Raport z przeprowadzonych konsultacji społecznych projektu "Regulaminu utrzymania czystości i porządku w Gminie Izabelin"

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
5 sierpnia 2020

Konsultacje społeczne projektu „Regulaminu utrzymania czystości i porządku w Gminie Izabelin” zostały przeprowadzone zgodnie z postanowieniami Uchwały Nr XXV/207/17 Rady Gminy Izabelin z dnia 26 kwietnia 2017 r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami gminy Izabelin, zgodnie z Uchwałą Nr XXV/208/17 Rady Gminy Izabelin z dnia 26 kwietnia 2017 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji oraz na podstawie Zarządzenia Nr 173/2019 Wójta Gminy Izabelin z dnia 18 czerwca 2020 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu regulaminu „Regulamin utrzymania czystości i porządku w Gminie Izabelin”.

Konsultacje społeczne trwały od 06.07.2020 r. do 22.07.2020 r.

Akcja informacyjna przeprowadzona została z wykorzystaniem wszystkich mediów, na których prowadzone są oficjalne strony internetowe lub podawane oficjalne informacje przez Urząd Gminy:

  • strona internetowa Urzędu Gminy,
  • Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy,
  • gminny profil Fanpage na portalu społecznościowym FB,
  • newsletter Urzędu Gminy informacja wysłana do subskrybentów,
  • tablice ogłoszeniowe w Urzędzie Gminy i Centrum Kultury Izabelin,
  • 70 szt. plakatów i 500 szt. ulotek informacyjnych rozdystrybuowanych na terenie gminy w miejscach często odwiedzanych przez mieszkańców (tablice sołeckie, przystanki autobusowe, gminne placówki oświatowe, sklepy, pikniki sołeckie i wydarzenia na terenie gminy),
  • publikacja ogłoszeń w prasie lokalnej (Listy do Sąsiada, Kurier Izabeliński.
Autor: Marcin Dębowski

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy Izabelin
Data utworzenia:2020-08-05
Data publikacji:2020-08-05
Osoba sporządzająca dokument:Marcin Dębowski
Osoba wprowadzająca dokument:Anna Sikorska
Liczba odwiedzin:883