranych zapisów obowiązującego planu miejscowego i są próbą powstrzymania rozwoju zbyt intensywnej zabudowy mieszkaniowej na terenie Truskawia.

Zachęcamy do udziału w dyskusji publicznej w dniu 07.11.2022 r. (poniedziałek) o godz. 17:30 w Willi Europa przy ul. Matejki 25 w Izabelinie C.

Termin składania uwag do projektu planu upływa 24.11.2022 r.

Szczegóły wraz z granicami obszaru objętego projektem zmiany planu znajdują się w stosownym Ogłoszeniu na dole strony.

__________________________________________________________________________________________________

Składanie wniosków do zmiany planu

Do dnia 05 października 2021 r. można składać wnioski do zmiany planu. Szczegóły oraz wzór wniosku znajdują się w Obwieszczeniu poniżej.

Zachęcamy do wyrażania opinii - wnioski będą miały realny wpływ na ostateczny kształt projektu planu.

Zebranie sołeckie: 22 września 2021 r. (środa), godz. 19.00, Szkoła Podstawowa w Izabelinie, ul. 3 Maja 49.

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Cel zmiany planu

Kontynuujemy rozpoczęte prace nad zmianami jednostkowymi  planów miejscowych dla Truskawia. Po konsultacjach społecznych projektów planów, przeprowadzonych w 2020 r., zdecydowaliśmy o rozszerzeniu zakresu zmian. Kierunek zmian pozostaje utrzymany – próba powstrzymania rozwoju intensywnej zabudowy mieszkaniowej. Proponujemy następujący kierunek działań:

 • określenie form zabudowy mieszkaniowej – docelowo chcielibyśmy zaproponować rezygnację z zabudowy bliźniaczej, tj. dopuszczenie wyłącznie zabudowy wolnostojącej na działce.

Zgodnie z obowiązującym prawem budowlanym w każdym domu można wydzielić maksymalnie dwa lokale mieszkalne (np. jeden dla rodziców a drugi dla ich dzieci), w tym rozbudować dom o drugi lokal. Dodatkowo, mając na względzie układ łanowy, wąskich działek w Truskawiu, przypominamy, że zgodnie z przepisami wykonawczymi prawa budowlanego, na działkach wąskich (tj. o szerokości 16,0 m lub mniejszej) możliwa jest budowa domu w granicy działki lub nie mniej niż 1,5 m od granicy działki ścianą bez okien i drzwi.

 • ograniczenie liczby budynków mieszkalnych na działce budowlanej – 1 dom na 1 działce (obowiązujący plan nie zawiera żadnych ograniczeń, czego efektem jest coraz częściej spotykana realizacja dwóch lub więcej domów na działce). W przypadku wprowadzenia proponowanych ograniczeń w planie realizacja drugiego domu wymagała będzie wykazania dla niego działki o  powierzchni minimum 850 m2.
 • określenia procentu zabudowy działki budynkami – utrzymanie obow. wskaźnika powierzchni biologicznie czynnej na poziomie 70% z wprowadzeniem ograniczenia zabudowy budynkami do 20% powierzchni działki.
 • zmniejszenie maksymalnej wysokości nowej zabudowy jednorodzinnej z obowiązujących 11,0 m do 8,0 m - 9,0 m (w tym uzależnienie wysokości od spadków dachów);
 • zwiększenie minimalnej liczby miejsc do parkowania pojazdów (obecnie obowiązuje 2 miejsca postojowe na lokal mieszkalny, proponujemy zwiększenie tego wskaźnika);
 • wprowadzenie zakazu lokalizowania miejsc postojowych na powierzchni biologicznie czynnej (obecnie brak jest takich zapisów);
 • zmiana zapisów dotyczących powierzchni biologicznie czynnej (stop zielonym dachom i tarasom);

Wznawiamy prace nad planem miejscowym dla Truskawia

W dniu 27 lipca 2021 r. Rada Gminy Izabelin podjęła nową uchwałę intencyjną dotyczącą rozpoczęcia jednostkowych zmian planu miejscowego z 2013 r. W stosunku do uchwały ze stycznia 2020 r., rozszerzony został zakres opracowania. Uchwała intencyjna znajduje się poniżej.

Prace prowadzone będą w kierunku ustalenia:

 • formy zabudowy mieszkaniowej,
 • ograniczenia liczby budynków mieszkalnych i mieszkalno-usługowych na działce budowlanej,
 • powierzchni zabudowy w odniesieniu do powierzchni działki budowlanej,
 • wysokości zabudowy,
 • liczby miejsc do parkowania i sposobu ich realizacji,
 • definicji powierzchni biologicznie czynnej,

W sierpniu b.r. planowane jest ogłoszenie o możliwości składania wniosków, do planu. Wybrany wykonawca zadeklarował sporządzenie zmiany planu w terminie 8 miesięcy. Konsultacje społeczne planujemy na przełomie III i IV kwartału 2021 r.

________________________________________________________________________________________________________________________________

Informacja o postępach prac nad planem

W wyniku przeprowadzonych w 2020 r. konsultacji społecznych, planowane jest rozszerzenie zakresu zmian planu o dodatkowe zapisy, mające na celu zapobieganie rozwojowi intensywnej zabudowy we wsi Truskaw. Przedłożenie stosownych uchwał Radzie Gminy, planowane jest w lipcu 2021 r.

________________________________________________________________________________________________________________________________

Zmiany planów zagospodarowania przestrzennego dla Truskawia

W styczniu 2020 r. Rada Gminy podjęła uchwały inicjujące jednostkowe zmiany planów miejscowych dla wsi Truskaw (Truskaw i Truskaw – Helenówek Etap I i Etap III). Zmianami objęto wybrane zapisy obowiązujących od 2009 i 2013 r. planów miejscowych (wyłącznie fragmenty tekstów planów).

Celem podjętych działań jest zapobiegnięcie rozwojowi intensywnej zabudowy mieszkaniowej nie wpisującej się w krajobraz wsi i całej gminy.

 Autor: Aneta Iwan

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy Izabelin
Data utworzenia:2020-02-03
Data publikacji:2020-02-03
Osoba sporządzająca dokument:Aneta Iwan
Osoba wprowadzająca dokument:Anna Sikorska
Liczba odwiedzin:5652

Rozwiń Historia zmian

Data i godzina zmianyOsoba zmieniającaOpis zmianyPoprzednia wersja
2020-09-17 15:44:31Anna Sikorskaaktualizacja mpzp wsi Truskaw i Truskaw – Helenówek, Etap III (zmiany jednostkowe)
2020-03-27 14:40:43Anna Sikorskaaktualizacja mpzp wsi Truskaw i Truskaw – Helenówek, Etap III (zmiany jednostkowe)
2020-03-25 15:26:27Anna Sikorskaaktualizacja mpzp wsi Truskaw i Truskaw – Helenówek, Etap III (zmiany jednostkowe)
2020-03-25 15:21:11Rafał Bieńkowskiaktualizacja mpzp wsi Truskaw i Truskaw – Helenówek, Etap III (zmiany jednostkowe)
2020-02-03 17:28:15Rafał Bieńkowskiaktualizacja mpzp wsi Truskaw i Truskaw – Helenówek, Etap III (zmiany jednostkowe)
2020-02-03 17:26:17Rafał Bieńkowskiaktualizacja mpzp wsi Truskaw i Truskaw – Helenówek, Etap III (zmiany jednostkowe)
2020-02-03 17:25:25Rafał Bieńkowskiwpis mpzp wsi Truskaw i Truskaw – Helenówek, Etap III (zmiany jednostkowe)