2020 - część III (201-307)

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
28 stycznia 2021
Poz. Data zawarcia Przedmiot Treść [PDF]
307 16.12.2020 Usługi pocztowe w obrocie krajowym i zagranicznym dla UG Izabelin na okres od 1.01.2021 do 31.12.2021  treść
306 14.12.2020 Wykonanie ogrodzenia z siatki stalowej na gminnej działce nr ew. 1154 przy ul. Boh. Kampinosu w Izabelinie B treść
305 15.12.2020 Utrzymanie wraz ze wsparciem technicznym serwisu internetowego www.gmina.izabelin.pl na serwerze wykonawcy opartego o system zarządzania treścią i strukturą serwisu - netadmin  treść
304 11.12.2020 Dotacja celowa na realizację zadania publicznego przez Stowarzyszenie DziałajMY! w trybie tzw. małego grantu pn. "Torby na pieczywo z ekologicznym i afirmacyjnym przesłaniem od mieszkańców dla mieszkańców" treść
302 02.12.2020 Wykonanie zjazdów do z ul. Łąkowej, profilowanie nawierzchni masą bitumiczną oraz ukształtowanie terenu w celu zapewnienia odpływu wód opadowych, interwencyjne prace polegające na usunięciu garbów na ul Polnej  treść
301 08.12.2020 Doradztwo podatkowe w zakresie podatku VAT treść
300 09.12.2020 Przedłużenie usługi e-Gmina z modułem iMPA na kolejny rok od 01.01.20201 do 31.12.2021 obejmujące: dostęp do najnowszych wersji systemu, telefoniczne konsultacje i szkolenia użytkowników, utrzymanie zasobów na dedykowanym serwerze udostępnionym przez wykonawcę treść
299 03.12.2020 Realizacja zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej pn. "Przedświątecznik" - napisanie i wydanie gazetki od młodzieży dla młodzieży treść
298 04.12.2020 Montaż iluminacji świątecznych przy urzędzie gminy: 3 drzewa: 2 duże dęby po 20 kompletów lampek standard 1 lipa 15 kompletów lampek standard Świerk przy urzędzie i Banku 30 kompletów lampek led zmieniających barwę + sterownik treść
297 03.12.2020 Zakup i dzierżawa dekoracji świątecznych do wyeksponowania w okresie świątecznym przy UG  treść
296 01.12.2020 Wpłata na fundusz wsparcia Policji, zakup trzech samochodów SUV treść
295 07.12.2020 Usługa Urząd 24: usługi związane z nadawaniem i odbieraniem przesyłek z wykorzystaniem paczkomatu ustawionego przy CKI treść
294 04.12.2020 Modernizacja sieci LAN w Urzędzie Gminy Izabelin. Postępowanie WRU.2635.4.2020  treść
293 25.11.2020 Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dotyczącej zagospodarowania działek 338,339,341 w Laskach na polanę rekreacyjną oraz wybieg dla psów treść
292 03.12.2020 Prace koncepcyjne - architektura krajobrazu, sanitarne i elektryczne wraz z wykonaniem budowlanych / wykonawczych zagospodarowania terenu oraz budynku przedszkola w Laskach treść
291 01.12.2020 Wykonanie i montaż tablic informacyjnych w sołectwie Truskaw treść
290 02.12.2020 Wykonanie prac interwencyjnych w budynkach komunalnych  treść
289 02.12.2020 Montaż świątecznych ozdób latarniowych na głównych ulicach gminy Izabelin treść
288 02.12.2020 Przerobienie zasilania oświetlenia parkingu przy Urzędzie  treść
287 02.12.2020 Wbudowanie kruszywa na odcinku ul. Modrzewiowej w Mościskach oraz profilowanie fragmentów ul. Orła Białego w Izabelinie C i ul. Północnej w Truskawiu  treść
286 02.12.2020 Dostawa i montaż w Hornówku dwóch głowic radarowych do pomiarów prędkości i natężenia ruchu treść
285 02.12.2020 Wykonanie II etapu prac konserwacyjnych rowu zaborowskiego na terenie gminy Izabelin  treść
284 01.12.2020 Przedłużenie opłaty za budżety JST oraz transmisje w serwisie e-sesja treść
