Nabór na stanowisko ds. geodezji i gospodarki nieruchomościami

  • Przygotowanie umów w zakresie rzeczoznawstwa majątkowego oraz innych umów w zakresie działań Wydziału;
  • Prowadzenie postępowań w sprawach sprzedaży lub oddania w użytkowanie wieczyste, dzierżawę, najem, lub użyczenie gruntów stanowiących własność Gminy na rzecz osób prawnych i fizycznych;
  • Prowadzenie postępowań w zakresie renty planistycznej oraz opłaty adiacenckiej;
  • Prowadzenie postępowań w ramach działalności Wydziału (w tym: ustalenie odszkodowań, zakupu działek niezbędnych do realizacji zadania publicznego);
  • Przygotowanie wniosków i prowadzenie postępowań przed sądem wieczysto-księgowym;
  • Prowadzenie rejestru z art. 111c prawa bankowego i postępowań spadkowych;
  • Prowadzenie postępowań o wydanie nieruchomości nabytych przez Gminę Izabelin w trybie ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. szczególne zasady przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych.