2021 - część I (1-100)

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
14 stycznia 2021
Poz. Data zawarcia Przedmiot Treść [PDF]
100 15.04.2021 Wykonanie zasilania awaryjnego do budynku SP ZOZ treść
099 15.04.2021 Wycena działki nr ew. 1033 obr. Izabelin w celu ustalenia ich wartości i ustalenia ewentualnego nabycia - terenu po starej Dyrekcji KPN- u treść
099A 13.04.2021 Opracowanie SOR dla ul. Młodzieżowej w Laskach treść
098 12.04.2021 Dotacje celowa, udzielona w trybie tzw. małego grantu na realizację zad. publ. z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej (sportu) pt. Joga na świeżym powietrzu treść
097 12.04.2021 Projekt SOR dla ul. Partyzantów treść
096 13.04.2021 Zakup i montaż bramy garażowej do budynku gminnego przy ul. Matejki 25 treść
095 31.03.2021 Przebudowa ul. Wierzbowej w Mościskach treść
094 29.03.2021 Montaż paneli fotowoltaicznych na budynku SP ZOZ  treść
093 09.04.2021 Dokumentacja projektowa przebudowy drogi gminnej ul. Lipkowskiej w Truskawiu treść
092 09.04.2021 Dokumentacja projektowa 3 Maja od Falińskiego do ul. Dzika treść
091 15.04.2021 Sfinansowanie ponadnormatywnych patroli Wydziału Prewencji Komendy Powiatowej Policji w Starych Babicach na terenie Gminy Izabelin treść
090 06.04.2021 Mechaniczne pozimowe zamiatanie krawężników i ścieków przykrawężnikowych na drogach gminnych treść
089 02.04.2021 Dotacja celowa dla CKI na dofinansowanie zadań inwestycyjnych treść
088 26.03.2021 Odzież dla pracowników do celów służbowych treść
087 25.03.2021 Dobudowa zasilania i oprawy oświetlenia ulicznego przy skrzyżowaniu ul. Cichowszczyzna i Klonowa w Laskach  treść
086 18.03.2021 Nagranie filmu dot. konkursu na zagospodarowanie CENTRUM Izabelina C treść
085 24.03.2021 Audyt wykorzystania dotacji udzielanych Centrum Kultury Izabelin treść
084 24.03.2021 Aktualizacja Programu usuwania wyrobów zawierających azbest dla Gminy Izabelin wraz z inwentaryzacją treść
083 24.03.2021 Poprawa bezpieczeństwa na drogach w gminie Izabelin, doświetlenia przejść dla pieszych treść
082 24.03.2021 Wycena działek nr nr ew. 448 i 264/2 obr. Hornówek w celu ustalenia ich wartości i ustalenia ewentualnego nabycia - zgodnie z wnioskiem Sołectwa wsi Hornówek  treść
081 24.03.2021 Wykonanie projektu kolorystyki elewacji budynku SP. przy ul. 3 Maja 2021 treść
080 22.03.2021 Wykonanie dokumentacji projektowej zaplecza sportowego oraz koncepcji zagospodarowania terenu kompleksu sportowego w Laskach treść
079 02.03.2021 Dotacja celowa na realizację zadania z zakresu upowszechniania sportu w Gminie Izabelin wiosna-lato 2021. Realizator - Towarzystwo Opieki nad Ociemniałymi Stowarzyszenie został wyłoniony w drodze otwartego konkursu ofert treść
078 23.03.2021 Naprawa drogi tłuczniowej ul. Białych Bzów w Mościskach treść
077 19.03.2021 Prowadzenie 5 spotkań Shinrin Yoku w ramach cykliczny spotkań mieszkańców wsi Laski  treść
076 10.03.2021 Prowadzenie 10 zajęć sportowych "Elastyczny fitness -zdrowy kręgosłup"dla mieszkańców Lasek treść
075 16.03.2021 Wykonanie i montaż budek lęgowych dla jerzyków, wykonanie kaczkomatu i tablicy informacyjno- edukacyjnej  treść
