Jesteś tutaj: Start / Ogłoszenia / inne

inne

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Artykuły

Ogłoszenie o sprzedaży składników majątkowych

9 listopada 2018
Elżbieta Petrykowska

Raport z przeprowadzonych konsultacji w przedmiocie zmian w Statucie Gminy Izabelin

Konsultacje społeczne w przedmiocie zmian w Statucie Gminy Izabelin zostały przeprowadzone zgodnie z postanowieniami Uchwały Nr XXV/207/17 Rady Gminy Izabelin z dnia 26 kwietnia 2017 r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Izabelin, zgodnie z Uchwałą Nr XXV/208/17 Rady Gminy Izabelin z dnia 26 kwietnia 2017 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji oraz na podstawie Zarządzenia Nr 326/2018 Wójta Gminy Izabelin z dnia 4 września 2018 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych w przedmiocie zmian w Statucie Gminy Izabelin.

2 listopada 2018
Barbara Bacewicz - Borys
Czytaj więcej o: Raport z przeprowadzonych konsultacji w przedmiocie zmian w Statucie Gminy Izabelin

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2015-10-02
Data publikacji:2015-10-02
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:
Liczba odwiedzin:26997