2021 - część III (201-300)

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
20 lipca 2021
Poz. Data zawarcia Przedmiot Treść [PDF]
 300  24.09.2021 Profilowanie rowu odwaniającego ul. Żurawiej w Truskawiu  treść
 299  21.09.2021 Umowa na świadczenie usług szkoleniowych na platformie szkoleniowej Municipium dla pracowników Urzędu treść
 298  20.09.2021 Weryfikacja infrastruktury, wykonanie backup'u baz danych, realizacja, pomoc w konfiguracji, dokumentacja powykonawcza treść
 297  23.09.2021 Instalacja systemu nawadniania zieleni urządzonej przy placu zabaw przy ul. Zagłoby w Izabelinie B treść
 296  23.09.2021 Budowa oświetlania ulicznego na ul. Kwitnącej w Mościskach - II etap treść
 295  17.09.2021 Dotacja celowa dla ISPMiG na realizację zadania publicznego w trybie tzw. małego grantu pn. Konkurs Fotograficzny "Z pięknem przyrody przez granice" treść
 294  14.09.2021 Realizacja zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej pod nazwą „W zdrowym ciele senior zuch” treść
 293  16.09.2021 Dotacja celowa dla stowarzyszenia KUMA DE na realizację zadania publicznego, w trybie tzw. małego grantu, z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej pod nazwą "Mistrzostwa Świata karate WUKF, Ckuj-Napoca, Rumunia" treść
 292  16.09.2021 Usługi montażu systemu monitoringu wizyjnego w strażnicy OSP Laski treść
 291  20.09.2021 Modernizacja sieci: budowa brakujących gniazdek w UG (I piętro, II piętro, sala konferencyjna) oraz okablowanie pomieszczeń GOPS (sala 11) treść
 290  17.09.2021 Wykonanie utwardzenia masą asfaltobetonową ul. Bocznej w Hornówku treść
 289  09.08.2021 Wykonanie szczepień dla pracowników WOŚ (wścieklizna , tężec, OZO) treść
 288  20.09.2021 System monitoringu wizyjnego w budynku gminy treść
 287  20.09.2021 Odtworzenie systemu nagrywania monitoringu wizyjnego treść
 286  14.09.2021 Zorganizowanie i obsługę pikniku sołeckiego wsi Sieraków w ramach funduszu sołeckiego treść
 285  14.09.2021 Wykonanie nawierzchni poliuretanowej na gminnym placu zabaw w Izabelinie B przy ul. Zagłoby pod huśtawką wahadłową, w ramach funduszu sołeckiego wsi Izabelin B treść
 284  10.09.2021 Wyposażenie sali Video (monitor, konstrukcja pod kamerkę oraz pozostałe urządzenia, gniazda zasilające w ścianie treść
 283  24.08.2021 Wykonanie i dostawę wyposażenia (leżaki) do kina letniego dla sołectwa Laski w ramach funduszu sołeckiego treść
 282  01.09.2021 Wykonanie 10 szt. zasilania dla świątecznych ozdób latarniowych na co drugiej latarni na ul. 3go maja w Truskawiu- kontynuacja wykonania zasilania z zeszłego roku w kierunku zachodnim treść
 281  01.09.2021 Wykonanie 10 szt. ozdób świątecznych latarniowych model ID 100119 dla wsi Truskaw w ramach funduszu sołeckiego treść
 280  08.09.2021 Zaprojektowanie i wykonanie doświetlenia przejść dla pieszych na drogach w gminie Izabelin treść
 279  10.09.2021 Remonty cząstkowe dróg gminnych na terenie Gminy Izabelin  treść
 278  06.09.2021 Opłata za koncesję na prowadzenie oprawy muzycznej na pikniku sołeckim w Sierakowie w dniu 28/08/2021 treść
