2021 - część II (101-200)

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
17 maja 2021
Poz. Data zawarcia Przedmiot Treść [PDF]
 200 10.06.2021 Wykonanie projektu przebudowy łącznika szklanego treść
 199 21.06.2021 Zakup 2 szt. okapów kuchennych do kuchni w budynku gminnym przy ul. Matejki 25 w Izabelinie C  treść
 198 17.06.2021 Wykonanie odwodnienia oraz opaski przy budynku CUWI na ul. Szkolnej  treść
 197 17.06.2021 Wykonanie dodatkowych miejsc postojowych przy budynku CUWI na ul. Szkolnej  treść
 196 21.06.2021 Bieżąca obsługa geodezyjna zadań gminy treść
 194 09.06.2021 Dotacja celowa dla Stowarzyszenia Szkoła Walk Kuma De, na realizację zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej (udzielona w trybie tzw. małego grantu) treść
 193 09.06.2021 Dotacja celowa dla Fundacji EduSport Klub Badmintona Izabelin, na realizację zadania publicznego z zakresu wypoczynku letniego dzieci i młodzieży (udzielona w trybie otwartego konkursu ofert) treść
 192 09.06.2021 Dotacja celowa dla Fundacji Misji św. Teresy od Dzieciątka Jezus na realizację zadania publicznego z zakresu wypoczynku letniego dzieci i młodzieży (udzielona w trybie otwartego konkursu ofert) treść
 191 09.06.2021 Dotacja celowa dla LKS "RYŚ" w Laskach, na realizację zadania publicznego z zakresu wypoczynku letniego dzieci i młodzieży (udzielona w trybie otwartego konkursu ofert)  treść
 190 09.06.2021 Dotacja celowa dla Fundacji "Ruszyć z Kopyta", na realizację zadania publicznego z zakresu wypoczynku letniego dzieci i młodzieży (udzielona w trybie otwartego konkursu ofert) treść
 189 09.06.2021 Dotacja celowa dla Fundacji Zmysłosfera, na realizację zadania publicznego z zakresu wypoczynku letniego dzieci i młodzieży (udzielona w trybie otwartego konkursu ofert)  treść
 188 21.06.2021 Przebudowa drogi gminnej ul. Końcowej w Izabelinie C treść
 187 09.06.2021 Dotacja celowa dla Chorągwi Stołecznej ZHP Hufiec Nowy Dwór Mazowiecki, na realizację zadania publicznego z zakresu wypoczynku letniego dzieci i młodzieży (udzielona w trybie tzw. małego grantu)  treść
 186 15.06.2021 Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla obiektu sportowo-rehabilitacyjnego z dostępem dla osób niedowidzących treść
 185 16.06.021 Umowa nie podpisana treść
 184 15.06.2021 Przegląd i konfiguracja sprzętu na sesję Rady Gminy, przeszkolenie pracowników UG oraz wsparcie podczas trwania sesji absolutoryjnej treść
 182 15.06.2021 Przegląd i czyszczenie dwóch pompowni drenażowych w Hornówku  treść
 181 15.06.2021 Przegląd roczny gminnych placów zabaw treść
 180 15.06.2021 Prace i naprawy interwencyjne w budynkach komunalnych w Mościskach  treść
 179 15.06.2021 Wykonanie i montaż wiaty leśnej na gminnej działce przy ul. Matejki 24 w Izabelinie C treść
 178 15.06.2021 Usługa rębakowania dla mieszkańców gminy Izabelin treść
 177 15.06.2021 Zakup wyposażenie dodatkowego (mikrofony) do obsługi sesji Rady Gminy Izabelin  treść
 176 11.06.2021 Przegląd okresowy dróg gminnych treść
 175 11.06.2021 Modernizacja łazienek i zaplecza socjalnego w budynku przy ul. Szkolnej treść
 174 10.06.2021 Umowa o promocję Gminy Izabelin podczas Mini Mistrzostw Europy w piłkę nożną  treść
 173  08.06.2021 Wynajem sceny na 23. Izabelińskie Spotkania z Książką treść
 172  14.06.2021 Zmiany jednostkowe planu miejscowego wsi Izabelin Północny treść
 171  14.06.2021 Zmiany jednostkowe planów miejscowych wsi Truskaw i Truskaw Helenówek, Etap I i Etap III  treść
 170  28.05.2021 Rozliczenie kosztów przyłącza wodociągowego  treść
 169  10.06.2021 Nadzór inwestorski termomodernizacji Szkoły Podstawowej przy ul. 3 Maja 49 w Izabelinie  treść
 168  09.06.2021 Opracowanie projektu zagospodarowania zieleni terenu wokół obiektu posterunki Policji  treść
 167  07.06.2021 Dodatkowa zabudowa w kuchni budynku gminnego przy ul. Matejki 25 w Izabelinie  treść
 166  28.05.2021 Dotacja celowa na realizację zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, pn. Syrenka Teqball Summer Cup 2021. Zadanie realizowane w trybie otwartego konkursu ofert  treść
 165 08.06.2021 Wynajęcie, demontaż i transport przenośnego ogrodzenia ażurowego przy terenie budowy Skateparku treść
 164  02.06.2021 Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej przy ul. 3 Maja 49 w Izabelinie  treść
 163  01.06.2021 Operaty szacunkowe stanowiące podstawę ustalenia wartości nieruchomości: - dz. 39/22 obr. Mościska - planowanej do nabycia - dz. 254 Hornówek - analiza w przypadku zmiany planu miejscowego - 69/22 Mościska- analiza w przypadku zmiany planu miejscowego  treść
 162  26.05.2021 Wniosek do umowy na opracowanie planów miejscowych dla wsi Hornówek (4 plany- aktualizacja + nowy plan miejscowy dla rejonu Grupy Inco) treść
 161  31.05.2021 Budowa oświetlenia ulicznego w ul. Jeżynowej  treść
 160  31.05.2021 Budowa oświetlenia ulicznego w ul. Kwitnącej  treść
 159  26.05.2021 Doprowadzenie wody na teren przy ul. Szkolnej - ryneczek  treść
 158  14.05.2021 Realizacja zadania publicznego w trybie inicjatywy lokalnej pn. "Seniorzy jadą po zdrowie" treść
 157  06.05.2021 Uzupełnienie sieci LAN o brakujące elementy vide gniazdka, kabel FO etc.  treść
 156  21.05.2021 Dotacja celowa na realizację zadnia publicznego w trybie otwartego konkursu ofert, z zakresu ochrony i promocji zdrowia, poprzez organizację i prowadzenie ryneczku ze zdrową żywnością treść
 155  26.05.2021 Montaż pasa roboczego ze szkła nad blatem w kuchni bud. gminnego przy ul. Matejki 25  treść
 154  21.05.2021 Przesiewowe badania dla dzieci w ramach realizacji Ogólnopolskiego Programu Profilaktycznego Badań Ultrasonograficznych pod nazwą „NIE nowotworom u dzieci” treść
 153  14.05.2021 Instalacja radarowego pomiaru prędkości przy ul. Jana Kazimierza  treść
 152  12.05.2021 Remonty cząstkowe dróg gminnych o nawierzchni bitumicznej  treść
 151  04.05.2021 Adaptacja pomieszczeń treść
 150  20.05.2021 Dotacja dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Izabelinie na organizację XXIII Izabelińskich Spotkań z Książką treść
 149  19.05.2021 Prace budowlane przy remoncie kuchni w budynku gminnym przy ul. Matejki 25 w Izabelinie  treść
 148  19.05.2021 Koszty utrzymania budynków i obiektów gminnych treść
 147  19.05.2021 Wykonanie, dostawa i montaż kuchni w budynku gminnym przy ul. Matejki 25 w Izabelinie C  treść
 146  12.05.2021 Umowa na serwis całego szeregu komponentów oprogramowania dla finansów  treść
 145  20.05.2021 Zagospodarowanie terenu w Sierakowie przy ul. Abrahama treść
 144  19.05.2021 Zakup wyposażenia (komputery) dla pracowników Urzędu Gminy treść
 143  17.05.2021 Środki na sfinansowanie umowy na serwis sprzętu ratowniczego Lukas i Vetter oraz sprzętu silnikowego w OSP Izabelin oraz OPS Laski treść
 142  14.05.2021 Najem kontenera sanitarnego GPWiK do obsługi gminnego placu zabaw w Truskawiu  treść
 141  14.05.2021 Najem toalet do obsługi gminnych placów zabaw treść
 140  30.04.2021 Demontaż świątecznych ozdób latarniowych na terenie gminy Izabelin  treść
 139  17.05.2021 Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla budowy drogi gminnej ul. Północnej treść
 138  12.05.2021 Przesadzenie drzewa, dąb ul. Partyzantów  treść
 137  11.05.2021 Dokumentacja projektowo kosztorysowa przebudowy ul. XI Poprzecznej w Hornówku treść
 136  30.04.2021 Dotacja celowa na realizację zadania publicznego (w trybie otwartego konkursu ofert) z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego pt. "Opracowanie historii wsi Laski" treść
 135  30.04.2021 Realizacja zadania publicznego w trybie inicjatywy lokalnej, pn. Spektakl "Mały Książę" grupy teatralnej NKMAWI (Niezależny Klub Młodych Aktorów w Izabelinie) treść
 134  30.04.2021 Dotacja celowa na realizację zadania publicznego z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej przez Fundację Ruszyć z Kopyta, w trybie otwartego konkursu ofert, pt. "Konie to zabawa i nauka" treść
 133  10.05.2021 Dostawa kruszywa do wbudowania na gminnych drogach gruntowych i tłuczniowych  treść
 132  06.05.2021 Inspektor nadzoru branży elektrycznej - przebudowa ul. Polnej treść
 131  06.05.2021 Budowa studni chłonnej przy ul. Partyzantów w Laskach, OSP treść
 130  16.04.2021 Sfinansowanie umowy ze Stołówką w Izabelinie na przygotowanie i dostarczenie obiadów dla Kliniki Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji w Warszawie  treść
 129  06.05.2021 Dotacja na mocy umowy 42/GW/GW-7/15/ASI treść
 128  20.04.2021 Prowadzenie konsultacji psychologicznych, oddziaływania terapeutycznego, poradnictwa psychologicznego zakresie terapii rodzin, superwizji i szkoleń dla psychologów, pedagogów i nauczycieli, pracujących w jednostkach gminy - w ramach realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Przeciwdziałania Narkomanii i Przemocy w Rodzinie Gminy Izabelin treść
 126  05.05.2021 Aktualizacja i serwis oprogramowania eSesja w okresie 31-05-2021r. do 30-05-2022r.  treść
 125  04.05.2021 Realizacja zagospodarowania terenów rekreacyjnych w Laskach wraz z budową wybiegu dla psów treść
 124  04.05.2021 Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla projektu drogi gminnej ul Wesołej w Hornówku  treść
 123  04.05.2021 Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla drogi gminnej Dolina Jozafata w Laskach  treść
 122  04.05.2021 Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej przebudowy drogi gminnej ul. Bohaterów Kampinosu treść
 121  29.04.2021 Wykonanie utwardzenia oraz odwodnienia terenu przy ul. Szkolnej, na działce ewidencyjnej nr 66 na potrzeby urządzenia ryneczku  treść
 120  23.04.2021 Inicjatywa lokalna z zakresu działalności charytatywnej - zorganizowanie Koncertu charytatywnego „Pomagamy Śpiewająco”, w którym wystąpią śpiewający oraz grający przyjaciele Mieszkanki naszej gminy. Celem koncertu jest zebranie środków finansowych na pomoc mieszkance gminy - Patrycji, która znalazła się w bardzo trudnej sytuacji po nagłej śmierci męża i syna. treść
 119 29.04.2021 Wykonanie i dostawa drewnianych kompostowników treść
 118  29.04.2021 WRUB.2.5 Przygotowanie i złożenie Wniosku o dofinansowanie na zakup sprzętu i oprogramowania do szkół treść
 117  28.04.2021 Wykonanie fag Polski i UE do wyeksponowania na terenie Gminy treść
 116  28.04.2021 Remont pomieszczeń na potrzeby GOPS treść
 115  29.04.2021 Środki na sfinansowanie umowy z firmą TVC-VIDEO SERWIS na obsługę urządzeń selektywnego wywoływania strażaków w OSP Laski treść
 114  29.04.2021 Środki na sfinansowanie umowy z firmą TVC-VIDEO SERWIS na obsługę sprzętu urządzeń selektywnego wywoływania strażaków w OSP Izabelin w 2021 r. treść
 113  27.04.2021 Zamówienie 2 kompletów ubrań bojowych dla nowych strażaków , członków OSP Izabelin  treść
 112  27.04.2021 Dostawa kompostowników 880l treść
 111  27.04.2021 Wykonanie wielorazowych toreb jutowych dla Mieszkańców w ramach działań ekologicznych z zakresu gospodarki odpadami treść
 110 08.04.2021 Niezbędny okresowy przegląd aparatów oddechowych w OSP Izabelin treść
 109 08.04.2021 Opłata za wydruk 500 szt. broszury informacyjnej dotyczącej projektu tzw. "uchwały krajobrazowej" gm. Izabelin. Broszura wydrukowana na potrzeby konsultacji społecznych treść
 108  14.04.2021 Budowa chodnika wraz z bocznym wejściem do budynku przy ul. Matejki 25 treść
 107  19.04.2021 Wykonanie przesadzeń oraz pielęgnacji zieleni w Przedszkolu w Laskach w ramach przygotowania do zagospodarowania terenu treść
 106  20.04.2021 Wydruk poradnika o kompostowaniu treść
 105  29.03.2021 Przebudowa budynku CUWI treść
 104  16.04.2021 Wydruk i dostawa katalogu roślin rodzimych oraz katalogu błękitno-zielonej infrastruktury treść
 103  13.04.2021 Realizacja zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej pn. "PUŚĆ CIUCH W RUCH - sąsiedzka wymienialnia w Izabelinie" treść
 102  15.04.2021 Równanie dróg gminnych gruntowych i tłuczniowych wraz z wbudowaniem kruszywa treść
 101  17.04.2021 Umowa nie podpisana treść

 

Autor: Joanna Kamińska

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy Izabelin
Data utworzenia:2021-05-17
Data publikacji:2021-05-17
Osoba sporządzająca dokument:Joanna Kamińska
Osoba wprowadzająca dokument:Rafał Bieńkowski
Liczba odwiedzin:12317

Rozwiń Historia zmian

Data i godzina zmianyOsoba zmieniającaOpis zmianyPoprzednia wersja
2022-03-04 10:22:09Rafał Bieńkowskiaktualizacja2021 - część II (101-200)
2021-11-19 10:24:14Rafał Bieńkowskiaktualizacja2021 - część II (101-200)
2021-10-22 09:18:32Rafał Bieńkowskiaktualizacja2021 - część II (101-200)
2021-10-11 14:17:12Rafał Bieńkowskiaktualizacja2021 - część II (101-200)
2021-10-11 14:16:53Rafał Bieńkowskiaktualizacja2021 - część II (101-200)
2021-10-05 14:22:54Rafał Bieńkowskiaktualizacja2021 - część II (101-200)
2021-09-29 13:20:37Rafał Bieńkowskiaktualizacja2021 - część II (101-200)
2021-09-29 13:20:16Rafał Bieńkowskiaktualizacja2021 - część II (101-200)
2021-09-29 13:14:59Rafał Bieńkowskiaktualizacja2021 - część II (101-200)
2021-09-17 10:45:26Rafał Bieńkowskiaktualizacja2021 - część II (101-200)
2021-09-08 10:45:47Rafał Bieńkowskiaktualizacja2021 - część II (101-200)
2021-09-08 10:07:03Rafał Bieńkowskiaktualizacja2021 - część II (101-200)
2021-09-07 15:47:33Rafał Bieńkowskiaktualizacja2021 - część II (101-200)
2021-07-27 13:28:46Rafał Bieńkowskiaktualizacja2021 - część II (101-200)
2021-07-20 13:13:30Rafał Bieńkowskiaktualizacja2021 - część II (101-200)
2021-07-20 13:01:35Rafał Bieńkowskiaktualizacja2021 - część II (101-200)
2021-07-20 12:58:22Rafał Bieńkowskiaktualizacja2021 - część II (101-200)
2021-07-20 12:52:03Rafał Bieńkowskiaktualizacja2021 - część II (101-200)
2021-07-20 12:45:19Rafał Bieńkowskiaktualizacja2021 - część II (101-200)
2021-07-16 12:55:39Rafał Bieńkowskiaktualizacja2021 - część II (101-200)
2021-07-15 11:37:50Rafał Bieńkowskiaktualizacja2021 - część II (101-200)
2021-07-10 15:45:40Rafał Bieńkowskiaktualizacja2021 - część II (101-200)
2021-07-10 15:43:51Rafał Bieńkowskiaktualizacja2021 - część II (101-200)
2021-06-30 10:06:30Rafał Bieńkowskiaktualizacja2021 - część II (101-200)
2021-06-30 10:02:36Rafał Bieńkowskiaktualizacja2021 - część II (101-200)
2021-06-18 10:24:35Rafał Bieńkowskiaktualizacja2021 - część II (101-200)
2021-06-16 14:46:16Rafał Bieńkowskiaktualizacja2021 - część II (101-200)
2021-06-15 14:16:54Rafał Bieńkowskiaktualizacja2021 - część II (101-200)
2021-06-15 11:47:50Rafał Bieńkowskiaktualizacja2021 - część II (101-200)
2021-06-15 11:40:26Rafał Bieńkowskiaktualizacja2021 - część II (101-200)
2021-06-15 11:11:33Rafał Bieńkowskiaktualizacja2021 - część II (101-200)
2021-06-15 11:08:13Rafał Bieńkowskiaktualizacja2021 - część II (101-200)
2021-06-15 11:01:12Rafał Bieńkowskiaktualizacja2021 - część II (101-200)
2021-06-15 10:58:09Rafał Bieńkowskiaktualizacja2021 - część II (101-200)
2021-06-15 10:27:02Rafał Bieńkowskiaktualizacja2021 - część II (101-200)
2021-06-15 10:22:46Rafał Bieńkowskiaktualizacja2021 - część II (101-200)
2021-06-15 10:12:22Rafał Bieńkowskiaktualizacja2021 - część II (101-200)
2021-06-14 15:50:18Rafał Bieńkowskiaktualizacja2021 - część II (101-200)
2021-06-14 15:48:29Rafał Bieńkowskiaktualizacja2021 - część II (101-200)
2021-06-14 15:37:15Rafał Bieńkowskiaktualizacja2021 - część II (101-200)
2021-06-14 15:33:25Rafał Bieńkowskiaktualizacja2021 - część II (101-200)
2021-06-14 15:25:16Rafał Bieńkowskiaktualizacja2021 - część II (101-200)
2021-05-17 15:17:54Rafał Bieńkowskiwpis2021 - część II (101-200)