Komisje Rady Gminy

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

 ZAKRES DZIAŁANIA KOMISJI STAŁYCH RADY GMINY IZABELIN

 1. KOMISJA REWIZYJNAKomisja kontroluje działalność wójta, gminnych jednostek organizacyjnych i jednostek pomocniczych gminy pod względem gospodarki finansowej, a także wykonuje inne zadania kontrolne na zlecenie Rady w zakresie i w formach wskazanych w uchwałach Rady.Komisja opiniuje wykonanie budżetu gminy oraz sporządza wniosek o udzielenie absolutorium wójtowi w zakresie realizacji budżetu.
  PLAN PRACY

 2. KOMISJI SKARG, WNIOSKÓW I PETYCJI: Do zadań należy opiniowanie skarg na działanie Wójta i gminnych jednostek organizacyjnych, oraz rozpatrywanie składanych przez obywateli wniosków i petycji.

 3. KOMISJA GOSPODARCZO - FINANSOWAKomisja działa w zakresie spraw dotyczących rozwoju społeczno-gospodarczego, przestrzennego, działalności finansowej. Komisja opiniuje projekt budżetu gminy i czuwa nad realizacją budżetu.
  PLAN PRACY

 4. KOMISJA BEZPIECZEŃSTWA, PORZĄDKU PUBLICZNEGO I OCHRONY ŚRODOWISKA:  Komisja działa w zakresie spraw związanych z bezpieczeństwem mieszkańców, porządkiem publicznym i ochroną środowiska.
  PLAN PRACY

 5. KOMISJA OŚWIATY, KULTURY, SPORTU I TURYSTYKIKomisja obejmuje swoim działaniem sprawy związane z rozwojem życia mieszkańców w sferze oświaty, kultury, sportu i turystyki.
  PLAN PRACY

 6. KOMISJA ZDROWIA, OPIEKI SPOŁECZNEJ I PROFILAKTYKI:  Komisja działa w zakresie spraw związanych z ochroną życia mieszkańców gminy w dziedzinie zdrowia, opieki społecznej i profilaktyki. 
  PLAN PRACY

POSIEDZENIA KOMISJI STAŁYCH RADY GMINY:

Komisja Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki – trzeci wtorek miesiąca o godz. 18.00
Komisja Bezpieczeństwa, Porządku Publicznego i Ochrony Środowiska – trzeci wtorek miesiąca o godz. 11.00
Komisja Gospodarczo – Finansowa – trzeci poniedziałek miesiąca o godz.18.00
Komisja Zdrowia, Opieki Społecznej i Profilaktyki – trzeci poniedziałek miesiąca o godz. 17.00
Komisja Rewizyjna - druga środa miesiąca o godz. 16.00

TERMINY POSIEDZEŃ KOMISJI STAŁYCH RADY GMINY IZABELIN

Autor: Agnieszka Kostarz

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy Izabelin
Data utworzenia:2015-10-01
Data publikacji:2015-10-01
Osoba sporządzająca dokument:Agnieszka Kostarz
Osoba wprowadzająca dokument:Rafał Bieńkowski
Liczba odwiedzin:124270

