Uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej (WPF)

Rok budżetowy

Nazwa dokumentu

Treść dokumentu

2018

Uchwała w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Izabelin na lata 2018-2026

Uchwała wraz z załącznikami i objaśnieniami

2017

Uchwała w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Izabelin na lata 2017-2026

Uchwała wraz z załącznikami i objaśnieniami

2016

Uchwała w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Izabelin na lata 2016-2023

Uchwała wraz z załącznikami i objaśnieniami

2015

Uchwała w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Izabelin na lata 2015-2023

Uchwała wraz z załącznikami i objaśnieniami

2014

Uchwała w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Izabelin na lata 2014-2026

Uchwała wraz z załącznikami i objaśnieniami

2013

Uchwała w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Izabelin na lata 2013-2023

Uchwała

Załącznik WPF

Załącznik przedsięwzięcia 

Objaśnienia