Raport z przeprowadzonych konsultacji społecznych koncepcji zagospodarowania terenu wsi Izabelin C „Centrum”