2021 - część IV (301-400)

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
24 listopada 2021

 

Poz. Data zawarcia Przedmiot Treść [PDF]
 399  09.11.2021  Zakup nożyc hydraulicznych z przeznaczeniem na darowiznę dla Komendy PSP w Błoniu treść 
 398  29.11.2021  Wykonanie 7 sztuk zasilenia i montaż ozdób świątecznych na latarniach w ramach funduszu sołeckiego treść 
 397  03.12.2021  Pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla Gminy Czeremcha na dofinansowanie sprzętu w celu zapobiegania i reagowania na sytuacje kryzysowe treść 
 396  26.11.2021   Udrożnienie pasa drogowego nowo przejętego odcinka ul. Południowej w Truskawiu treść 
 395  26.11.2021   Wymiana uszkodzonego aluminiowego słupa oświetlenia ulicznego z oprawą LED na ul. 3 Maja w Izabelinie C treść 
 394  26.11.2021   Dobudowa dwóch opraw LED oświetlenia ulicznego na ul. Charłampa i dwóch na ul. Północnej/Ptasińskiego oraz demontaż czterech starych opraw sodowych na przebudowanym odcinku ul. Końcowej treść 
 393  26.11.2021  Wykonanie, dostawę i montaż trampoliny ziemnej na gminnym placu zabaw przy ul. Działkowej w Hornówku zgodnie z ofertą z dnia 25.11.2021 w ramach funduszu sołeckiego treść 
 392  02.12.2021  Zakup zestawu nagłośnieniowego: kolumna JBL EON 612 ,pokrowiec na kolumnę, statyw głośnikowy, pokrowiec, zestaw 2 mikrofonów bezprzewodowych AKG WMS40 MINI 2 Dual Vocal Set,kable audio umożliwiające podłączenie zestawu mikrofonów z kolumną K3BMV0300 JST 3M-2X23. treść 
 391  29.11.2021  Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznej o mocy 11,96 kWj na budynku gminnym przy ul. Matejki 25 treść
 390  30.11.2021  Wykonanie przyłączenia energii elektrycznej wraz z wykonaniem zasilania kamer przy ul. XI Poprzecznej, ul. 3-go Maja-Fedorowicza, ul. Miazgowskich, ul. Projektowana treść 
 389  30.11.2021  Rozliczenie nakładów poczynionych przez Dzierżawcę na przedmiot dzierżawy objęty Umową (tj. w szczególności nakładów Dzierżawcy na Kontener oraz nakładów na budowę przyłącza wodociągowego i kanalizacyjnego do Kontenera) - umowa dzierżawy Nr 532/2019 z 18 lutego 2019 roku  treść
 388  26.11.2021  Przebudowa tarasów w przedszkolu w Izabelinie treść 
 387  24.11.2021  Dotacja celowa dla Fundacji EduSport na realizację zadania z zakresu tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu w Gminie Izabelin treść 
 386  18.11.2021  Dotacja celowa dla Stowarzyszenia KUMA DE na realizację zadania z z zakresu tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu w Gminie Izabelin - zadanie realizowane w trybie otwartego konkursu ofert treść 
 385  16.11.2021  Realizacja zadania przez JUBBA Organizacje Przyszłości Justyna Dzięgielewska, z zakresu wsparcia psychologicznego i psychoterapeutycznego dla mieszkańców Gminy Izabelin - realizator wybrany w drodze konkursu  treść 
 384  18.11.2021  Realizacja zadania przez YGC Marcin Kulpiński z zakresu wsparcia psychologicznego i psychoterapii dla mieszkańców Gminy Izabelin - realizator wybrany w drodze konkursu treść 
 383  23.11.2021  Dotacja celowa dla Fundacji Zmysłosfery na realizację zadania z zakresu ekologii - zadanie realizowane w trybie tzw. "małego grantu"  treść 
 382  26.11.2021  Dotacja na utrzymanie systemu EZD (Marszałek)  treść 
 381  26.11.2021  Umowa nie podpisana treść 
 380  22.11.2021  Instalacja systemu monitoringu na terenie boiska/polany rekreacyjnej przy placu zabaw w Mościskach, zadanie realizowane w ramach funduszu sołeckiego wsi Mościska treść
 379  16.11.2021  Dotacja celowa dla TONO Stowarzyszenie na realizację zadania publicznego z zakresu tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu w Gminie Izabelin - zadanie realizowane w trybie otwartego konkursu ofert  treść 
 378  16.11.2021  Dotacja celowa dla Stowarzyszenia LKS RYŚ w Laskach na realizację zadania publicznego z zakresu tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu w Gminie Izabelin - zadanie realizowane w trybie otwartego konkursu ofert  treść 