 277  29.09.2021 Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej przebudowy ul. Południowej w Truskawiu treść 
 276  06.09.2021 Utrzymanie i konserwacja urządzeń odwadniających drogi gminne  treść
 275  03.09.2021 Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej przebudowy ul. Szymanowskiego treść
 274  24.08.2021 Zorganizowanie i obsługę pikniku sołeckiego wsi Mościska w ramach funduszu sołeckiego  treść
 273  06.09.2021 Wykonanie nakładki asfaltowej w ul. Czarnieckiego treść
 272  06.09.2021 Wykonanie nakładki asfaltowej ul Zagłoby w izabelinie B treść
 271  01.09.2021 Wiata zadaszona z miejscem na ognisko. Sołectwo Sieraków treść
 270  01.09.2021 Nadzór inwestorski dla zadania " Remont dachu szkoły podstawowej im. płk. Stanisława Królickiego przy ul. Wojska Polskiego 5 w Hornówku" treść
 269  01.09.2021 Opracowanie projektu stałej organizacji ruchu dla drogi gminnej ul. Leśnej w Hornówku treść
 268  01.09.2021 Opracowanie projektu stałej organizacji ruchu dla drogi gminnej ul. Pogodnej w Laskach treść
 267  09.08.2021 Opłata za licencję jednorazową do Zaiks - DJ Magister - piknik w Izabelinie B treść
 266  24.08.2021 Wykonanie i dostawę 4 szt. dystrybutorów Amik w kolorze żółtym i 4 sztuk kartonów woreczków Pucek (po 2500 szt. każdy) treść
 265  24.08.2021 Dostawę 2 sztuk koszy ulicznych betonowych z listwami w kolorze palisander o pojemności 40l, zgodnie z ofertą z dnia 02-06-2021 r. treść
 264  24.08.2021 Zakup i dostawę 5 sztuk koszy ulicznych betonowych z listwami w kolorze palisander o pojemności 40l, zgodnie z ofertą z dnia 02-06- 2021 r. treść
 263  30.08.2021 Remont dachu szkoły podstawowej im. płk. Stanisława Królickiego przy ul. Wojska Polskiego 5 w Hornówku treść
 262  12.08.2021 Dotacja celowa dla Fundacji Edu-Sport Klub Badmintona Izabelin na realizację zadania publicznego z zakresu upowszechniania sportu w Gminie Izabelin - lato, jesień, zima 2021 treść
 261  23.08.2021 Zakup 2 szt. radiotelefonów Motorola dla zapewnienia łączności w sytuacjach kryzysowych. Zakup współfinansowany przez Mazowiecki Urząd Wojewódzki w wys. 3000 zł treść
 260  24.08.2021 Zorganizowanie i obsługę pikniku soleckiego wsi Izabelin C w ramach funduszu sołeckiego. Piknik w dniu 28/08/2021  treść
 259  25.08.2021 Dostawa podnośnika do samochodu pożarniczego  treść
 258  24.08.2021 Przestawienie słupa z głowicą radarową do pomiaru ruchu na drogach gminnych z ul. I Poprzecznej w Hornówku na ul. Łąkową w Mościskach z odłączeniem zasilania w starej lokalizacji i wykonaniem zasilania w nowe treść
 257  24.08.2021 Roboty budowlane polegające na wykonaniu przyłącza kanalizacji deszczowej przy zakręcie w ul. Polnej do studni KD w ul. Rolnej, m. Hornówek treść
 256  24.08.2021 Utrzymanie i konserwacja oznakowania pionowego, poziomego, elementów uspokojenia ruchu treść
 255  13.08.2021 Zakup 2 szt. namiotów na wyposażenie mobilnych punktów szczepień w ramach promocji szczepień przeciw Covid 19  treść
 254  10.08.2021 Wykonanie 2 szt. stołów wraz z mediaportami, do salki konferencyjnej II piętro treść 
 253  10.08.2021 Przedłużenie umowy na oprogramowanie do konsultacji społecznych i budżetu obywatelskiego treść
