Otwarty konkurs ofert - wspieranie rozwoju emocjonalnego i społecznego dzieci oraz nabór reprezentantów do komisji konkursowej

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
12 marca 2021

Wójt Gminy Izabelin ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej pn. wspieranie rozwoju emocjonalnego i społecznego dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym.

Termin realizacji zadania: od dnia zawarcia umowy do dnia 31 sierpnia 2021 r.

Wysokość środków publicznych: środki przeznaczone na powierzenie realizacji zadania wynoszą 30.000,00 zł.

Termin składania ofert: od 12 marca 2021 r. do 6 kwietnia 2021 r. włącznie.

Termin zgłaszania reprezentantów do komisji konkursowej: od 12 do 26 marca 2021 r.

Miejsce składania ofert i zgłaszania reprezentantów: Biuro Obsługi Mieszkańca Urzędu Gminy Izabelin, ul. 3 Maja 42, 05-080 Izabelin
Szczegóły konkursu znajdują się w Zarządzeniu Nr 291/2021 Wójta Gminy Izabelin z dnia 11 marca 2021 r., które zostało zamieszczone poniżej.

Tutaj znajdują się wzory dokumentów / formularzy konkursowych: https://www.gmina.izabelin.pl/329,dokumenty-i-formularze?tresc=5175 

Autor: Barbara Bacewicz-Borys

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2021-03-12
Data publikacji:2021-03-12
Osoba sporządzająca dokument:Barbara Bacewicz-Borys
Osoba wprowadzająca dokument:Barbara Borys-Bacewicz
Liczba odwiedzin:96