 377  10.11.2021  Wykonanie obudowy toalety przenośnej na pętli autobusowej w Truskawiu treść 
 376  10.11.2021 Wykonanie obudowy toalety przenośnej na pętli autobusowej w Truskawiu treść 
 375  03.11.2021  Wykonanie oświetlenia ulicznego ul. Bajkowej treść
 374  15.11.2021  Zimowe utrzymanie dróg gminnych treść 
 373  20.11.2021  Opłata za 2 lata korzystania z e-Przetargów w ORE S.A. treść 
 372  05.11.2021   Montaż 240 szt. uchwytów flagowych na latarniach ulicznych wzdłuż ulicy 3 Maja w gminie Izabelin treść 
 371  05.11.2021   Usługa rębakowania dla mieszkańców gminy Izabelin  treść 
 370  05.11.2021   Wykonanie i dostawa gabloty zamykanej na ogłoszenia dla sołectwa Izabelin B treść 
 369  05.11.2021   Wykonanie 7 sztuk ozdób świątecznych latarniowych model ID 100119 dla wsi Truskaw, w ramach funduszu sołeckiego  treść 
 368  05.11.2021   Dostawa ładowarki elektrycznej do samochodu służbowego wraz z montażem  treść 
 367  05.11.2021  Dostawę i plantowanie piasku na boisku do siatki plażowej na placu zabaw w Mościskach, zadanie realizowane w ramach funduszu sołeckiego wsi Mościska treść 
 366  27.10.2021  Nagrody w konkursie architektoniczno - urbanistycznym na zagospodarowanie centrum Izabelina treść
 365  03.11.2021  Wykonanie poziomych znaków - piktogramu- strefa zamieszkania, o szerokości całej jezdni na ul. Polnej w Hornówku oraz napisów "odłóż telefon i żyj!" przy 6 przejściach dla pieszych treść 
 364  02.11.2021  Roboty budowlane polegające na wykonaniu 4 (czterech) studni chłonnych o głębokości 3m w Hornówku zlokalizowanych przy: 1. ul. Pietkiewicza 22 2. ul. Szkolna 4-6 3. ul. Sadowa 10 treść 
 363  03.11.2021  Dotacja celowa dla Chorągwi Stołecznej ZHP Hufiec Nowy Dwór Mazowiecki udzielona w drodze konkursu ofert na realizację w 2021 roku zadania publicznego, dotyczącego działalności profilaktycznej w zakresie przeciwdziałania przemocy i uzależnieniom w środowisku dzieci i młodzieży  treść 
 362  05.11.2021  Dostawa elementów oznakowania drogowego i poprawy bezpieczeństwa w ruchu drogowym treść 
 361  21.10.2021  Nagrody w konkursie architektoniczno - urbanistycznym na zagospodarowanie centrum Izabelina treść 
 360  05.11.2021  Wykonanie i dostawę 3 szt. wolno stojących gablot informacyjnych 150x80 dla wsi Izabelin C, zgodnie z ofertą z dnia 25.08.2021r. treść
 359  05.11.2021  Wykonanie przeglądu projektu graficznego mapy wspomnień mieszkańców Laski, zadanie realizowane w ramach funduszu sołeckiego wsi Laski treść 
 358  26.10.2021  Wykonanie i dostawa ekranu z osprzętem na potrzeby kina plenerowego. zadanie realizowane w ramach funduszu sołeckiego Laski treść 
 357   05.11.2021 Odbiór odpadów komunalnych od mieszkańców w 2022r.  treść 
 356  05.11.2021  Wykonanie remontu pomieszczenia świetlicy w budynku Urzędu Gminy  treść
 355  02. 11.2021 Montaż dwóch klimatyzatorów w stołówce Szkoły Podstawowej przy ul. 3 Maja 49 treść 
 354  25.10.2021  Wykonanie robót budowlanych polegających na wykonaniu utwardzenia masą asfaltobetonową nawierzchni ul. Olszowej od skrzyżowania z ul. 3Maja do ul. Olszowej nr 17 w Truskawiu o szerokości 4,5 m i długości 200 mb wg poniższych parametrów: a) Warstwa izolacyjna cementowa przed przerastaniem roślin przez asfaltobeton; b) Warstwa asfaltobetonu o przekroju daszkowym jednowarstwowa o grubości 7-11 cm przed wałowaniem, 7 cm przy krawędzi jezdni, 11 cm w osi jezdni; c) Ukształtowanie poboczy przez wybranie ziemi dla odpływu wody z jezdni i utwardzenie odcinka o szerokości 0,5 m kruszywem łamanym kamiennym; d) Ograniczenie jezdni krawężnikiem wtopionym treść 
 353  02.11.2021  Przygotowanie kampanii edukacyjnej w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi treść 
 352  21.10.2021  Dotacja dla Stowarzyszenia Gminne Koło Miłośników Wędkarstwa w Izabelinie na realizację zadania publicznego z zakresu tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu w Gminie Izabelin. Dotacja udzielona w trybie konkursu ofert  treść 
