Raport o stanie Gminy Izabelin w 2019 roku

Drodzy Mieszkańcy,

Przygotowanie raportu o stanie gminy to wymóg wynikający z art. 28aa ustawy o samorządzie gminnym. Dokument przedstawiany jest Radzie Gminy do końca maja.

Raport o stanie gminy obejmuje podsumowanie działalności wójta, ma charakter publiczny i jest prezentowany na sesji absolutoryjnej rady gminy.

Publiczna debata nad Raportem za 2019 rok odbędzie się na sesji Rady Gminy Izabelin w dniu 23 czerwca o godz. 16:00.

Mieszkańcy, którzy chcieliby wziąć udział w debacie powinni złożyć Przewodniczącej Rady Gminy swoje zgłoszenie zawierające podpisy co najmniej 20 osób.
Mieszkańcy będą zaproszeni do głosu według kolejności wysłania zgłoszeń, nie więcej niż 15 osób (zgodnie z zapisami ustawy.)

Zgłoszenia można składać osobiście lub na email: izabelin@izabelin.pl najpóźniej 1 dzień przed posiedzeniem Rady Gminy.