Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Izabelin

Komunikat skierowany do Kandydatów w konkursie na dyrektora Centrum Kultury Izabelin

5 czerwca 2018

Szanowni Państwo,

W związku z wejściem w życie nowych przepisów dotyczących RODO, informujemy, że dane osobowe przetwarzane są zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) oraz przepisów krajowych dotyczących ochrony danych osobowych. Administratorem podanych przez Państwo do celów rekrutacji na stanowisko dyrektora Centrum Kultury Izabelin danych osobowych, jest Wójt Gminy Izabelin z siedzibą w Izabelinie przy ul. 3 Maja 42, 05-080 Izabelin. Z Administratorem można skontaktować się pisemnie na adres jego siedziby lub na adres sekretariat@izabelin.pl. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do zamknięcia procesu rekrutacji i przedawnienia roszczeń. Miejscem przechowywania danych osobowych jest siedziba Urzędu Gminy Izabelin: ul. 3 Maja 42, 05-080 Izabelin. W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych mają Państwo prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych, prawo do sprostowania w przypadku, gdy dane są niekompletne, prawo do żądania ich usunięcia.

Jednocześnie informujemy o konieczności podpisania podpisem własnoręcznym przez kandydatów przystępujących do konkursu na ww. stanowisko i złożenia wraz ze składaną ofertą konkursową poniżej zamieszczonego oświadczenia, zawierającego zgodę na przetwarzanie danych osobowych:


OŚWIADCZENIE

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) oraz przepisów krajowych dotyczących ochrony danych osobowych, w celu przeprowadzenia tej rekrutacji na stanowisko dyrektora Centrum Kultury Izabelin. Zostałem/am poinformowany/na, że Administratorem moich Danych Osobowych jest Wójt Gminy Izabelin.”

………………………………………
miejscowość i data

……………………………………..
własnoręczny podpis

Autor: Aleksandra Klimuszko

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy Izabelin
Data utworzenia:2018-06-05
Data publikacji:2018-06-05
Osoba sporządzająca dokument:Aleksandra Klimuszko
Osoba wprowadzająca dokument:Anna Sikorska
Liczba odwiedzin:3078