Ustalenie numeru porządkowego

KARTA INFORMACYJNA NR 5

URZĄD GMINY IZABELIN

05-080 Izabelin  ul. 3 Maja 42

Wydział Gospodarki Przestrzennej

Referat Geodezji i Gospodarki Gruntami  

geodezja@izabelin.pl

tel. (0-22)  722 - 89 – 62 

fax (0-22)  722 - 80 - 06

 

0143/5/2002

aktualizacja 16.01.2017 r.

Ustalenie numeru porządkowego

 

PODSTAWA PRAWNA:

Ustawa z dnia 17 maja 1989 r.- Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2016 r., poz. 1629) oraz rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 9 stycznia 2012 r. w sprawie ewidencji miejscowości, ulic i adresów (Dz. U z 2012 r., poz. 125).

 

WYMAGANE DOKUMENTY:

Wniosek o ustalenie numeru porządkowego

 Załączniki:

-        dla budynku wybudowanego:

  • kopia przyjęcia budynku do użytkowania lub oświadczenie właściciela o przyjęciu budynku do użytkowania,
  • odbitka z mapy zasadniczej z naniesionym budynkiem (inwentaryzacja powykonawcza);

-        dla budynku w trakcie budowy:

  • kopia pozwolenia na budowę lub oświadczenie właściciela o rodzaju realizowanej inwestycji,
  • plan zagospodarowania działki;

-        dla budynku prognozowanego do wybudowania:

  • oświadczenie o rodzaju planowanej inwestycji,
  • odbitka z mapy zasadniczej ze wskazaniem miejsca realizacji prognozowanej inwestycji.

 

 

OPŁATY:

bez opłat

 

MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTU I ODBIORU:
  • Złożenie: Kancelaria Urzędu Gminy Izabelin
  • Odbiór: osobiście w pok. Nr 2  lub przesłanie pocztą na prośbę wnioskodawcy

 

TERMIN ODPOWIEDZI :

 do 30 dni

 

TRYB ODWOŁAWCZY:

Nie przysługuje

 

UWAGI:

  • o ustalenie numeru porządkowego występuje właściciel (współwłaściciel), użytkownik wieczysty nieruchomości.

 

 

Wydział Gospodarki Przestrzennej

Referat Geodezji i Gospodarki Gruntami

Przyjmowanie interesantów:

poniedziałki w godz. 9.00 – 18.00

od wtorku do piątku w godz. 8.00 – 16.00

tel. (0-22)  722 - 89 - 62

 

 

 

 

 

 

Wszelkie uwagi proszę przekazywać:

  • listownie na adres Urzędu Gminy Izabelin

 

 

NOTATKI:

 

 

 

Urząd jest czynny:

 

poniedziałek

w godz. 9.00 - 18.00

 

wtorek – piątek

w godz. 8.00 - 16.00

 

Bank  PKO BP S.A.  (w budynku urzędu)

w godzinach:

 poniedziałek, wtorek, środa  9.00 – 16.00

                czwartek i piątek 11.00 - 18.00

nr konta Urzędu: 31-10201026-0000-1102-0023-6034

PKO BP SA

II Oddział Warszawa

Skargi i wnioski prosimy składać w kancelarii w dniach pracy Urzędu.