 252  19.07.2021 Niezbędna usługa konserwacji aparatów powietrznych i butli będących na wyposażeniu OSP Laski treść
 251  02.08.2021 Pokaz kina plenerowego dla mieszkańców Lasek, które odbędzie się 4 sierpnia 2021 w Laskach na boisku sportowym. Laski, ul. Wieczorka 50 treść
 250  05.08.2021 Dotacja celowa dla TONO na realizację zadania publicznego z zakresu upowszechniania sportu w Gminie Izabelin - lato, jesień, zima 2021 r.  treść
 249  26.08.2021 Estetyzacja budynku Szkoły Podstawowej przy ul. 3 Maja w Izabelinie treść
 248  26.08.2021 Termomodernizacja budynku szkoły podstawowej w Izabelinie- roboty dodatkowe treść
 247  06.08.2021 Wykonanie robót budowlanych polegających na wykonaniu utwardzenia masą asfaltobetonową nawierzchni ul. Pogodnej od skrzyżowania z ul. Młodzieżową do ul.Podleśnej w Laskach o szerokości 4,5 m i długości 204 mb treść
 246  06.08.2021 Wykonanie robót budowlanych polegających na wykonaniu utwardzenia masą asfaltobetonową nawierzchni ul. Leśnej od skrzyżowania z ul.Kwadrat do istniejącej nawierzchni z kostki betonowej w Hornówku o szerokości 4,5m i długości 163 mb treść
 245  08.08.2021 Roboty budowlane polegające na wykonaniu odwodnienia liniowego OL' oraz zmiana studni S4 w ul. Polnej m. Hornówek  treść
 244  30.07.2021 Dotacja celowa dla Stowarzyszenia Szkołą Walk KUMA-DE na realizację zadania z zakresu upowszechniania sportu w Gminie Izabelin - lato, jesień, zima 2021 r. treść
 243  03.08.2021 Projekt zieleni przed Szkołą Podstawową przy ul. 3 Maja w Izabelinie treść
 242  03.08.2021 Projekt ogrodzenia terenu Szkoły Podstawowej przy ul. 3 Maja 42 w Izabelinie  treść
 241  27.07.2021 Wykonanie i dostawa pojemników do segregacji odpadów na cele edukacyjne treść
 240 27.07.2021 Wykonanie, dostawa i montaż 2 pojemników do zbiórki elektroodpadów treść
 239 27.07.2021 Wykonanie projektu przebudowy ul. Wolffa w Laskach treść
 238 27.07.2021 Konsultacje w zakresie rozwiązań technicznych projektu e-Gmina i spójności rozwiązania z obecną infrastrukturą treść
 237 26.07.2021 Korytowanie oraz dosypanie kruszywa dolomitowego wraz z wałowaniem na łączniku ul. Pólnocnej i ul. 3 Maja w Truskawiu treść
 236 26.07.2021 Udrożnienie działki gminnej nr ew. 169/5 w Mościskach przeznaczonej pod drogę poprzez korytowanie oraz dosypanie kruszywa betonowego wraz z wałowaniem treść
 235 26.07.2021 Prace porządkowe na gminnej działce nr 264/1, 264/2 w Hornówku treść
 234 20.07.2021 Utrzymanie wybranych terenów zieleni urządzonej w gminie Izabelin treść
 233 19.07.2021 Utwardzenie kruszywem na włókninie terenu pod wiatą piknikową w Mościskach wraz z dojściem do furtki. treść
 232 19.07.2021 Demontaż i utylizacja starej drewnianej altany letniej na gminnej działce nr ew. 948/1 przy ul. Matejki w Izabelinie C treść
 231 16.07.2021 Dotacja celowa na realizację zadania z zakresu upowszechniania sportu na terenie gminy Izabelin lato-jesień-zima 2021 dla Ludowego Klubu Sportowego "Ryś" w Laskach treść
 230 16.07.2021 Spotkanie informacyjne - Program Czyste powietrze treść
 229 13.07.2021 Zakup i montaż czujników jakości powietrza oraz tablicy informacyjnej treść
