Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Izabelin

Raport z przeprowadzonych konsultacji społecznych projektów statutów sołectw Gminy Izabelin

7 sierpnia 2020

Konsultacje społeczne projektu statutu sołectw Gminy Izabelin zostały przeprowadzone na podstawie art. 30 ust. 1 w zw. z art. 5a ust. 1 i art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020 r. poz. 713) oraz Uchwały Nr XXV/207/17 Rady Gminy Izabelin z dnia 26 kwietnia 2017 r. w sprawie określania zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Izabelin oraz Uchwały Nr XXV/208/17 Rady Gminy Izabelin z dnia 26 kwietnia 2017 r. w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji oraz na podstawie Zarządzenia Nr 174/2020 Wójta Gminy Izabelin z dnia 23 czerwca 2020 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektów statutów sołectw gminy Izabelin.

Każdy mieszkaniec mógł zgłosić swoje uwagi do projektu statutów.

Konsultacje odbyły się w terminie od 08.07.2020 r. do 26.07.2020 r.

Akcja informacyjna przeprowadzona została z wykorzystaniem wszystkich mediów, na których prowadzone są oficjalne strony internetowe lub podawane oficjalne informacje przez Urząd Gminy:

Autor: Marcin Dębowski

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy Izabelin
Data utworzenia:2020-08-07
Data publikacji:2020-08-07
Osoba sporządzająca dokument:Marcin Dębowski
Osoba wprowadzająca dokument:Rafał Bieńkowski
Liczba odwiedzin:500

Rozwiń Historia zmian

Data i godzina zmianyOsoba zmieniającaOpis zmianyPoprzednia wersja
2020-08-07 16:11:40Rafał BieńkowskiaktualizacjaRaport z przeprowadzonych konsultacji społecznych projektów statutów sołectw Gminy Izabelin
2020-08-07 14:33:46Rafał BieńkowskiwpisRaport z przeprowadzonych konsultacji społecznych projektów statutów sołectw Gminy Izabelin