dot. środowiska

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Artykuły

Informacja Starosty Warszawskiego Zachodniego

Starosta Warszawski Zachodni informuje o możliwości złożenia przez właścicieli lasów prywatnych wniosku o przyznanie dotacji na rok 2023 na realizację zadań związanych z odnowieniem powierzchni leśnych niestanowiących własności Skarbu Państwa zniszczonych w wyniku oddziaływania gazów i pyłów przemysłowych lub zniszczonych w wyniku pożarów lub innych klęsk żywiołowych spowodowanych czynnikami biotycznymi albo abiotycznymi.

19 września 2022
Czytaj więcej o: Informacja Starosty Warszawskiego Zachodniego

Obwieszczenie z dnia 25 sierpnia 2022 r. Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego

Na podstawie art. 401 ust. 8 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 2233 z późn. zm.), a także art. 49 SI ustawy z dnia 16 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021, poz. 735) podaje się do publicznej wiadomości informację, że zostało wszczęte — na wniosek Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Izabelin „Mokre Łąki” Sp. z o. o., wniesiony do tutejszego organu przez osobę fizyczną upełnomocnioną do występowania w imieniu i na rzecz wnioskodawcy — postępowanie, w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na:

2 września 2022
Agnieszka Czarnecka
Czytaj więcej o: Obwieszczenie z dnia 25 sierpnia 2022 r. Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2015-10-02
Data publikacji:2015-10-02
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:
Liczba odwiedzin:21275