 228 05.07.2021 Organizacja wypoczynku dla dzieci i młodzieży z gm. Izabelin w (formie półkolonii) przez firmę Sosnowa Szpilka we współpracy z Centrum Kultury Izabelin treść
 227 14.07.2021 Dostawa sprzętu AGD do kuchni w budynku gminnym przy ul. Matejki 25 w Izabelinie treść
 226 13.07.2021 Opracowanie Raportu z realizacji Programu Ochrony Środowiska za lata 2019-2020 treść
 225 13.07.2021 Kampania edukacyjna w zakresie ochrony powietrza treść
 224 02.07.2021 Organizacja wypoczynku wakacyjnego dla dzieci i młodzieży z gm. Izabelin przez Centrum Edukacji Technologicznej Sylwia Drabek we współpracy z Cenrtum Kultury Izabelin treść
 223 02.07.2021 Organizacja wypoczynku wakacyjnego dla dzieci i młodzieży z gm. Izabelin przez firmę MOVE LIFE SPORT Łukasz Konarski we współpracy z Centrum Kultury Izabelin treść
 222 12.07.2021 Wymiana 4 niesprawnych opraw oświetleniowych i jednego zegara sterującego na terenie gminy oraz fragmentu linii nieizolowanej na izolowaną na ul. Cichowszczyzna treść
 221 08.07.2021 Zakup samochodu na potrzeby stołówki treść
 220 05.07.2021 Dostawa i montaż 2 kamer monitoringu wizyjnego w gminie Izabelin, celem obserwacji i rejestracji zdarzeń na parkingu za budynkiem UGI - dz. ew. nr 970 treść
 219 07.06.2021 Wynagrodzenie z tytułu pełnienia funkcji organizatora emisji obligacji, agenta emisji i agenta płatniczego treść
 218 02.07.2021 Projekt oświetlenia ul. Południowej od skrzyżowania z ul. Bocianią do skrzyżowania z ul. Łabędzią treść
 217 02.07.2021 Wyposażenie wiaty piknikowej na placu zabaw wykonanie, dostawę i montaż dwóch kompletów mebli biesiadnych z litego drewna treść
 216 02.07.2021 Przeniesienie dwóch agregatów klimatyzacyjnych zewnętrznych ze ściany frontowej na dach w Szkole Podstawowej przy ul. 3 Maja 49 w Izabelinie treść
 215 02.07.2021 Wykonanie aktualizacji dokumentacji projektowej renowacji cmentarza wojennego w gminie Izabelin oraz uzyskanie zgody konserwatorskiej i pozwolenia na budowę treść
 214 30.06.2021 Utwardzenie masą asfaltobetonową nawierzchni ul. Chodkiewicza od Orła Białego do ul. Kuncewicza treść
 213 29.06.2021 Wykonanie robót budowlanych polegających na odbudowie ogrodzenia przy ul. Wierzbowej treść
 212 29.06.2021 Wykonanie utwardzenie masą asfaltobetonową nawierzchni ul. VIII Poprzecznej w Hornówku treść
 211 30.06.2021 Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej ul. Projektowanej w Izabelinie C treść
 210 29.06.2021 Przebudowa ul. Próżnej w Hornówku w ramach realizacji nakładek asfaltowych treść
 209 23.06.2021 Oczyszczenie skrajni jezdni przyległego pobocza ul Abrahama w Sierakowie wraz z odtworzeniem zagłębienia w poboczu w celu odprowadzanie wody opadowej treść
 208 23.06.2021 Oczyszczenie skrajni jezdni i pobocza, odtworzenia zagłębienia za poboczem w celu odprowadzenia wód opadowych w ul. Lipkowskiej na odcinku 380 m treść
 207 29.06.2021 Przebudowa drogi gminnej- ul. Brukowa w Laskach, w gminie Izabelin w zakresie wykonania ścieżki rowerowej i chodnika treść
