dot. nieruchomości

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Artykuły

Przejdź do - Ogłoszenie o Przetargu Ustnym Nieograniczonym na sprzedaż działki we wsi Truskaw

Ogłoszenie o Przetargu Ustnym Nieograniczonym na sprzedaż działki we wsi Truskaw

Wójt Gminy Izabelin działając na podstawie Uchwał Rady Gminy Izabelin Nr XXXI/248/20 z dnia 27 października 2020 r. ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż:

  • działki ew. nr 604/5 o powierzchni 375 m2  położonej we wsi Truskaw

położonej w gminie Izabelin.

W razie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii przetarg przeprowadzony zostanie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej – stosownie do § 8 ust. 2 oraz z § 30a, 30b i 30c rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U.2014 r. poz. 1490 ze zm.) W takim wypadku, w okresie co najmniej 7 dni przed otwarciem przetargu, zostanie zamieszona w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Izabelin informacja o przeprowadzeniu przetargu przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. Przetarg wtedy zostanie przeprowadzony za pomocą ogólnodostępnej (bezpłatnej) platformy internetowej Zoom, która umożliwi Uczestnikom przetargu branie w nim czynnego udziału poprzez licytowanie. Rekomenduje się zainstalowanie aplikacji. Link do aplikacji: https://zoom.us/client/latest/ZoomInstaller.exe. W razie przeprowadzenia przetargu w formie elektroniczne może zostać on nagrany.   

24 marca 2021
Przejdź do - Ogłoszenie o Drugim Przetargu Ustnym Nieograniczonym

Ogłoszenie o Drugim Przetargu Ustnym Nieograniczonym

Wójt Gminy Izabelin działając na podstawie Uchwał Rady Gminy Izabelin Nr XXVI/216/20 z dnia 28 lipca 2020 r. oraz Nr V/25/15 z dnia 25 marca 2015 r. ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż:

  • działki ew. nr 2583 o powierzchni 1466 m2  położonej we wsi Laski
  • działki ew. nr 572/3 o powierzchni 1203 m2 położonej we wsi Izabelin C

położonych w gminie Izabelin.

W razie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii przetarg przeprowadzony zostanie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej – stosownie do § 8 ust. 2 oraz z § 30a, 30b i 30c rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U.2014 r. poz. 1490 ze zm.) W takim wypadku, w okresie co najmniej 7 dni przed otwarciem przetargu, zostanie zamieszona w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Izabelin informacja o przeprowadzeniu przetargu przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. Przetarg wtedy zostanie przeprowadzony za pomocą ogólnodostępnej (bezpłatnej) platformy internetowej Zoom, która umożliwi Uczestnikom przetargu branie w nim czynnego udziału poprzez licytowanie. Rekomenduje się zainstalowanie aplikacji. Link do aplikacji: https://zoom.us/client/latest/ZoomInstaller.exe. W razie przeprowadzenia przetargu w formie elektroniczne może zostać on nagrany.   

 

10 marca 2021

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2015-10-02
Data publikacji:2015-10-02
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:
Liczba odwiedzin:32371