Obwieszczenie dotyczące wydania odmownej decyzji środowiskowej dla Stacji demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji na działce nr ew. 236/5 położonej we wsi Mościska, gmina Izabelin, powiat warszawski zachodni”.

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
11 czerwca 2021

Izabelin, dnia 10 czerwca 2021 r.

 

WOS.6220.17.9.2020/2021.AM

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735 – zwanej dalej ustawą KPA) w związku z art. 85 ust. 3 o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2021 r. poz. 247 z późn. zm.) Wójt Gminy Izabelin zawiadamia, iż w dniu 10 czerwca 2021 r. na wniosek Pana Tomasza Otto, prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą Zakład Ochrony Środowiska „POL-OTTO” Tomasz Otto z siedzibą w Pruszkowie, ul. Kaczanowskiego 37, 05-802 Pruszków działającego jako pełnomocnik firmy Bemostal Sp. z.o.o. (z siedzibą w Warszawie, ul. Górczewska 179, 01-459 Warszawa), z dnia 19 listopada 2020 r., wydana została odmowna decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie: „Stacji demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji na działce nr ew. 236/5 położonej we wsi Mościska, gmina Izabelin, powiat warszawski zachodni”.

Jednocześnie zawiadamiam wszystkich zainteresowanych o możliwości zapoznania się z jej treścią oraz dokumentacją sprawy w Wydziale Ochrony Środowiska,  Urzędu Gminy Izabelin przy ul. 3 Maja 42, 05-080 Izabelin, w pokoju nr 3 w godzinach pracy urzędu: poniedziałek 9:00-18:00, wtorek – piątek 8:00-16:00.

 

Niniejsze obwieszczenie podaje się do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Izabelin www.bip.izabelin.pl i tablicy ogłoszeń.

 

Zawiadomienie – obwieszczenie

zostało udostępnione w Biuletynie Informacji Publicznej

w dniu 11.06.2021 r.

Zgodnie z art. 49 ustawy  KPA.  w przypadku zawiadomienia poprzez obwieszczenie doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od publicznego ogłoszenia.

 

 

Treść obwieszczenia do pobrania poniżej.

Pliki do pobrania

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2021-06-11
Data publikacji:2021-06-11
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:Anna Lewandowska
Liczba odwiedzin:385