2020 - część II (101-200)

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
2 grudnia 2020
Poz. Data zawarcia Przedmiot Treść [PDF]
200 03.09.2020 Prowadzenie warsztatów psychologiczno-rozwojowych dla kobiet z terenu gminy Izabelin, pt. "O mądrości, delikatności i sile - jak być kobietą i tworzyć a nie niszczyć”. Warsztaty mają na celu pomóc kobietom odkryć w sobie twórcze potencjały i przeciwdziałać zachowaniom destrukcyjnym i przemocowym (program warsztatów oparty jest na profilaktyce uzależnień i przeciwdziałaniu przemocy). Warsztaty odbędą się 12 września 2020 r.  treść
199 08.09.2020 Opracowanie projektów tymczasowej organizacji ruchu na czas budowy przystanku Chodkiewicza 01 w ul. Sierakowskiej oraz doświetlenia i budowy przejścia dla pieszych przy ul. Kwitnącej  treść
198 02.09.2020 Organizacja zajęć sportowych i rekreacyjnych  treść
197 31.08.2020 Usługi doradcze w zakresie przygotowania postępowania przetargowego na wybór wykonawcy dokumentacji technicznej projektu basenu, doradztwo na etapie projektowania, wykonanie uproszczonej analizy finansowej po zakończeniu prac projektowych treść
196 04.09.2020 Przeprowadzenie eksmisji w budynku komunalnym przy ul. 3 Maja 1 w Mościskach z lokalu mieszkalnego nr 1  treść
195 03.09.2020 Opracowania dokumentacji projektowej przebudowy urządzeń odwadniających w ul. Podleśnej przy numerach 11 i 21 w Laskach, w gminie Izabelin treść
194 02.09.2020 Dotacja celowa dla Gminy Jawornik Polski w wysokości 50 000 PLN na odbudowę infrastruktury drogowej treść
193 01.09.2020 Budowa miejsca na ognisko z okapem i kominem na spaliny wewnątrz wiaty piknikowej w Mościskach treść
192 27.08.2020 Zakup oświetlenia świątecznego i montaż na latarniach treść
191 27.08.2020 Montaż oświetlenia świątecznego na latarniach treść
190 27.08.2020 Zakup i montaż poidełka na boisku gminnym na terenie sołectwa treść
189 28.08.2020 Odnowienie liter na pomniku i oczyszczenie pomnika pamięci narodowej na pętli autobusowej w Truskawiu treść
188 28.08.2020 Naprawa windy w SPZOZ przy ul. Tetmajera 3a w Izabelinie C treść
187 27.08.2020 Zakup urządzeń na plac zabaw przy ul. Zagłoby treść
186 27.08.2020 Wyrównanie terenu i zasianie trawy przy kapliczce treść
185 27.08.2020 Zakup i montaż poidełka na terenie sołectwa treść
184 27.08.2020 Zakup stojaków z workami na psie nieczystości treść
183 24.08.2020 Zorganizowanie zajęć dla młodzieży na terenie sołectwa w ramach krzewienia kultury fizycznej treść
182   Numer pominięty treść
181   Numer pominięty treść
180 10.08.2020 Przeprowadzenie audytu energetycznego Szkoły Podstawowej przy ul. Wojska Polskiego 5  treść
179 04.08.2020 Artykuły biurowe i materiały eksploatacyjne do drukarek treść
178 10.08.2020 Świadczenie przez wykonawcę usługi udostępnienia platformy informatycznej pod nazwą Platforma konsultacje jst.pl służącej do prowadzenia przez nas (gminę Izabelin) konsultacji społecznych, w tym budżetu obywatelskiego (partycypacyjnego) oraz udostępnienie dedykowanej Aplikacji mobilnej treść
177 22.07.2020 Wykonanie operatów szacunkowych w celu ustalenia wartości nieruchomości  treść
176 15.07.2020 Dotacja celowa na realizację wydatków majątkowych  treść
175 07.08.2020 Usługa polegająca na pełnieniu funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w branży konstrukcyjno-budowlanej, w związku z zadaniem pn. Przebudowa i remont strefy kuchni oraz stołówki szkolnej Szkoły Podstawowej przy ul. 3 Maja 49 w Izabelinie treść
