Wójt

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
10 czerwca 2020

Dorota Zmarzlak

tel.: 22 722 89 30
e-mail: izabelin@izabelin.pl 

Do zadań i kompetencji Wójta należą wszystkie zadania określone w ustawach i innych przepisach dla organu wykonawczego Gminy.

Wójt może powierzyć prowadzenie w jego imieniu niektórych spraw z zakresu swojej właściwości Zastępcy Wójta i Sekretarzowi.

Do kompetencji Wójta jako kierownika Urzędu należy w szczególności:

 • Kierowanie bieżącymi sprawami Urzędu;
 • Składanie Radzie Gminy okresowych sprawozdań;
 • Podejmowanie czynności w sprawach z zakresu prawa pracy i wyznaczanie innych osób do podejmowania tych czynności;
 • Wykonywanie uprawnień zwierzchnika służbowego wobec pracowników Urzędu i kierowników gminnych jednostek organizacyjnych;
 • Zapewnianie przestrzegania prawa przez komórki organizacyjne Urzędu oraz jego pracowników;
 • Prowadzenie postępowań administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej;
 • Upoważnianie pracowników Urzędu do wydawania w imieniu Wójta decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej;
 • Wykonywanie innych zadań zastrzeżonych dla Wójta przez przepisy prawa oraz uchwały Rady;
 • Pełnienie bezpośredniego nadzoru pracy nad:
  • Zastępcą Wójta,
  • Sekretarzem,
  • Skarbnikiem,
  • Urzędem Stanu Cywilnego,
  • Wydziałem Spraw Obywatelskich,
  • Wydziałem Efektywności Procesów oraz Narzędzi IT,
  • Stanowiskiem ds. Zarządzania Kryzysowego, Obronnych i OC.

Wójt przyjmuje interesantów w poniedziałki w godzinach 9.00-18.00 w sprawach różnych również w sprawie skarg i wniosków - w celu umówienia terminu spotkania należy kontaktować się telefonicznie z sekretariatem Wójta (tel. 22 722 89 30).


Autor: Małgorzata Lewandowska

Galeria

 • Powiększ zdjęcie Dorota Zmarzlak - Wójt

  Dorota Zmarzlak - Wójt

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy Izabelin
Data utworzenia:2020-06-10
Data publikacji:2020-06-10
Osoba sporządzająca dokument:Małgorzata Lewandowska
Osoba wprowadzająca dokument:Rafał Bieńkowski
Liczba odwiedzin:3471

Rozwiń Historia zmian

Data i godzina zmianyOsoba zmieniającaOpis zmianyPoprzednia wersja
2022-05-07 14:01:52Rafał BieńkowskiaktualizacjaWójt
2021-01-21 08:17:59Rafał BieńkowskiaktualizacjaWójt
2020-06-10 11:56:19Anna SikorskaaktualizacjaWójt