Raport z przeprowadzonych konsultacji społecznych projektu "Regulaminu utrzymania czystości i porządku w Gminie Izabelin"