283 30.11.2020 Wykonanie i dostawa dwóch tablic ze szkła hartowanego upamiętniających ofiary II wojny światowej Hornówek  treść
282 25.11.2020 Wykonanie audytu energetycznego, inwentaryzacji architektoniczno-budowlanej oraz prac w zakresie przygotowanie do wykonania projektu zagospodarowania terenu w Przedszkolu Gminnym w Laskach treść
281 26.11.2020 Prowadzenie akcji edukacyjnej w zakresie prawidłowego sposobu zagospodarowania odpadów, w szczególności odpadów wielkogabarytowych, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz opon treść
280 27.11.2020 Wykonanie remontu chodnika w ciągu ul. Działkowej na wysokości obiektów szkoły podstawowej, w tym: 1. demontaż płyt chodnikowych przy szkole od bramy głównej do bramy technicznej ( ul. Działkowa) 2. zebranie i odwiezienie nadmiaru z pod płyt 3.założenie obrzeży 6/20/100 wraz z podbudową 4. ułożenie płyt z demontażu  treść
279 24.11.2020 Fizyczna ochrona dostępu do budynku Urzędu Gminy obejmująca: - drzwi wejściowe + elektro zamek z przyciskiem w BOM, - drzwi wejściowe zewnętrzne na klatkę, - drzwi wejściowe zewnętrzne do „Mnie Mnie” - drzwi wewnętrzne łączące Mnie Mnie z CKI Zwora elektromagnetyczna o sile chwytaka 3000 kg treść
278 23.11.2020 Zakup kombinezonów medycznych przeznaczonych jako pomoc dla Powiatowej Stacji Ratownictwa Medycznego  treść
277 19.11.2020 Zakup 50 szt domków dla pszczół do samodzielnego montażu  treść
276 18.11.2020 Dostawa lustra drogowego dla sołectwa Hornówek treść
275 23.11.2020 Budowa obiektu rekreacyjno-sportowego (skatepark) treść
274 23.11.2020 Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie gminy Izabelin  treść
273 18.11.2020 Odbiór odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych w 2021r.  treść
272 19.11.2020 Wykonanie miejsc postojowych wraz z elementami chodnika oraz słupkami ograniczającymi przy placu zabaw przy ul. Zagłoby w Izabelinie B. treść
271 16.11.2020 Dostawa 3szt kamer monitoringu wizyjnego oraz 2szt. switch sołectwo Hornówek  treść
270 17.11.2020 Wykonanie usługi polegającej na posadzeniu 1 szt. lipy drobnolistnej o wys. 150 cm z opalikowaniem, na działce nr ewid. 32 w miejscowości Mościska, w gminie Izabelin treść
269 17.11.2020 Środki niezbędne są do wykonania operatów szacunkowych w celu określenia wartości nieruchomości przeznaczonych do nabycia i zamiany z Towarzystwem Opieki nad Ociemniałymi i Kampinoskim Parkiem Narodowym  treść
268 17.11.2020 Wykonanie dokumentacji bezpieczeństwa szczególnych Wymagań Bezpieczeństwa (SWB) i Procedur Bezpiecznej Eksploatacji (PBE) dla stanowiska przetwarzania dokumentów niejawnych o klauzuli "zastrzeżone" w Urzędzie Gminy Izabelin treść
267 02.11.2020 Dotacja celowa dla Fundacji Zmysłosfera z siedzibą ul. 3 Maja 21, 05-080 Izabelin C w wysokości 5.050,00 zł. na realizację zadania publicznego pod tytułem: "Ratunku, emocje!". Dotacja udzielona w trybie tzw. małego grantu treść
266 30.10.2020 Dotacja celowa dla stowarzyszenia Chorągiew Stołeczna ZHP Hufiec Nowy Dwór Mazowiecki z siedzibą 05-100 Nowy Dwór Mazowiecki, ul. Korpusu Kadetów 2 na realizację zadania publicznego dotyczącego działalności profilaktycznej w zakresie przeciwdziałania przemocy i uzależnieniom w środowisku dzieci, młodzieży i/lub dorosłych. Dotacja przyznana w drodze otwartego konkursu ofert treść
265 23.10.2020 Dotacja dla Fundacji Ruszyć z Kopyta na realizację zadania publicznego dotyczącego działalności profilaktycznej w zakresie przeciwdziałania przemocy i uzależnieniom w środowisku dzieci, młodzieży i/lub dorosłych. Zadanie realizowane jest w trybie otwartego konkursu ofert ogłoszonego na podstawie ustawy o zdrowiu publicznym treść