174 03.08.2020 Zagospodarowanie terenów zielonych wokół pomnika w Sierakowie treść
173 31.07.2020 Dotacja celowa dla Stowarzyszenia Szkoła Walk Kuma De, na realizację zad. publ. w zakresie wypoczynku letniego dzieci i młodzieży. Dotacja udzielona w drodze otwartego konkursu ofert treść
172 30.07.2020 Przeprowadzenie warsztatów malarskich i filmowych z elementami profilaktyki uniwersalnej, dla dzieci i młodzieży z terenu gminy Izabelin w czasie wakacji  treść
171 24.07.2020 Dotacja celowa dla Fundacji „Ruszyć z Kopyta” na realizację zad. publ. w zakresie wypoczynku letniego dzieci i młodzieży. Dotacja udzielona w drodze otwartego konkursu ofert treść
170 23.07.2020 Dotacja celowa dla Stowarzyszenia Ludowy Klub Sportowy „RYŚ” w Laskach, na realizację zad. publ. w zakresie wypoczynku letniego dzieci i młodzieży. Dotacja udzielona w drodze otwartego konkursu ofert treść
169 22.07.2020 Dotacja celowa dla Fundacji Misji św. Teresy od Dzieciątka Jezus na realizację zad. publ. w zakresie wypoczynku letniego dzieci i młodzieży. Dotacja udzielona w drodze otwartego konkursu ofert treść
168 20.07.2020 Dotacja celowa dla Uczniowskiego Klubu Sportowego Izabelin na realizację zad. publ. w zakresie wypoczynku letniego dzieci i młodzieży. Dotacja udzielona w drodze otwartego konkursu ofert  treść
167 30.07.2020 Wykonanie robót budowlanych polegających na przebudowie i remoncie strefy kuchni oraz stołówki szkolnej w budynku Szkoły Podstawowej im. płka Stanisława Królickiego przy ul. 3 Maja 49 w Izabelinie treść
166 29.07.2020 Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy drogi gminnej ul. Północnej w Truskawiu - jako dwa odrębne opracowania projektowe, jedno w ramach procedury ZRID.  treść
165 29.07.2020 Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy drogi gminnej ul. Południowej w Truskawiu - w ramach procedury ZRID  treść
164 14.07.2020 Dotacja celowa dla Choragwi Stołecznej ZHP Hufiec Nowy Dwór Mazowiecki na wypoczynek letni dzieci i młodzieży. Dotacja udzielona w drodze otwartego konkursu ofert  treść
163 23.07.2020 Wykonanie inwentaryzacji oświetlenia ulicznego na terenie gminy Izabelin treść
162 23.07.2020 Demontaż i zeskładowanie na terenie GPWiK Mokre Łąki dwóch urządzeń zabawowych z gminnego placu zabaw w Izabelinie B treść
161 23.07.2020 Wywóz i utylizacja podrzutów odpadów na cmentarzu komunalnym nie pochodzących z funkcjonowania cmentarza  treść
160 20.07.2020 Dostawa koszy betonowych treść
159 22.07.2020 Dostawa koszy uliczne na śmieci  treść
158 21.07.2020 Rozbudowa sieci monitoringu wizyjnego Gminy Izabelin  treść
157 16.07.2020 Wakacyjne leśne zajęcia survivalowe dla dzieci treść
156 29.06.2020 Usługa polegająca na montażu, dzierżawie i demontażu paneli stalowych stanowiących ogrodzenie PSZOK-u  treść
155   Umowa nie podpisana treść
154   Numer pominięty treść
153 30.06.2020 Ekspertyza dendrologiczna drzew - 2 dębów zlokalizowanych na terenie Przedszkola w Laskach oraz w pasie drogi 3 Maja przy nr 45A w Laskach treść
152 30.06.2020 Zorganizowanie zajęć sportowych kalistenika dla mieszkańców w ramach krzewienia kultury fizycznej  treść
151 30.06.2020 Zakup koszy ulicznych na śmieci.  treść
150 30.06.2020 Zakup koszy ulicznych na śmieci treść
149 25.06.2020 Wykonanie doświetlenia przejścia dla pieszych projektowanego przy ul. Kwitnącej w Mościskach wraz z opracowaniem i uzgodnieniem projektu  treść
