Jesteś tutaj: Start / Podatki i opłaty

Podatki i opłaty

Wójt Gminy Izabelin jest organem podatkowym w zakresie podatku od nieruchomości, podatku od środków transportowych, podatku rolnego, podatku leśnego rolnego oraz opłat lokalnych.

Ustalaniem należności podatkowych, prowadzeniem dokumentacji wymiarowej w tym zakresie, windykacją należności i wydawaniem zaświadczeń o niezaleganiu zajmuje się Referat Księgowości Podatkowej mieszczący się w pok. 101 na I piętrze budynku Urzędu Gminy Izabelin.