074 16.03.2021 Zakup urządzeń niezbędnych do zakończenia modernizacji sieci LAN: 1. router brzegowy: UBIQUITI DREAM MACHINE PRO (UDM-PRO) 2. switch agregujący: UniFi USW-PRO-24, Zarządzany, L2/L3, Gigabit Ethernet (10/100/1000) 3. patchcordy DAC-1: Ubiquiti UniFi Direct Attach Copper Cable, 10 Gbps, 1 meter treść
073 15.03.2021 Wykonanie wielobranżowego projektu zagospodarowania terenu wraz z placem zabaw oraz niezbędną infrastrukturą - zagospodarowanie wód opadowych  treść
072 22.02.2021 Zimowe utrzymanie dróg treść
071 24.02.2021 Wpłata na fundusz wsparcia Policji, zakup wyposażenia treść
070 01.03.2021 Transport publiczny linia lokalna L-7  treść
069 04.03.2021 Wykonanie zasilania do działki nr ewid. 479/2 w Hornówku treść
068 10.03.2021 Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad budową Skateparku treść
067 01.03.2021 Wykonanie koncepcji rozbudowy Skateparku treść
066 26.02.2021 Zlecenie opracowania inwentaryzacji i waloryzacji drzew i krzewów terenów objętym konkursem architektoniczno-urbanistycznym - Zagospodarowanie centrum Izabelina  treść
065 08.03.2021 Internetowe komunikaty meteorologiczne i o jakości powietrza - utrzymanie transmisji, wizualizacja danych na stronie internetowej oraz wsparcie informatyczne treść
064  09.03.2021 Nie podpisana treść 
062  18.02.2021 Dotacja celowa dla stowarzyszenia Szkoła Walk KUMADE na realizację zadania publicznego z zakresu upowszechniania sportu w Gminie Izabelin wiosna- lato 2021  treść
061  17.02.2021 Dotacja celowa dla LKS Ryś w Laskach na realizację zadania publicznego z zakresu upowszechniania sportu w Gminie Izabelin wiosna- lato 2021 treść
060  23.02.2021 Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów zawierających azbest treść
059  23.02.2021 Monitoring wód podziemnych treść
058  23.02.2021 Monitoring wód powierzchniowych treść
056  17.02.2021 Zakup wyposażenia do Gminnego Punktu Informacyjno Konsultacyjnego dla Osób i Rodzin z Problemem Alkoholowym treść
055  08.02.2021 Przeprowadzenie konkursu architektonicznego na zagospodarowanie Izabelina C treść
054  12.02.2021 Dotacja celowa na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu wspierania rodziny treść
053  17.02.2021 Odbiór końcowy I i II etapu Modernizacji Sieci LAN w Urzędzie Gminy treść
052  15.02.2021 Wykonanie mebli biurowych dla Urzędu Gminy treść
051  16.02.2021 Prace związanych z zimowym utrzymaniem dróg gminnych na terenie Gminy Izabelin w okresie do 30 kwietnia treść
050  18.02.2021 Kopertowanie decyzji podatkowych treść
049  12.02.2021 Rozbudowa systemu monitoringu wizyjnego  treść
048  18.02.2021 Doświetlenie skrzyżowania ul. Planty i Środkowej  treść
047  18.02.2021 Wykonanie doświetlenia ulicy Zamoyskiego w Izabelinie B treść
046  18.02.2021 Dotacja celowa dla Centrum Kultury Izabelin na realizację Programu rozwoju sportu na terenie gminy Izabelin treść
045  18.02.2021 Dotacja celowa dla Centrum Kultury Izabelin na realizację Programu rozwoju kultury na terenie gminy treść
044  16.02.2021 Przebudowa instalacji elektrycznej dla potrzeb budynku gminnego przy ul. Matejki 25 w Izabelinie treść
043  16.02.2021 Opracowanie projektów organizacji ruchu dla ulicy Kurowskiego i ul. Działkowej w Hornówku treść
042  15.02.2021 Opracowanie projektu organizacji ruchu dla ul. I Poprzecznej i ul. Kordeckiego treść
041  12.02.2021 Koszt utrzymania systemu e-Portal zrealizowanego w poprzednich latach treść