148 25.06.2020 Wykonanie rocznego przeglądu technicznego wyposażenia na 8 gminnych placach zabaw  treść
147 22.06.2020 Wykonanie instalacji elektrycznej przy punktach kamerowych monitoringu wizyjnego w Gminie Izabelin  treść
146 24.06.2020 Wykonanie szafki na książki i segregatory treść
145 23.06.2020 Wykonanie prac remontowych w budynku przy ul. Polnej 5A w Hornówku na podstawie zapisów umowy w związku z zakończeniem najmu i zwrotem budynku w stanie pierwotnym współwłaścicielom budynku  treść
144 23.06.2020 Najem kontenera sanitarnego GPWiK do obsługi gminnego placu zabaw w Truskawiu treść
143 23.06.2020 Najem 6 toalet do obsługi gminnych placów zabaw  treść
142 22.06.2020 Budowa peronu przystankowego "Chodkiewicza 01" w Izabelinie C wraz z przejściem dla pieszych  treść
141 09.06.2020 Dotacja celowa na realizację zadania publicznego pod tytułem: „Hipoterapia dla dzieci i młodzieży z Gminy Izabelin 2020 (cz. 2)”. Dotacja została udzielona w trybie tzw. małego grantu  treść
140 19.06.2020 Udrożnienie i zapewnienie przejazdu nowymi odcinkami dróg gminnych treść
139 19.06.2020 Wielobranżowy projekt budowlany budowy skateparku żelbetowego o pow. 250 m2 treść
138 19.06.2020 Opłata za wodę zużytą przez OSP Izabelin do akcji gaśniczych treść
137 08.06.2020 Realizacja ponadpodstawowego programu terapeutycznego, który nie jest objęty finansowaniem przez NFZ, polegające na przeprowadzeniu psychoterapii, w której będą brali udział pacjenci uzależnieni od alkoholu oraz osoby współuzależnione, mieszkające na terenie gminy Izabelin treść
136 15.06.2020 Opracowanie Programu Ochrony środowiska dla Gminy Izabelin na lata 2021-2025 z perspektywą na lata 2026-2029 wraz z prognozą oddziaływania na środowisko treść
135 29.05.2020 Realizacja inicjatywy lokalnej pn. "Dzień Rodziny". Inicjatywa lokalna realizowana będzie w Hornówku treść
134 22.05.2020 Podpisanie umowy z psychologiem w celu zapewnienia naszym mieszkańcom możliwości uczestnictwa w konsultacjach psychologicznych, terapii, działaniach profilaktycznych, poradnictwie dla rodziców, dzieci i młodzieży z terenu naszej gminy. Działania adresowane przede wszystkim do osób i rodzin z różnymi problemami: alkoholowym, przemocą w rodzinie, cyberprzemocą, uzależnieniem dzieci i młodzieży od gier komputerowych, telefonu i innych. Zadanie zgodne z GPPiRPAoPNiPwR na 2020 r. Psycholog świadczący usługi: Aleksandra Banasiewicz-Tenerowicz treść
133 22.05.2020 Dotacja celowa na realizację zadania publicznego z zakresu upowszechniania sportu w Gminie Izabelin treść
132 29.05.2020 Dostawa 4 nowych koszy w miejsce zużytych na nabrzeże zbiornika Mokre Łąki, dostawa 5 dystrybutorów woreczków na psie nieczystości i woreczków na psie nieczystości treść
131 04.06.2020 Wykonanie, dostawa i montaż kuchni na poddaszu budynku gminnego przy ul. Matejki 25 w Izabelinie C treść
130 03.06.2020 Dostawa lekkiego samochodu ratowniczo- gaśniczego 4x4 wraz z wyposażeniem na potrzeby Ochotniczej Straży Pożarnej w Izabelinie treść
129 25.05.2020 Dotacja celowa z przeznaczeniem na realizację zadania pn. " Rozbudowa drogi powiatowej nr 4130W ul. 3 Maja o dł. ok. 1280 m, gm. Izabelin treść
128 26.05.2020 Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowych przebudowy dróg gminnych w gminie izabelin - ul. sosnowa w Hornówku treść