264 10.11.2020 Wpłata na fundusz wsparcia Państwowej Straży Pożarnej treść
263 30.10.2020 Przekazanie środków na Fundusz Wsparcia Policji  treść
262 30.10.2020 Usługa projektowa w zakresie zmiany lokalizacji peronu Chodkiewicza 01 projekt wykonawczy, organizacja ruchu, opinia oraz uzgodnienia  treść
261 30.10.2020 Wykonanie doświetlenia ul. Działkowej w rejonie budynku szkoły treść  
260 28.10.2020 Wykonanie projektu budowlanego i projektu wykonawczego zagospodarowania terenu wraz z obiektami budowlanymi w obrębie centralnej i zachodniej części cmentarza komunalnego przy ul. Doliny Józefata w Laskach, gmina Izabelin treść
259 29.10.2020 Zakup i montaż 2 szt tablic ściennych zabawowych na placu zabaw w Izabelinie B treść
258 28.10.2020 Montaż 4 latarni solarnych w Hornówku i Mościskach treść
257 28.10.2020 Wykonanie, dostawa i montaż urządzeń zabawowych na placu zabaw w Sierakowie (2 urządzenia, pokrowiec na piaskownicę) treść
256 28.10.2020 Wykonanie 5 szt. świątecznych ozdób latarniowych dla sołectwa Sieraków treść
255 28.10.2020 Wykonanie zasilania do świątecznych ozdób latarniowych w sołectwie Sieraków treść
254 28.10.2020 Wykonanie podświetlenia muralu na pętli autobusowej przy ul Skibińskiego w Truskawiu treść
253 28.10.2020  Wykonanie 6 szt zasilania do świątecznych ozdób latarniowych w sołectwie Mościska  treść
252 28.10.2020 Wykonanie 6 szt świątecznych ozdób latarniowych w sołectwie Mościska treść
251 27.10.2020 Zakup i montaż 3 kamer monitoringu w sołectwie Hornówek treść
250 29.10.2020 Montaż radarowego wyświetlacza prędkości na ul. Kurowskiego w Hornówku treść
249 28.10.2020 umowa nie została podpisana treść  
248 30.10.2020

Wykonanie projektu przebudowy szkoły podstawowej w Hornówku przy ul. Wojska Polskiego w Gminie Izabelin w zakresie dostosowania do wymagań popoż

treść
247 27.10.2020 Działania na rzecz bezpieczeństwa w ruchu drogowym wsi Hornówek, zakup i montaż radarowego pomiaru prędkości treść
246 23.10.2020 Wykonanie i montaż 7 tablic informacyjnych o patronach ulic w sołectwie Laski treść
245 22.10.2020 Wykonanie tablic emaliowanych upamiętniających nadanie orderu wsi Truskaw treść
244 19.10.2020 Sporządzenie operatów szacunkowych dla działek nr nr ew. 139/2, 709/5, 821/3, 822/5, 1050, 1060, 1068, 1149, 1167 obr. Truskaw i 41, 62/1 w. Mariew  treść
243   Numer pomięty treść
242 21.10.2020 Wykonanie dokumentacji geodezyjnej - zmian gruntowych dla działek nr nr ew. 92/15, 92/19, 92/28 obr. Hornówek. Dokumentacja ma stanowić podstawę zmiany w ewidencji gruntów w zakresie użytków z obecnych Ls, R, Ps na dr. Zmiana ta jest wymagana w związku z planowaną inwestycją - przebudową ul. Polnej treść
241 20.10.2020 Wykonanie przebudowy urządzeń odwadniających poprzez budowę studni chłonnej w ul. Leśnej w Hornówku, w gminie Izabelin treść
240 20.10.2020 Wykonanie przebudowy urządzeń odwadniających w ul.Podleśnej przy numerach 11 i 12 w Laskach, w gminie Izabelin treść
239 16.10.2020 Dotacja celowa dla Stowarzyszenia DziałajMY! na realizację zadania publicznego pt. „Warsztaty rozwojowe dla kobiet”. Dotacja udzielona w trybie tzw. małego grantu treść  
238 20.10.2020 Montaż zasilania do trzech kamer na terenie sołectwa Hornówek (skrzyżowanie ul. Kurowskiego/ul.XI Poprzeczną, ul. Kurowskiego/ul I Poprzeczną, ul Wojska Polskiego) treść
237 12.10.2020 Piece co - usługa konserwacji piecy w budynku urzędu  treść