Rozwiń Historia zmian

Data i godzina zmianyOsoba zmieniającaOpis zmianyPoprzednia wersja
2019-10-04 08:53:13Rafał BieńkowskiaktualizacjaKomisje Rady Gminy
2019-10-03 10:54:51Rafał BieńkowskiaktualizacjaKomisje Rady Gminy
2019-07-09 12:43:53Anna SikorskaaktualizacjaKomisje Rady Gminy
2019-07-08 14:04:17Anna SikorskaaktualizacjaKomisje Rady Gminy
2019-06-06 13:05:08Anna SikorskaaktualizacjaKomisje Rady Gminy
2019-05-22 12:35:15Anna SikorskaaktualizacjaKomisje Rady Gminy
2019-05-16 11:00:16Anna SikorskaaktualizacjaKomisje Rady Gminy
2019-05-08 14:38:07Anna SikorskaaktualizacjaKomisje Rady Gminy
2019-04-25 09:16:34Anna SikorskaaktualizacjaKomisje Rady Gminy
2019-03-14 08:32:58Anna SikorskaaktualizacjaKomisje Rady Gminy
2019-03-13 15:19:17Anna SikorskaaktualizacjaKomisje Rady Gminy
2019-03-13 15:05:09Anna SikorskaaktualizacjaKomisje Rady Gminy
2019-03-12 09:50:44Anna SikorskaaktualizacjaKomisje Rady Gminy
2019-03-08 13:18:00Anna SikorskaaktualizacjaKomisje Rady Gminy
2019-03-08 13:16:16Anna SikorskaaktualizacjaKomisje Rady Gminy
2019-03-07 11:59:10Anna SikorskaaktualizacjaKomisje Rady Gminy
2019-03-07 11:48:11Anna SikorskaaktualizacjaKomisje Rady Gminy
2019-03-07 11:46:16Anna SikorskaaktualizacjaKomisje Rady Gminy
2019-03-07 11:41:22Anna SikorskaaktualizacjaKomisje Rady Gminy
2019-03-06 15:22:17Anna SikorskaaktualizacjaKomisje Rady Gminy
2019-03-06 15:17:18Anna SikorskaaktualizacjaKomisje Rady Gminy
2019-02-11 18:02:23Anna SikorskaaktualizacjaKomisje Rady Gminy
2019-02-08 14:59:14Anna SikorskaaktualizacjaKomisje Rady Gminy
2019-01-29 14:07:37Anna SikorskaaktualizacjaKomisje Rady Gminy
2019-01-21 14:17:12Anna SikorskaaktualizacjaKomisje Rady Gminy
2019-01-11 16:20:28Anna SikorskaaktualizacjaKomisje Rady Gminy
2019-01-04 15:24:53Anna SikorskaaktualizacjaKomisje Rady Gminy
2019-01-04 15:24:06Anna SikorskaaktualizacjaKomisje Rady Gminy
2018-12-13 11:50:15Anna SikorskaaktualizacjaKomisje Rady Gminy
2018-12-12 12:20:45Anna SikorskaaktualizacjaKomisje Rady Gminy
2018-12-12 10:59:46Anna SikorskaaktualizacjaKomisje Rady Gminy
2018-10-08 17:31:39Anna SikorskaaktualizacjaKomisje Rady Gminy
2018-10-08 16:40:30Anna SikorskaaktualizacjaKomisje Rady Gminy
2018-10-02 11:54:25Anna SikorskaaktualizacjaKomisje Rady Gminy
2018-09-14 12:06:28Anna SikorskaaktualizacjaKomisje Rady Gminy
2018-09-12 14:41:04Anna SikorskaaktualizacjaKomisje Rady Gminy
2018-07-04 13:14:23Anna SikorskaaktualizacjaKomisje Rady Gminy
2018-06-18 16:30:59Anna SikorskaaktualizacjaKomisje Rady Gminy
2018-05-30 09:28:36Anna SikorskaaktualizacjaKomisje Rady Gminy
2018-05-18 15:16:50Anna SikorskaaktualizacjaKomisje Rady Gminy
2018-05-16 12:57:58Anna SikorskaaktualizacjaKomisje Rady Gminy
2018-05-15 10:48:06Anna SikorskaaktualizacjaKomisje Rady Gminy
2018-05-09 14:10:40Anna SikorskaaktualizacjaKomisje Rady Gminy
2018-04-19 15:50:17Anna SikorskaaktualizacjaKomisje Rady Gminy
2018-04-19 13:03:58Anna SikorskaaktualizacjaKomisje Rady Gminy
2018-04-17 10:31:44Anna SikorskaaktualizacjaKomisje Rady Gminy
2018-04-11 15:28:55Anna SikorskaaktualizacjaKomisje Rady Gminy
2018-04-06 15:49:11Anna SikorskaaktualizacjaKomisje Rady Gminy
2018-03-08 14:50:46Anna SikorskaaktualizacjaKomisje Rady Gminy
2018-03-06 14:45:43Anna SikorskaaktualizacjaKomisje Rady Gminy
2018-03-06 14:03:18Anna SikorskaaktualizacjaKomisje Rady Gminy