127 26.05.2020 Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowych przebudowy dróg gminnych w gminie izabelin - ul. końcowa w izabelinie. treść
126 20.05.2020 Budowa wiaty piknikowej na terenie rekreacyjnym w Mościskach treść
125 15.05.2020 Dotacja celowa na realizację zadania publicznego pod tytułem: „Warsztaty technik zapamiętywania i koncentracji”. Dotacja została udzielona w trybie tzw. małego grantu treść
124 15.05.2020 Wykonanie robót budowlanych w budynku ośrodka zdrowia przy ul. Tetmajera 3A w Izabelinie C, gmina Izabelin, polegających na wykonaniu instalacji klimatyzacyjnej treść
123  20.05.2020 Wymiana uszkodzonego aluminiowego słupa oświetleniowego na rogu ul. Wieczorka i Brzozowe treść
122   20.05.2020 Montaż dodatkowej oprawy oświetlenia ulicznego na ul. Trzech Sosen w Laskach oraz na rogu ul. Południowej i Bocianiej w Truskawiu treść
121   27.05.2020 Zakup sprzętu komputerowego do urzędu gminy wg. specyfikacji zawartej w postępowaniu nr WRU/2635.2.2020 treść
120   18.05.2020 Udzielenia licencji, wsparcia technicznego oraz utrzymywania danych na serwerach wykonawcy mw concept (system esesja)  treść
119   14.05.2020 Dotacja celowa na realizację zadania publicznego z zakresu upowszechniania sportu w Gminie Izabelin  treść
118   14.05.2020 Dostarczenie 31 sztuk komputerów przenośnych HP wraz z oprogramowaniem systemowym Microsoft Windows 10 Pro w ramach Programu "Zdalna Szkoła"  treść
117   30.04.2020 Umowa konserwacji urządzeń systemu jednoczesnego wywoływania strażaków w OSP Laski  treść
116   30.04.2020 Umowa konserwacji urządzeń systemu jednoczesnego wywoływania strażaków w OSP Izabelin  treść
115   13.05.2020 Zakup Przyczepy Syland z plandeką w ramach prowadzenia Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów dla Mieszkańców gminy treść
114   13.05.2020 Realizacja zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej pn. "Podziel się rośliną"  treść
113   12.05.2020 Budowa kablowej sieci oświetlenia w ulicy Północnej w Truskawiu  treść
112   13.05.2020 Dotacja celowa na realizację zadania publicznego z zakresu upowszechniania sportu w Gminie Izabelin  treść
111   07.05.2020 Opracowanie pt.: ” Budowa infrastruktury sportowo-rekreacyjnej z dostępem dla osób niewidomych”, w celu: a) zdefiniowanie optymalnych powierzchni: zabudowy, użytkowej oraz kubatury basenu i hali sportowej; b) rekomendacji optymalnego programu funkcjonalnego oraz atrakcji; c) oszacowanie kosztów inwestycji  treść
110   04.05.2020 Nie podpisana treść
109   07.05.2020 Zlecenie usługi opracowanie dokumentacji aplikacyjnej koniecznej do realizacji Projektu pn. „E-usługi dla Gminy Izabelin” w ramach poddziałania 2.1.2 E-usługi dla Mazowsza, typ projektu: Informatyzacja administracji publicznej oraz instytucji i zasobów kultury na terenie Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego  treść
108   04.05.2020 Zakup 78 szt. zbiorników na deszczówkę WOODCAN 265 wraz z podstawą, zbieraczem wody oraz kranem do zbiornika  treść
107   05.05.2020 Aktualizacja i korekty miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Izabelin B - Aneks Nr 5 do umowy Nr RZ/234/UAG/2016 z dnia 30.09.2016 r. treść
106   30.04.2020 Dofinansowanie realizacji Projektu "Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji" treść
105   28.04.2020 Sukcesywna, bieżąca dostawa, montaż i wymiana oznakowania pionowego dróg gminnych treść
104   28.04.2020 Realizacja prac ziemnych związanych z bieżącym utrzymaniem dróg gminnych w roku 2020 treść
