Obwieszczenie Wójta Gminy Izabelin z dnia 2 listopada 2021 r. o przystąpieniu do konsultacji projektu dokumentu "Program ochrony środowiska dla gminy Izabelin na lata 2021-2025 z perspektywą na lata 2026-2029"

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
3 listopada 2021

Izabelin, dnia 2.11.2021 r.

 

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY IZABELIN

Działając na podstawie art. 17 ust. 4 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Środowiska (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1973) oraz art. 54 ust. 2 i art. 39 Ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2021 r.  poz. 247 z późn. zm.)

zawiadamiam

o przystąpieniu do konsultacji z mieszkańcami projektu „Programu ochrony środowiska dla gminy Izabelin na lata 2021-2025 z perspektywą na lata 2026-2029” wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko sporządzoną dla ww. dokumentu.

Uwagi i wnioski do ww. dokumentów można składać:

  • w formie pisemnej na adres: Urząd Gminy w Izabelinie, ul. 3 Maja 42, 05-080 Izabelin,
  • ustnie do protokołu w siedzibie Urzędu Gminy w Izabelinie: ul. 3 Maja 42, 05-080 Izabelin

w terminie: od dnia 3.11.2021 r. do dnia 24.11.2021 r.

 

Zainteresowane osoby mogą zapoznać się z niezbędną dokumentacją, tj. projektem „Programu ochrony środowiska dla gminy Izabelin na lata 2021-2025 z perspektywą na lata 2026-2029” wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko sporządzoną dla ww. dokumentu w siedzibie Urzędu Gminy lub na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Izabelin www.bip.izabelin.pl.

Organem właściwym do rozparzenia uwag i wniosków jest Wójt Gminy Izabelin.

Obwieszczenie wywieszono na tablicy ogłoszeń tutejszego Urzędu oraz udostępniono w Biuletynie Informacji Publicznej w dniu 3.11.2021 r.

 

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2021-11-03
Data publikacji:2021-11-03
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:Dorota Michalak
Liczba odwiedzin:896