Klauzula informacyjna

Informacje o przetwarzaniu danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (RODO) oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE Urząd Gminy Izabelin informuje, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Urząd Gminy Izabelin z siedzibą w Izabelinie C, ul. 3 Maja 42, 05-080 Izabelin, tel. (22) 722 89 30, e-mail: izabelin@izabelin.pl
  2. W sprawach związanych z Pani/Pana danymi proszę kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych iod@izabelin.pl
  3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji ustawowych zadań Gminy Izabelin, na podstawie przepisów prawa powszechnie obowiązującego i prawa miejscowego, zgodnie z art. 6 ust. 1 i art. 9 ust. 2 RODO.
  4. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa.
  5. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do danych, sprostowania lub usunięcia danych oraz prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.
  6. Posiada Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych.
  7. Posiada Pani/Pan Prawo skargi do organu nadzorczego.
  8. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
  9. Dane osobowe nie są transferowane do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego.