Ogłoszenie o Przetargu Ustnym Nieograniczonym na sprzedaż działki we wsi Truskaw

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
24 marca 2021

Wójt Gminy Izabelin działając na podstawie Uchwał Rady Gminy Izabelin Nr XXXI/248/20 z dnia 27 października 2020 r. ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż:

  • działki ew. nr 604/5 o powierzchni 375 m2  położonej we wsi Truskaw

położonej w gminie Izabelin.

 

UWAGA:

W związku z wejściem w życie rozporządzenia Rady Ministrów z dn. 26 listopada 2020 r. (Rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii), na podstawie § 30b pkt 3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości, informuję iż przetarg na sprzedaż nieruchomości stanowiącej działkę nr 604/5 obręb Truskaw przeprowadzony zostanie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

Przeprowadzany przetarg przy użyciu środków komunikacji elektronicznej spełniać będzie wszelkie wymogi zawarte w § 30b rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości.

Przetarg odbędzie się na platformie ZOOM. Uczestnicy przetargu oraz inne osoby zainteresowane zapraszamy do udziału w przetargu. Żeby uczestniczyć w przetargu należy skorzystać z poniższego linku:

Link do spotkania: https://zoom.us/j/92728140526

Meeting ID: 927 2814 0526

Telefon alarmowy: 510 267 807

Uczestnicy przetargu są zobowiązani do przedłożenia wymaganych dokumentów,  najpóźniej do godziny 11.00 w dniu przetargu (tj. 23.04.2021 r.). Przedłożenie wymaganych dokumentów jest warunkiem uczestnictwa w przetargu.

Osoby, które biorą udział w elektronicznym przetargu w charakterze publiczności, wyrażają jednocześnie zgodę na przetwarzanie ich danych osobowych, w tym wizerunkowych. Dane publiczności, w tym wizerunkowe mogą być wykorzystane w toku postępowań wyjaśniających związanych z przetargiem.

 

Galeria

  • Powiększ zdjęcie Dz. 604/5 - widok od ul. 3 Maja

    Dz. 604/5 - widok od ul. 3 Maja

  • Powiększ zdjęcie Dz. 604/5 - widok od ul. Lisiej

    Dz. 604/5 - widok od ul. Lisiej

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2021-03-24
Data publikacji:2021-03-24
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:Maciej Patrycy
Liczba odwiedzin:1831