Porządki obrad sesji w roku 2016

 

SesjaZ dniaPorządek obradWersja tekstowa
XIII 27.01.2016 Treść w pdf  Treść w doc
XIV 16.03.2016 Treść w pdf Treść w doc