Kierownictwo

WÓJT

Dorota Zmarzlak

tel.: 22 722 89 30
e-mail: izabelin@izabelin.pl

ZASTĘPCA WÓJTA

Michał Postek

tel.: 22 722 89 30
e-mail: zastepca@izabelin.pl

SEKRETARZ

Waldemar Roszkiewicz

tel.: 22 722 89 30
e-mail: sekretarz@izabelin.pl

SKARBNIK

Marta Wojtachnio

tel.: 22 722 89 65
e-mail: skarbnik@izabelin.pl

Pokój Nr 102