2018-03-05 12:00:18Anna SikorskaaktualizacjaKomisje Rady Gminy
2018-03-02 09:39:55Anna SikorskaaktualizacjaKomisje Rady Gminy
2018-03-02 09:36:43Anna SikorskaaktualizacjaKomisje Rady Gminy
2018-02-22 15:54:20Anna SikorskaaktualizacjaKomisje Rady Gminy
2018-02-08 13:24:05Anna SikorskaaktualizacjaKomisje Rady Gminy
2018-02-06 09:40:31Anna SikorskaaktualizacjaKomisje Rady Gminy
2017-11-28 14:12:45Anna SikorskaaktualizacjaKomisje Rady Gminy
2017-11-10 10:29:04Anna SikorskaaktualizacjaKomisje Rady Gminy
2017-11-08 15:40:25Anna SikorskaaktualizacjaKomisje Rady Gminy
2017-11-08 15:32:23Anna SikorskaaktualizacjaKomisje Rady Gminy
2017-10-27 12:24:21Anna SikorskaaktualizacjaKomisje Rady Gminy
2017-10-17 11:34:38Anna SikorskaaktualizacjaKomisje Rady Gminy
2017-10-10 16:00:49Anna SikorskaaktualizacjaKomisje Rady Gminy
2017-10-06 10:57:45Anna SikorskaaktualizacjaKomisje Rady Gminy
2017-10-04 12:54:21Anna SikorskaaktualizacjaKomisje Rady Gminy
2017-09-14 11:18:17Anna SikorskaaktualizacjaKomisje Rady Gminy
2017-09-14 11:12:51Anna SikorskaaktualizacjaKomisje Rady Gminy
2017-06-14 14:20:37Anna SikorskaaktualizacjaKomisje Rady Gminy
2017-06-07 12:58:06Anna SikorskaaktualizacjaKomisje Rady Gminy
2017-06-02 16:25:38Anna SikorskaaktualizacjaKomisje Rady Gminy
2017-05-24 21:44:46Anna SikorskaaktualizacjaKomisje Rady Gminy
2017-05-06 17:02:07Anna SikorskaaktualizacjaKomisje Rady Gminy
2017-04-25 15:01:43Anna SikorskaaktualizacjaKomisje Rady Gminy
2017-04-13 12:50:02Anna SikorskaaktualizacjaKomisje Rady Gminy
2017-04-07 16:55:38Anna SikorskaaktualizacjaKomisje Rady Gminy
2017-03-02 15:37:40Anna SikorskaaktualizacjaKomisje Rady Gminy
2017-02-16 14:33:27Anna SikorskaaktualizacjaKomisje Rady Gminy
2017-01-25 11:42:31Anna SikorskaaktualizacjaKomisje Rady Gminy
2017-01-19 15:13:29Anna SikorskaaktualizacjaKomisje Rady Gminy
2017-01-10 09:21:58Anna SikorskaaktualizacjaKomisje Rady Gminy
2017-01-10 09:21:12Anna SikorskaaktualizacjaKomisje Rady Gminy
2016-12-12 13:17:40Anna SikorskaaktualizacjaKomisje Rady Gminy
2016-12-07 15:06:36Anna SikorskaaktualizacjaKomisje Rady Gminy
2016-12-06 14:22:42Anna SikorskaaktualizacjaKomisje Rady Gminy
2016-12-06 14:17:43Anna SikorskaaktualizacjaKomisje Rady Gminy
2016-11-23 12:37:23Anna SikorskaaktualizacjaKomisje Rady Gminy
2016-11-22 11:41:20Anna SikorskaaktualizacjaKomisje Rady Gminy
2016-11-14 14:53:06Anna SikorskaaktualizacjaKomisje Rady Gminy
2016-10-11 11:43:55Anna SikorskaaktualizacjaKomisje Rady Gminy
2016-10-10 15:05:15Anna SikorskaaktualizacjaKomisje Rady Gminy
2016-09-16 14:17:25Anna SikorskaaktualizacjaKomisje Rady Gminy
2016-09-12 12:37:56Anna SikorskaaktualizacjaKomisje Rady Gminy
2016-08-31 15:15:54Anna SikorskaaktualizacjaKomisje Rady Gminy
2016-06-07 10:08:49Anna SikorskaaktualizacjaKomisje Rady Gminy
2016-06-06 15:39:04Anna SikorskaaktualizacjaKomisje Rady Gminy
2016-05-31 10:51:40Anna SikorskaaktualizacjaKomisje Rady Gminy
2016-05-20 10:51:15Anna SikorskaaktualizacjaKomisje Rady Gminy
2016-05-16 15:29:14Anna Sikorskazmiana daty komisji zdrowiaKomisje Rady Gminy
2016-05-10 09:45:24Anna SikorskaaktualizacjaKomisje Rady Gminy
2016-05-06 13:20:35Anna SikorskaaktualizacjaKomisje Rady Gminy
2016-04-14 15:39:32Anna SikorskaaktualizacjaKomisje Rady Gminy
2016-03-23 15:32:18Anna SikorskaaktualizacjaKomisje Rady Gminy