2002

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
2 października 2015
Nr UchwałyZ dniaTytuł (w sprawie)Treść
I/1/02 19 listopada 2002 r. wyboru Przewodniczącego RadyGminy. I /1/02
I/2/02 19 listopada 2002 r. wyboru Wiceprzewodniczących Rady Gminy Izabelin. I /2 /02
II/3/02 27 listopada 2002 r. powołania i ustalenia składu osobowego Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Izabelin. II /3/02
II/4/02 27 listopada 2002 r. powołania i ustalenia składów osobowych stałych Komisji Rady Gminy Izabelin. II /4 /02
II/5/02 27 listopada 2002 r. ustalenia diet dla radnych. II / 5/02
II/6/02 27 listopada 2002 r. wynagrodzenia wójta Gminy Izabelin. II / 6/02
II/7/02 27 listopada 2002 r. upoważnienia Przewodniczącego Rady Gminy do dokonywania czynności wynikających z zakresu prawa pracy wobec wójta gminy. II / 7/02
III/9/02 11 grudnia 2002 r. wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2003 oraz określenia zwolnień z podatku od nieruchomości na terenie gminy Izabelin. III/9/02
III/10/02 11 grudnia 2002 r. określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2003 rok oraz zwolnień z tego podatku. III/10/02
III/11/02 11 grudnia 2002 r. podatku na rok 2003 odposiadaniapsów. III/11/02
III/12/02 11 grudnia 2002 r. Wysokości stawek opłat lokalnych na rok 2003. III/12/02
III/13/02 11 grudnia 2002 r. poboru inkasa przez sołtysów z tytułu podatków i opłat lokalnych oraz określenia wysokościwynagrodzenia za inkaso. III/13/02
III/14/02 11 grudnia 2002 r. wprowadzeniaopłatyadministracyjnej na rok 2003. III/14/02
III/15/02 11 grudnia 2002 r. ustalenia formularza deklaracjina podatek od nieruchomości oraz wzoru informacji o nieruchomościach. III/15/02
III/16/02 11 grudnia 2002 r. ustalenia formularza deklaracji na podatek rolny na dany rok podatkowy oraz wzoru informacji ogruntach. III/16/02
III/17/02 11 grudnia 2002 r. ustalenia formularza deklaracji na podatek leśny na dany rok podatkowy oraz formularza informacji o lasach. III/17/02
III/ 18/02 11 grudnia 2002 r. określenia trybu i szczegółowych warunków zwolnienia od podatku rolnego gruntów gospodarstw rolnych, na których zaprzestano produkcji rolnej. III/ 18/02
III/ 19/02 11 grudnia 2002 r. powołania Komisji Statutowej. III/19/02
III/20/02 11 grudnia 2002 r. wyboru przedstawicieli Rady Gminy do Zgromadzenia Związku Międzygminnego "KAMPINOS". III/20/02
III/ 21/02 11 grudnia2002 r. ustanowienia wysokości i zasad przyznawania diet sołtysom za udział wsesjachRADY GMINY IZABELIN. III/ 21/02

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2015-10-02
Data publikacji:2015-10-02
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:
Liczba odwiedzin:4480