Wykaz obowiązujących planów miejscowych na terenie Gminy Izabelin wg daty uchwalania

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Obowiązujące plany miejscowe dostępne są w systemie informacji przestrzennej gminy Izabelin pod adresem: www.izabelin.e-mapa.net (warstwa zagospodarowanie przestrzenne).

L.p. Nazwa planu Załączniki
1 mpzp wsi Truskaw - Oczyszczalnia tekst
rysunek
2 mpzp wsi Truskaw - Hornówek, cz. A tekst
rysunek
3 mpzp wsi Laski cz. A tekst
rysunek
sprostowanie
rysunek
4 mpzp wsi Laski cz. B tekst
rysunek
5 mpzp wsi Truskaw - Hornówek, cz. B tekst
rysunek
6 mpzp wsi Truskaw - Hornówek, cz. C tekst
rysunek
7 mpzp wsi Izabelin Południowy cz. B tekst
rysunek
8 zmiana mpzp wsi Laski cz. A tekst
rysunek
9 mpzp wsi Truskaw i Truskaw - Helenówek, Etap I*) tekst
rys cz1
rys cz2
10 mpzp wsi Izabelin Południowy cz. A tekst
rysunek
11 mpzp wsi Hornówek cz. A tekst
rysunek
12 mpzp wsi Izabelin Północny tekst
rysunek
13 mpzp wsi Truskaw i Truskaw - Helenówek, Etap II*****) tekst
rys cz1
rys cz2
14 mpzp wsi Mościska, Etap II tekst
rysunek
15 mpzp wsi Mościska, Etap III tekst
rysunek
16 mpzp wsi Mościska, Etap IV tekst
rysunek
17 mpzp wsi Laski cz. D tekst
rysunek
18 mpzp wsi Hornówek cz. C - GIMNAZJUM tekst
rysunek
19 mpzp wsi Laski Dąbrowa tekst
rysunek
20 mpzp wsi Hornówek cz. B tekst
rysunek
21 mpzp wsi Mościska, Etap I Mościska Przemysłowe (2006) tekst
rysunek
22 mpzp wsi Hornówek cz. A - PARKING tekst
rysunek
23 zmiana mpzp wsi Izabelin Północny (rejon Alei Dębów) tekst
rysunek
24 zmiana mpzp wsi Izabelin Północny, kompleks A i B (działki Nr 809/1 i 1033) tekst
rys komA
rys komB
25 zmiana mpzp wsi Mościska, Etap I Mościska Przemysłowe (2008) tekst
rysunek
26 mpzp wsi Truskaw i Truskaw - Helenówek, Etap III tekst
rys 1
rys 2
27 mpzp wsi Hornówek cz. D kompleksy A i B tekst
rys komA
rys komB
28 mpzp wsi Hornówek cz. A - ul. DZIAŁKOWA tekst
rysunek
29 mpzp wsi Truskaw - Hornówek, cz. D tekst
rysunek
30 mpzp wsi Laski cz. C (rejon ul. Pocztowej) tekst
rysunek
31 zmiana mpzp wsi Truskaw i Truskaw - Helenówek, Etap I**) + zmiana uchwały

tekst
rys cz1
rys cz2
zmiana uchwały

32 mpzp wsi Hornówek cz. D - PARKING***) tekst
rysunek
33 mpzp wsi Mościska, Etap III część A tekst
rysunek
34 mpzp wsi Sieraków, Etap 1 tekst
rysunek
35
mpzp wsi Izabelin C, działka 1033 ****)
 tekst
rysunek
36
mpzp wsi Truskaw i Truskaw-Helenówek, tzw. Etap IV
 
tekst
rysunek
37
mpzp wsi Hornówek, częsć E *****)
tekst
rysunek
38 mpzp wsi Mościska, Etap IV, część A1 tekst
rysunek

*) plan w większości został zmieniony przez plan z pozycji Nr 31.

 **) rozstrzygniecie nadzorcze Woj. Mazowieckiego, stwierdzające częściową nieważność planu

 ***) rozstrzygniecie nadzorcze Woj. Mazowieckiego, stwierdzające częściową nieważność planu

****) rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Mazowieckiego

*****) rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Mazowieckiego

******) Wyrok NSA

Autor: Aneta Iwan

Artykuły

Statystyka planów z podziałem na wsie

Obowiązujące Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego na terenie Gminy Izabelin

11 maja 2020
Joanna Skotnicka-Pergał
Czytaj więcej o: Statystyka planów z podziałem na wsie

Pliki do pobrania

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy Izabelin
Data utworzenia:2015-10-01
Data publikacji:2015-10-01
Osoba sporządzająca dokument:Aneta Iwan
Osoba wprowadzająca dokument:Anna Sikorska
Liczba odwiedzin:48767