Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Izabelin

Nabór na wolne stanowisko ds. ochrony środowiska w Wydziale Ochrony Środowiska

23 stycznia 2023

Wójt Gminy Izabelin ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze ds. ochrony środowiska w Wydziale Ochrony Środowiska

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

 1. Prowadzenie spraw związanych z funkcjonowaniem systemu odbierania odpadów komunalnych na terenie gminy, w tym obsługa programów obsługujących system;
 2. Współpraca z podmiotami wykonującymi zadania w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie gminy, bieżąca kontrola wykonywania powierzonych zadań:
  1. rozwiązywanie problemów związanych z odbiorem odpadów,
  2. nadzór nad działalnością operatorów odbierających odpady,
  3. nadzór nad działalnością punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (PSZOK);
 3. Kontrola przestrzegania i stosowania przepisów w stosunku do właścicieli nieruchomości objętych gminnym systemem gospodarowania odpadami komunalnymi oraz podmiotów którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy, w tym: prawidłowej segregacji, kompostowania bioodpadów, umów  i dowodów uiszczania opat za pozbywanie się odpadów;
 4. Wykonywanie czynności kontrolnych w zakresie przestrzegania przepisów dotyczących ochrony środowiska pozostających w kompetencjach wydziału;
 5. Stała aktualizacja bazy danych rejestru gminnego wszystkich właścicieli nieruchomości objętych systemem gospodarki odpadami komunalnymi wraz z wymiarem opłaty lokalnej i wygenerowaniem zawiadomień/informacji o wysokości opłaty;
 6. Weryfikacji złożonych deklaracji z informacjami i danymi znajdującymi się w posiadaniu gminy oraz gminnych jednostek organizacyjnych, w tym przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych;
 7. Prowadzenie postępowań administracyjnych dotyczących kontroli gospodarowania odpadami;
 8. Obsługa systemu BDO;
 9. Prowadzenie rejestru działalności regulowanej przedsiębiorców odbierających odpady komunalne od właścicieli nieruchomości;
 10. Wytwarzanie, przekazywanie i aktualizowanie informacji do Biuletynu Informacji Publicznej i strony Urzędu Gminy Izabelin oraz innych środków przekazu;
 11. Sporządzanie i udzielanie odpowiedzi na zapytania, ankiety i wnioski o udostępnienie informacji publicznej w zakresie realizowanych zadań;
 12. Sporządzanie stosownych analiz i sprawozdań wynikających z działalności wydziału;
 13. Realizacja innych zadań i działań wynikających z przepisów prawa lub doraźnej potrzeby związanej z ochroną środowiska przyrodniego;
 14. Podejmowanie i prowadzenie działań proekologicznych oraz edukacja ekologiczna w zakresie ochrony środowiska;
 15. Przygotowanie projektów uchwał /zarządzeń związanych z realizowanymi zadaniami.
Autor: Małgorzata Lewandowska

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy Izabelin
Data utworzenia:2023-01-23
Data publikacji:2023-01-23
Osoba sporządzająca dokument:Małgorzata Lewandowska
Osoba wprowadzająca dokument:Małgorzata Lewandowska
Liczba odwiedzin:157