103   05.05.2020 Wykonanie projektów zagospodarowania wyznaczonych terenów zielonych na terenie gminy Izabelin treść
102   17.04.2020 Opinia z zakresu ochrony przeciwpożarowej dot. zmiany sposobu użytkowania części budynku przy ul. Matejki 25 w Izabelinie C  treść
101   17.04.2020 Utrzymanie boisk trawiastych przy gminnych placach zabaw. Umowa niezrealizowana  treść

 

Autor: Joanna Kamińska

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy Izabelin
Data utworzenia:2020-12-02
Data publikacji:2020-12-02
Osoba sporządzająca dokument:Joanna Kamińska
Osoba wprowadzająca dokument:Rafał Bieńkowski
Liczba odwiedzin:11987

Rozwiń Historia zmian

Data i godzina zmianyOsoba zmieniającaOpis zmianyPoprzednia wersja
2022-01-05 12:50:49Rafał Bieńkowskiaktualizacja2020 - część II (101-200)
2021-10-11 12:22:02Rafał Bieńkowskiaktualizacja2020 - część II (101-200)
2021-10-11 11:52:00Rafał Bieńkowskiaktualizacja2020 - część II (101-200)
2021-02-24 14:21:35Rafał Bieńkowskiaktualizacja2020 - część II (101-200)
2021-02-18 13:32:23Rafał Bieńkowskiaktualizacja2020 - część II (101-200)
2021-01-28 14:02:22Rafał Bieńkowskiaktualizacja2020 - część II (101-200)
2021-01-28 14:00:56Rafał Bieńkowskiaktualizacja2020 - część II (101-200)
2021-01-28 13:55:26Rafał Bieńkowskiaktualizacja2020 - część II (101-200)
2021-01-28 13:54:58Rafał Bieńkowskiaktualizacja2020 - część II (101-200)
2021-01-28 13:50:40Rafał Bieńkowskiaktualizacja2020 - część II (101-200)
2021-01-13 15:38:15Rafał Bieńkowskiaktualizacja2020 - część II (101-200)
2021-01-13 13:13:59Rafał Bieńkowskiaktualizacja2020 - część II (101-200)
2021-01-13 13:04:29Rafał Bieńkowskiaktualizacja2020 - część II (101-200)
2021-01-13 12:37:19Rafał Bieńkowskiaktualizacja2020 - część II (101-200)
2021-01-13 11:49:24Rafał Bieńkowskiaktualizacja2020 - część II (101-200)
2021-01-13 11:34:33Rafał Bieńkowskiaktualizacja2020 - część II (101-200)
2021-01-13 10:08:22Rafał Bieńkowskiaktualizacja2020 - część II (101-200)
2021-01-13 09:41:57Rafał Bieńkowskiaktualizacja2020 - część II (101-200)
2020-12-22 10:40:28Rafał Bieńkowskiaktualizacja2020 - część II (101-200)
2020-12-17 15:04:48Rafał Bieńkowskiaktualizacja2020 - część II (101-200)
2020-12-17 15:02:39Rafał Bieńkowskiaktualizacja2020 - część II (101-200)
2020-12-17 14:58:30Rafał Bieńkowskiaktualizacja2020 - część II (101-200)
2020-12-17 14:57:30Rafał Bieńkowskiaktualizacja2020 - część II (101-200)
2020-12-17 14:55:26Rafał Bieńkowskiaktualizacja2020 - część II (101-200)
2020-12-17 14:39:19Rafał Bieńkowskiaktualizacja2020 - część II (101-200)
2020-12-17 10:23:35Rafał Bieńkowskiaktualizacja2020 - część II (101-200)
2020-12-17 09:40:52Rafał Bieńkowskiaktualizacja2020 - część II (101-200)
2020-12-04 11:24:16Rafał Bieńkowskiaktualizacja2020 - część II (101-200)
2020-12-04 11:20:17Rafał Bieńkowskiaktualizacja2020 - część II (101-200)
2020-12-03 12:11:40Rafał Bieńkowskiaktualizacja2020 - część II (101-200)
2020-12-03 12:06:21Rafał Bieńkowskiaktualizacja2020 - część II (101-200)
2020-12-03 11:51:54Rafał Bieńkowskiaktualizacja2020 - część II (101-200)
2020-12-02 14:03:37Rafał Bieńkowskiaktualizacja2020 - część II (101-200)
2020-12-02 12:46:46Rafał Bieńkowskiaktualizacja2020 - część II (101-200)
2020-12-02 12:38:04Rafał Bieńkowskiaktualizacja2020 - część II (101-200)
2020-12-02 12:33:19Rafał Bieńkowskiwpis2020 - część II (101-200)