040  12.02.2021 Zakup wyposażenia podnoszącego bezpieczeństwo (torba, linka stalowa) oraz komfort korzystania z laptopów treść
039  12.02.2021 Zakup 5szt. dysków do serwera Umowy FV na zasobie QNap treść
038  15.02.2021 Projekt oświetlenia głównej alei cmentarza komunalnego, w Laskach, w gminie Izabelin treść
037  12.02.2021 Dostawa, montaż, przestawienie oraz wynajem ogrodzenia na PSZOK treść
036  15.01.2021 Opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego dla budynku komunalnego przy ul. Chabrowej 4 w Mościska treść
035  01.02.2021 Zimowe utrzymanie dróg gminnych treść
033  09.02.2021 Utrzymanie i rozwój oprogramowania GIS treść
032  01.02.2021 Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy i aranżacji łazienek oraz koncepcja przebudowy holu treść
031  01.02.2021 Budowa oświetlenia ulicznego w ul. Rynkowej - Izabelin C treść
030  18.01.2021 Prowadzenia konsultacji psychologicznych, oddziaływania terapeutycznego, poradnictwa psychologiczne treść
029  01.02.2021 Realizacja programu z zakresu edukacji zdrowotnej i promocji zdrowia pn. „Świadome rodzicielstwo " treść
028  26.01.2021 Wykonanie i dostawa - pojemniki (serca ) na nakrętki treść
027  26.01.2021 Demontaż starego klimatyzatora i montaż klimatyzatora do pomieszczeń technicznych firmy Panasonic treść
026  05.01.2021 Prowadzenie 21 godz. zajęć sportowych dla mieszkańców wsi Laski treść
025  05.02.2021 Dokumentacja projektowo- kosztorysowa remontu dachu i instalacji fotowoltaicznej w Szkole Podstawowej treść
024  01.02.2021 Monitorowanie budynku Urzędu Gminy treść
023  29.01.2021 Przebudowa ul. Partyzantów w Laskach treść
022  17.01.2021 Nauka tańca towarzyskiego dla mieszkańców Izabelina C treść
021  15.01.2021 Utrzymanie czystości i konserwacja urządzeń na gminnych placach zabaw w gminie Izabelin treść
020  07.01.2021 Dofinansowanie gwarantowanych świadczeń medycznych - porad i badań specjalistycznych lekarza ginekologa treść
019  12.01.2021 Dotacja celowa na realizację zadania publicznego pn. Hipoterapia dla dzieci i młodzieży z Gminy Izabelin treść
018  15.01.2021 Przygotowanie dokumentacji projektowej przebudowy instalacji elektrycznej w kuchni budynku gminnego treść
017  21.01.2021 Umowa na realizację zadania pn. transport osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów treść
016  15.01.2021 Najem i serwis toalety do obsługi cmentarza komunalnego w gminie Izabelin treść
015  15.01.2021 Wywóz odpadów komunalnych z cmentarza komunalnego w gminie Izabelin treść
014  15.01.2021 Administrowanie cmentarzem komunalnym w gminie Izabelin treść
013  15.01.2021 Konserwacja oświetlenia ulicznego w gminie Izabelin. treść
012  14.01.2021 Doraźna obsługa prawna- opracowanie projektów umów treść
011  11.01.2021 Przebudowa ul.Polnej  treść
010  11.01.2021 Opieka nad zwierzętami z gminy Izabelin w schronisku treść
009  11.01.2021 Usługi kastracji, sterylizacji i chipowania zwierząt właścicielskich treść
008  11.01.2021 Opieka weterynaryjna nad kotami wolno żyjącymi treść
007  11.01.2021 Opieka weterynaryjna nad zwierzętami bezdomnymi  treść
006  11.01.2021 Wycinka i pielęgnacja drzew i krzewów na terenach gminnych  treść
005  11.01.2021 Szkolenia wstępne i okresowe i pozostałe świadczenia BHP treść