236 01.10.2020 Umowa na świadczenie usług szkoleniowych na platformie internetowej treść
235 11.10.2020 Przyłączenie do sieci dystrybucyjnej PGE o mocy przyłączeniowej 70 kW dla budynku gminnego przy ul. Matejki 25 w Izabelinie  treść
234 11.10.2020 Wykonanie I etapu prac konserwacyjno- utrzymaniowych Rowu Zaborowskiego na terenie gminy Izabelin treść
233 11.10.2020 Naprawa przepompowni kanalizacji deszczowej przy ul. Kurowskiego 32 w Hornówku treść
232 11.10.2020 Przebudowa hydrantu naziemnego przy ul. Działkowa/ Zakątna w Hornówku.  treść
231 11.10.2020 Wykonanie interwencyjnych prac remontowych w budynkach komunalnych treść
230 15.10.2020 Przygotowanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie nasadzeń zieleni przyulicznej przy południowej stronie ul. Planty w Izabelinie C na odcinku od ul Kościuszki do ul Prądzyńskiego treść
229 01.10.2020 Dotacja celowa na realizację wydatków związanych z organizacją przez Centrum Kultury koncertu "Dla św. Jana Pawła II z okazji 100 Rocznicy Urodzin" treść
228 15.10.2020 Zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem office dla pracowników Urzędu Gminy. Postępowanie nr WRU.2635.3.2020 z dnia 02.10.2020 r.  treść
227 21.10.2021 Rozbudowa sieci dróg rowerowych na obszarze gmin: Czosnów, Izabelin, Łomianki i Stare Babice treść
226 14.10.2020 Wykonania katalogu wytycznych do projektowania ulic i dróg o ruchu uspokojonym w gminie Izabelin- estetyzacja gminy treść
225 09.10.2020 Dostawa i montaż urządzeń zabawowych na plac zabaw  treść
224 14.10.2020 Ekspertyza dendrologiczna drzewa - dąb - działka 1795/5 ul. Brzozowa 45a - celem ustanowienia pomnikiem przyrody  treść
223 12.10.2020 Wykonanie nakładki asfaltowej na ul Łąkowej  treść
222 09.10.2020 Wymiana ogrodzenia na placu zabaw treść
221 07.10.2020 Wykonanie usługi polegającej na pomalowaniu wygrodzeń typu U-12a na kolor RAL 7016 w ciągu ul. 3 Maja w miejscowości Laski i Mościska, z wyjątkiem skrzyżowania ul. 3 Maja i Partyzantów treść
220 01.10.2020 Stowarzyszenie Ludowy Klub Sportowy "RYŚ" w Laskach - dotacja na realizację zadania publicznego z zakresu upowszechniania sportu w Gminie Izabelin, jesień-zima 2020 r. Realizator zadania został wyłoniony w drodze otwartego konkursu ofert treść
219 29.09.2020 Umowa dot. inwentaryzacji zbiorników bezodpływowych treść
218 30.09.2020 Wykonanie rocznej kontroli technicznej budynków komunalnych i gminnych treść
217 30.09.2020 Utwardzenie destruktem asfaltowym wyznaczonych odcinków dróg gminnych, ulic: Soroki, Anusi, ul. Kordeckiego w Izabelinie B oraz ul. Akacjowej w Laskach treść
216 25.09.2020r. Rewitalizacja terenów zielonych, zlokalizowanych w Gminie Izabelin treść
215 25.09.2020 Wymiana mat podłogowych w budynku UG: 2 maty: wejście główne + wejście tylne, w okresie zimowym od 1.10.2020 - 31.03.2021 i letnim od 1.04.2021 - 30.09.2021  treść
214 23.09.2020 Stowarzyszenie Gminne Koło Miłośników Wędkarstwa w Izabelinie - dotacja celowa na realizację zad. publ. w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej - warsztaty i zawody wędkarskie. Dotacja udzielona w trybie tzw. małego grantu treść
213 17.09.2020 Stowarzyszenie Szkoła Walk KUMA DE - dotacja na realizację zadania publicznego z zakresu upowszechniania sportu w Gminie Izabelin, jesień-zima 2020 r. Realizator zadania został wyłoniony w drodze otwartego konkursu ofert treść
212 17.09.2020 Towarzystwo Opieki nad Ociemniałymi Stowarzyszenie w Laskach - dotacja na realizację zadania publicznego z zakresu upowszechniania sportu w Gminie Izabelin, jesień-zima 2020 r. Realizator zadania został wyłoniony w drodze otwartego konkursu ofert treść