 206 18.06.2021 Dotacja celowa na realizację zadania publicznego w trybie tzw. małego grantu, z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej - przeprowadzenie warsztatów i zawodów wędkarskich. Zadanie pt. Sportowa integracja mieszkańców Gminy Izabelin treść
 205 16.06.2021 Przygotowanie poczęstunku dla uczestników uroczystości patriotycznych w Sierakowie treść
 204 08.06.2021 Prowadzenie konsultacji psychologicznych, oddziaływania terapeutycznego i terapii rodzin - dla mieszkańców gminy Izabelin oraz prowadzenie szkoleń i superwizji dla kadry pedagogiczno-psychologicznej z jednostek budżetowych gminy, w ramach realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Przeciwdziałania Narkomanii i Przemocy w Rodzinie Gminy Izabelin treść
 203 22.06.2021 Wykonanie i montaż zestawu wspinaczkowego na placu zabaw treść
 202 22.06.2021 Dostawa 4 szt. ulicznych koszy betonowych z listwami treść
 201 22.06.2021 Montaż palisady betonowej na ławie betonowej wzdłuż chodnika na działce gminnej 479/2 w Hornówku treść

 

Autor: Joanna Kamińska

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy Izabelin
Data utworzenia:2021-07-20
Data publikacji:2021-07-20
Osoba sporządzająca dokument:Joanna Kamińska
Osoba wprowadzająca dokument:Anna Sikorska
Liczba odwiedzin:17987

Rozwiń Historia zmian

Data i godzina zmianyOsoba zmieniającaOpis zmianyPoprzednia wersja
2022-03-10 08:26:40Anna Sikorskaaktualizacja2021 - część III (201-300)
2022-03-04 15:59:24Anna Sikorskaaktualizacja2021 - część III (201-300)
2022-03-04 10:24:03Anna Sikorskaaktualizacja2021 - część III (201-300)
2022-03-04 10:23:06Anna Sikorskaaktualizacja2021 - część III (201-300)
2022-01-26 09:16:08Anna Sikorskaaktualizacja2021 - część III (201-300)
2022-01-10 12:55:00Anna Sikorskaaktualizacja2021 - część III (201-300)
2021-11-24 09:32:41Anna Sikorskaaktualizacja2021 - część III (201-300)
2021-11-24 09:24:49Anna Sikorskaaktualizacja2021 - część III (201-300)
2021-11-19 14:40:42Anna Sikorskaaktualizacja2021 - część III (201-300)
2021-11-19 14:34:55Anna Sikorskaaktualizacja2021 - część III (201-300)
2021-11-19 14:16:27Anna Sikorskaaktualizacja2021 - część III (201-300)
2021-11-19 13:31:58Anna Sikorskaaktualizacja2021 - część III (201-300)
2021-11-19 13:28:34Anna Sikorskaaktualizacja2021 - część III (201-300)
2021-11-19 12:56:41Anna Sikorskaaktualizacja2021 - część III (201-300)
2021-11-19 12:43:51Anna Sikorskaaktualizacja2021 - część III (201-300)
2021-11-19 12:40:55Anna Sikorskaaktualizacja2021 - część III (201-300)
2021-11-19 11:48:13Anna Sikorskaaktualizacja2021 - część III (201-300)
2021-11-19 11:28:41Anna Sikorskaaktualizacja2021 - część III (201-300)
2021-11-19 10:57:56Anna Sikorskaaktualizacja2021 - część III (201-300)
2021-11-19 10:46:30Anna Sikorskaaktualizacja2021 - część III (201-300)
2021-11-19 10:35:30Anna Sikorskaaktualizacja2021 - część III (201-300)
2021-11-19 10:31:49Anna Sikorskaaktualizacja2021 - część III (201-300)
2021-11-18 11:42:50Anna Sikorskaaktualizacja2021 - część III (201-300)
2021-10-22 09:31:07Anna Sikorskaaktualizacja2021 - część III (201-300)
2021-10-21 13:27:34Anna Sikorskaaktualizacja2021 - część III (201-300)
