Ogłoszenie o Drugim Przetargu Ustnym Nieograniczonym

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
10 marca 2021

Wójt Gminy Izabelin działając na podstawie Uchwał Rady Gminy Izabelin Nr XXVI/216/20 z dnia 28 lipca 2020 r. oraz Nr V/25/15 z dnia 25 marca 2015 r. ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż:

 • działki ew. nr 2583 o powierzchni 1466 m2  położonej we wsi Laski
 • działki ew. nr 572/3 o powierzchni 1203 m2 położonej we wsi Izabelin C

położonych w gminie Izabelin.

W razie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii przetarg przeprowadzony zostanie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej – stosownie do § 8 ust. 2 oraz z § 30a, 30b i 30c rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U.2014 r. poz. 1490 ze zm.) W takim wypadku, w okresie co najmniej 7 dni przed otwarciem przetargu, zostanie zamieszona w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Izabelin informacja o przeprowadzeniu przetargu przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. Przetarg wtedy zostanie przeprowadzony za pomocą ogólnodostępnej (bezpłatnej) platformy internetowej Zoom, która umożliwi Uczestnikom przetargu branie w nim czynnego udziału poprzez licytowanie. Rekomenduje się zainstalowanie aplikacji. Link do aplikacji: https://zoom.us/client/latest/ZoomInstaller.exe. W razie przeprowadzenia przetargu w formie elektroniczne może zostać on nagrany.   

 

Galeria

 • Powiększ zdjęcie Działka nr ew. 572/3 obr. Izabelin

  Działka nr ew. 572/3 obr. Izabelin

 • Powiększ zdjęcie Działka nr ew. 572/3 obr. Izabelin

  Działka nr ew. 572/3 obr. Izabelin

 • Powiększ zdjęcie Działka nr ew. 2583 obr. Laski

  Działka nr ew. 2583 obr. Laski

 • Powiększ zdjęcie Działka nr ew. 2583 obr. Laski

  Działka nr ew. 2583 obr. Laski

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2021-03-10
Data publikacji:2021-03-10
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:Maciej Patrycy
Liczba odwiedzin:2434