Otwarty konkurs ofert - prowadzenie placówki wsparcia dziennego w formie opiekuńczej w 2021 r. oraz nabór reprezentantów do komisji konkursowej

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
7 stycznia 2021

Wójt Gminy Izabelin ogłasza:

otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej poprzez prowadzenie placówki wsparcia dziennego w formie opiekuńczej pod nazwą: Placówka wsparcia dziennego w Izabelinie, 2. nabór reprezentantów organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do komisji konkursowej powołanej w celu opiniowania złożonych ofert.

Termin składania konkursowych ofert: 7-29 stycznia 2021 r.

Termin zgłaszania reprezentantów do komisji konkursowej: 7-22 stycznia 2021 r.

Miejsce składania ofert i zgłaszania reprezentantów: Biuro Obsługi Mieszkańca Urzędu Gminy Izabelin, ul. 3 Maja 42, 05-080 Izabelin

Szczegóły konkursu znajdują się w Zarządzeniu Nr 252/2021 Wójta Gminy Izabelin z dnia 7 stycznia 2021 r., które zostało zamieszczone poniżej.

Autor: Barbara Bacewicz-Borys

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy Izabelin
Data utworzenia:2021-01-07
Data publikacji:2021-01-07
Osoba sporządzająca dokument:Barbara Bacewicz-Borys
Osoba wprowadzająca dokument:Rafał Bieńkowski
Liczba odwiedzin:522