2021-10-21 13:26:55Anna Sikorskaaktualizacja2021 - część III (201-300)
2021-10-21 11:49:22Anna Sikorskaaktualizacja2021 - część III (201-300)
2021-10-21 11:26:39Anna Sikorskaaktualizacja2021 - część III (201-300)
2021-10-21 11:22:35Anna Sikorskaaktualizacja2021 - część III (201-300)
2021-10-20 14:40:03Anna Sikorskaaktualizacja2021 - część III (201-300)
2021-10-20 14:36:39Anna Sikorskaaktualizacja2021 - część III (201-300)
2021-10-07 13:06:20Anna Sikorskaaktualizacja2021 - część III (201-300)
2021-10-05 14:34:49Anna Sikorskaaktualizacja2021 - część III (201-300)
2021-10-05 14:25:02Anna Sikorskaaktualizacja2021 - część III (201-300)
2021-10-05 13:01:12Anna Sikorskaaktualizacja2021 - część III (201-300)
2021-10-05 12:45:57Anna Sikorskaaktualizacja2021 - część III (201-300)
2021-09-29 10:40:57Anna Sikorskaaktualizacja2021 - część III (201-300)
2021-09-27 12:56:54Anna Sikorskaaktualizacja2021 - część III (201-300)
2021-09-24 15:05:40Anna Sikorskaaktualizacja2021 - część III (201-300)
2021-09-24 14:56:40Anna Sikorskaaktualizacja2021 - część III (201-300)
2021-09-24 14:44:25Anna Sikorskaaktualizacja2021 - część III (201-300)
2021-09-17 11:09:33Anna Sikorskaaktualizacja2021 - część III (201-300)
2021-09-17 11:06:52Anna Sikorskaaktualizacja2021 - część III (201-300)
2021-09-17 11:01:14Anna Sikorskaaktualizacja2021 - część III (201-300)
2021-09-17 10:58:44Anna Sikorskaaktualizacja2021 - część III (201-300)
2021-09-17 10:49:26Anna Sikorskaaktualizacja2021 - część III (201-300)
2021-09-08 13:25:20Anna Sikorskaaktualizacja2021 - część III (201-300)
2021-09-08 13:23:22Anna Sikorskaaktualizacja2021 - część III (201-300)
2021-09-08 13:15:11Anna Sikorskaaktualizacja2021 - część III (201-300)
2021-09-08 13:09:53Anna Sikorskaaktualizacja2021 - część III (201-300)
2021-09-08 13:08:07Anna Sikorskaaktualizacja2021 - część III (201-300)
2021-09-08 13:02:28Anna Sikorskaaktualizacja2021 - część III (201-300)
2021-09-08 12:55:50Anna Sikorskaaktualizacja2021 - część III (201-300)
2021-09-08 12:52:02Anna Sikorskaaktualizacja2021 - część III (201-300)
2021-09-08 12:45:36Anna Sikorskaaktualizacja2021 - część III (201-300)
2021-09-08 09:15:38Anna Sikorskaaktualizacja2021 - część III (201-300)
2021-09-07 15:55:51Anna Sikorskaaktualizacja2021 - część III (201-300)
2021-07-22 12:48:46Anna Sikorskaaktualizacja2021 - część III (201-300)
2021-07-22 12:47:26Anna Sikorskaaktualizacja2021 - część III (201-300)
2021-07-21 13:04:32Anna Sikorskaaktualizacja2021 - część III (201-300)
2021-07-21 13:03:59Anna Sikorskaaktualizacja2021 - część III (201-300)
2021-07-21 13:02:20Anna Sikorskaaktualizacja2021 - część III (201-300)
2021-07-21 12:57:03Anna Sikorskaaktualizacja2021 - część III (201-300)
2021-07-21 12:49:46Anna Sikorskaaktualizacja2021 - część III (201-300)
2021-07-21 10:27:27Anna Sikorskaaktualizacja2021 - część III (201-300)
2021-07-21 10:22:16Anna Sikorskaaktualizacja2021 - część III (201-300)
2021-07-21 09:59:48Anna Sikorskaaktualizacja2021 - część III (201-300)
2021-07-21 09:48:32Anna Sikorskaaktualizacja2021 - część III (201-300)
2021-07-21 09:42:58Anna Sikorskaaktualizacja2021 - część III (201-300)