Aktualizacja podstawowej kwoty dotacji, statystyczna liczba dzieci w przedszkolach gminnych – 2019 r.

Na podstawie art. 46 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U. 2017 r. poz. 2203 ze zm.)

Gmina Izabelin ogłasza:

  1. Zaktualizowana podstawowa kwota dotacji na rok 2019 dla przedszkoli dokonywanej na podstawie art.44 ust.1 obliczona na dzień 28.02.2019 r. wynosi: 14 981,02 zł roczna / 1 248,42 zł miesięczna.
  2. statystyczna liczba dzieci w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Izabelin według SIO na dzień 30 września 2018 wynosiła 414, a statystyczna liczba dzieci niepełnosprawnych w tych przedszkolach za ten sam okres – 10.