004  16.01.2021 Badania wstępne, okresowe i kontrolne pracowników treść
002  02.01.2021 Umowa na wynajem pomieszczenia od Towarzystwa opieki nad ociemniałymi na potrzeby Gminnego Magazynu treść
001  04.01.2021 Szkolenia w ramach Forum Skarbników treść

 

Autor: Joanna Kamińska

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy Izabelin
Data utworzenia:2021-01-14
Data publikacji:2021-01-14
Osoba sporządzająca dokument:Joanna Kamińska
Osoba wprowadzająca dokument:Rafał Bieńkowski
Liczba odwiedzin:10667

Rozwiń Historia zmian

Data i godzina zmianyOsoba zmieniającaOpis zmianyPoprzednia wersja
2022-03-25 10:06:26Rafał Bieńkowskiaktualizacja2021 - część I (1-100)
2022-01-28 09:20:27Rafał Bieńkowskiaktualizacja2021 - część I (1-100)
2022-01-27 09:28:53Rafał Bieńkowskiaktualizacja2021 - część I (1-100)
2022-01-27 09:13:58Rafał Bieńkowskiaktualizacja2021 - część I (1-100)
2022-01-05 12:49:35Rafał Bieńkowskiaktualizacja2021 - część I (1-100)
2021-06-18 10:23:04Rafał Bieńkowskiaktualizacja2021 - część I (1-100)
2021-06-16 14:45:23Rafał Bieńkowskiaktualizacja2021 - część I (1-100)
2021-06-14 15:11:45Rafał Bieńkowskiaktualizacja2021 - część I (1-100)
2021-06-14 15:03:54Rafał Bieńkowskiaktualizacja2021 - część I (1-100)
2021-06-14 14:14:36Rafał Bieńkowskiaktualizacja2021 - część I (1-100)
2021-05-26 13:42:23Rafał Bieńkowskiaktualizacja2021 - część I (1-100)
2021-05-25 11:25:55Rafał Bieńkowskiaktualizacja2021 - część I (1-100)
2021-05-17 15:56:11Rafał Bieńkowskiaktualizacja2021 - część I (1-100)
2021-05-17 15:41:37Rafał Bieńkowskiaktualizacja2021 - część I (1-100)
2021-05-17 15:39:00Rafał Bieńkowskiaktualizacja2021 - część I (1-100)
2021-04-29 15:21:56Rafał Bieńkowskiaktualizacja2021 - część I (1-100)
2021-04-29 15:19:58Rafał Bieńkowskiaktualizacja2021 - część I (1-100)
2021-04-27 15:12:20Rafał Bieńkowskiaktualizacja2021 - część I (1-100)
2021-04-27 11:31:26Rafał Bieńkowskiaktualizacja2021 - część I (1-100)
2021-04-27 11:26:49Rafał Bieńkowskiaktualizacja2021 - część I (1-100)
2021-04-21 14:39:40Rafał Bieńkowskiaktualizacja2021 - część I (1-100)
2021-04-21 14:32:31Rafał Bieńkowskiaktualizacja2021 - część I (1-100)
2021-04-21 14:25:51Rafał Bieńkowskiaktualizacja2021 - część I (1-100)
2021-04-21 14:21:03Rafał Bieńkowskiaktualizacja2021 - część I (1-100)
2021-04-21 14:18:25Rafał Bieńkowskiaktualizacja2021 - część I (1-100)
2021-04-21 13:56:02Rafał Bieńkowskiaktualizacja2021 - część I (1-100)
2021-03-11 11:47:18Rafał Bieńkowskiaktualizacja2021 - część I (1-100)
2021-03-10 15:25:51Rafał Bieńkowskiaktualizacja2021 - część I (1-100)
2021-03-10 14:36:27Rafał Bieńkowskiaktualizacja2021 - część I (1-100)
2021-03-10 14:29:39Rafał Bieńkowskiaktualizacja2021 - część I (1-100)
2021-03-10 14:11:01Rafał Bieńkowskiaktualizacja2021 - część I (1-100)
2021-03-10 14:01:15Rafał Bieńkowskiaktualizacja2021 - część I (1-100)
2021-03-10 13:55:00Rafał Bieńkowskiaktualizacja2021 - część I (1-100)
2021-03-10 13:50:23Rafał Bieńkowskiaktualizacja2021 - część I (1-100)
2021-03-10 13:17:10Rafał Bieńkowskiaktualizacja2021 - część I (1-100)
2021-03-10 13:14:27Rafał Bieńkowskiaktualizacja2021 - część I (1-100)
2021-01-28 14:04:24Rafał Bieńkowskiaktualizacja2021 - część I (1-100)
2021-01-14 10:44:39Rafał Bieńkowskiwpis2021 - część I (1-100)