211 22.09.2020 Zorganizowanie zająć sportowych zdrowy kręgosłup dla mieszkańców wsi Laski treść
210 18.09.2020 Zagospodarowanie terenu zieleni przy pętli autobusowej w Sierakowie od strony południowej wzdłuż chodnika  treść
209 23.09.2020 Opracowanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej budowy drogi wewnętrznej- ul. Wierzbowej w Mościskach, w gminie Izabelin  treść
208 21.09.2020 Dokumentacja projektowa do montażu lamp oświetleniowych przy ul. Orła Białego, ul. Krzywickiego/Rynkowej treść
207 17.09.2020 SPL JUNIPERUS s.c. - realizacja w 2020 r. gminnego programu polityki zdrowotnej „STOP grypie 65+. Program szczepień ochronnych przeciwko grypie osób w wieku od 65. roku życia, na lata 2020-2023”; środki udzielone w drodze konkursu  treść
206 17.09.2020 SPZOZ Izabelin - realizacja w 2020 r. gminnego programu polityki zdrowotnej „STOP grypie 65+. Program szczepień ochronnych przeciwko grypie osób w wieku od 65. roku życia, na lata 2020-2023”; środki udzielone w drodze konkursu  treść
205 21.09.2020 Wykonanie opracowania dot. aglomeracji " Izabelin"- zgodnie z Dyrektywą Rady 91/271/EWG, Ustawą z dnia 20 lipca 2017 Prawo wodne, a także Wytycznymi Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, jak i Rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i żeglugi Śródlądowej w sprawie wyznaczenia obszarów i granic aglomeracji oraz przygotowanie projektu uchwały Rady Gminy Izabelin i stosownych wystąpień wraz z załącznikami do instytucji uzgadniających treść
204 11.09.2020 Dobudowa zasilania i opraw oświetlenia ulicznego ul. Sarenki  treść
203 11.09.2020 Remont ołtarza na Cmentarzu Wojennym w Laskach  treść
202 09.09.2020 Dostawa mebli i wyposażenia kuchni i stołówki Szkoły Podstawowej w Izabelinie  treść
201 04.09.2020 Realizacja zadania publicznego z zakresu inicjatywy lokalnej pn. Seniorzy działają. Celem zadania jest konsolidacja gminnego środowiska seniorów poprzez wspólne uczestnictwo w turnusie turystyczno -wypoczynkowym z elementami rehabilitacji i zajęciami sportowymi treść

 

Autor: Joanna Kamińska

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy Izabelin
Data utworzenia:2021-01-28
Data publikacji:2021-01-28
Osoba sporządzająca dokument:Joanna Kamińska
Osoba wprowadzająca dokument:Rafał Bieńkowski
Liczba odwiedzin:5381

Rozwiń Historia zmian

Data i godzina zmianyOsoba zmieniającaOpis zmianyPoprzednia wersja
2021-10-11 13:13:03Rafał Bieńkowskiaktualizacja2020 - część III (201-307)
2021-10-11 13:05:13Rafał Bieńkowskiaktualizacja2020 - część III (201-307)
2021-10-11 11:56:58Rafał Bieńkowskiaktualizacja2020 - część III (201-307)
2021-07-21 13:37:55Rafał Bieńkowskiaktualizacja2020 - część III (201-307)
2021-03-16 08:28:35Rafał Bieńkowskiaktualizacja2020 - część III (201-307)
2021-03-15 14:00:41Rafał Bieńkowskiaktualizacja2020 - część III (201-307)
2021-03-15 11:47:17Rafał Bieńkowskiaktualizacja2020 - część III (201-307)
2021-03-10 12:48:50Rafał Bieńkowskiaktualizacja2020 - część III (201-307)
2021-02-24 14:24:57Rafał Bieńkowskiaktualizacja2020 - część III (201-307)
2021-02-24 13:21:37Rafał Bieńkowskiaktualizacja2020 - część III (201-307)
2021-02-24 11:05:43Rafał Bieńkowskiaktualizacja2020 - część III (201-307)
2021-02-18 13:40:20Rafał Bieńkowskiaktualizacja2020 - część III (201-307)
2021-01-28 13:55:29Rafał Bieńkowskiaktualizacja2020 - część III (201-307)
2021-01-28 13:50:09Rafał Bieńkowskiwpis2020 - część III (201-307)