Wyniki otwartego konkursu ofert - działalność profilaktyczna w zakresie przeciwdziałania przemocy i uzależnieniom w środowisku dzieci, młodzieży i/lub dorosłych

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
20 października 2020

Wójt Gminy Izabelin ogłasza wyniki konkursu  ofert  na  realizację w 2020 roku zadania publicznego dotyczącego działalności profilaktycznej w zakresie przeciwdziałania przemocy i uzależnieniom w środowisku dzieci, młodzieży i/lub dorosłych

W odpowiedzi na ogłoszony Zarządzeniem Nr 203/2020 Wójta Gminy Izabelin z dnia 25 września 2020 r. konkurs ofert na realizację w 2020 roku zadania publicznego dotyczącego działalności profilaktycznej w zakresie przeciwdziałania przemocy i uzależnieniom w środowisku dzieci, młodzieży i/lub dorosłych, wpłynęły dwie oferty złożone przez n/w organizacje.

Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania wynosi 30.000,00 zł.

L. P.

Nazwa organizacji, adres siedziby, KRS

Wnioskowana kwota dotacji

1.

Chorągiew Stołeczna ZHP Hufiec Nowy Dwór Mazowiecki,
05-100 Nowy Dwór Mazowiecki, ul. Korpusu Kadetów 2

KRS: 0000268913

20.935,00 zł

2.

Fundacja „Ruszyć z Kopyta”,

03-913 Warszawa, ul. Angorskiej 14 lok. 7,

KRS: 0000696485

5.950,00 zł

RAZEM

26.885,00 zł


Wobec spełnienia wymogów formalnych i merytorycznych przez obu oferentów przystępujących do konkursu, dotację na powierzenie realizacji zadania przyznano organizacjom, w następującej wysokości: 

L. P.

Nazwa organizacji, adres siedziby, KRS

Przyznana kwota dotacji

1.

Chorągiew Stołeczna ZHP Hufiec Nowy Dwór Mazowiecki,
05-100 Nowy Dwór Mazowiecki, ul. Korpusu Kadetów 2

KRS: 0000268913

20.935,00 zł

2.

Fundacja „Ruszyć z Kopyta”,

03-913 Warszawa, ul. Angorskiej 14 lok. 7,

KRS: 0000696485

5.950,00 zł

RAZEM

26.885,00 zł


 

Autor: Barbara Bacewicz-Borys

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy Izabelin
Data utworzenia:2020-10-20
Data publikacji:2020-10-20
Osoba sporządzająca dokument:Barbara Bacewicz-Borys
Osoba wprowadzająca dokument:Rafał Bieńkowski
Liczba odwiedzin:137