 351  28.10.2021  Usługi weterynaryjne dla zwierząt bezdomnych na terenie gminy treść 
 350  27.10.2021  Nagrody w konkursie architektoniczno - urbanistycznym na zagospodarowanie centrum Izabelina treść 
 349  02.11.2021  Wykonanie zasilania do stacji ładowania samochodu elektrycznego przy ul. Matejki 25 w Izabelinie C treść
 348  29.10.2021   Szczegółowa koncepcja i wstępne projekty techniczne budowy 3 układów retencyjnych na terenie gminy Izabelin  treść 
 347  25.10.2021  Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy budynku przy ul. Chabrowej 4 w celu adaptacji na pomieszczenia mieszkalne treść 
 346  29.10.2021  Osobowe zabezpieczenie wejść na cmentarze na terenie Gminy Izabelin w czasie obchodów Święta Zmarłych  treść 
 345  27.10.2021  Wykonanie 9 szt. tablic dwustronnych systemowych z nazwą ulicy  treść 
 344  11.10.2021  Realizacja gminnego programu polityki zdrowotnej „STOP grypie 65+. Program szczepień ochronnych przeciwko grypie osób w wieku od 65. roku życia, na lata 2020-2023” treść 
 343  01.10.2021  Dotacja celowa (udzielona w trybie otwartego konkursu ofert) dla Fundacji Civis Polonus, na realizację zadnia publicznego z zakresu promocji i organizacji wolontariatu w Gminie Izabelin treść 
 342  18.10.2021  Zagospodarowanie pasa drogowego ul. Partyzantów w Laskach w ramach realizacji inwestycji drogowej treść 
 341  15.10.2021  Roboty budowlane polegające na wykonaniu remontu chodnika o szerokości 2,00m w ul. Chodkiewicza na odcinku od ul. Kościuszki do ul. Jałowcowej - długość 49,16 mb  treść 
 340  21.10.2021  Montaż 128 szt. latarniowych ozdób świątecznych na terenie gminy Izabelin  treść 
 339  20.10.2021  Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej ul. Dolina Jozafata  treść 
 338   19.10.2021  Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy ul. Wesołej w Hornówku  treść 
 337  19.10.2021  Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy ul. Jana Kazimierza w Izabelinie B treść 
 336  20.10.2021  Wykonanie przyłącza energii elektrycznej wraz z wykonaniem zasilania kamer w Izabelinie B: ul. Jana Kazimierza/Sienkiewicza, ul. Sienkiewicza/Lubomirskiego treść 
 335  20.10.2021  Wykonanie przyłącza energii elektrycznej wraz z wykonaniem zasilania kamer w Laskach ul. Jaworowa, dz. ew. nr. 320/5 treść 
 334  20.10.2021  Wykonanie przyłącza energii elektrycznej wraz z wykonaniem zasilania kamer w Izabelinie C, ul. Poniatowskiego/Chodkiewicza, dz. ew. nr 277/11 treść 
 333  18.10.2021  Prowadzenie 8 zajęć sportowych "Elastyczny Fitness- zdrowy kręgosłup" dla mieszkańców wsi Laski treść 
 332  12.10.2021  Wykonanie projektu zagospodarowania zieleni terenu przy mokrych łąkach o powierzchni około 1500 m2 oraz przeprowadzenie 2 warsztatów z mieszkańcami zgodnie z ofertą wykonawcy. Zadanie realizowane w ramach funduszu sołeckiego wsi Truskaw treść 
 331  21.10.2021  Zagospodarowanie terenu przedszkola w Laskach etap 1 treść 
 330  18.10.2021  Dostawa i montaż masztu flagowego przy pomniku na pętli autobusowej w Truskawiu wraz z pracami towarzyszącymi treść 
 329  18.10.2021  Wykonanie okresowego rocznego przeglądu technicznego wybranych obiektów budowlanych - budynki gminne treść
 328  18.10.2021  Jesienne mechaniczne czyszczenie na mokro ścieków przykrawężnikowych odprowadzających wodę na wyznaczonych drogach na terenie gminy Izabelin treść 
 327  15.10.2021  Roboty budowlane polegające na odnowieniu/profilowaniu rowu przydrożnego wraz z obłożeniem płytami ażurowymi na podsypce cementowo piaskowej w ul. Partyzantów treść 
 326  15.10.2021 Przebudowa peronu autobusowego przy ul. Chodkiewicza wraz z wykonaniem odwodnienia treść 
 325  11.10.2021 Nasadzenia zieleni wokół obiektu posterunku Policji treść 
 324  11.10.2021 Wykonanie i dostawa pojemników edukacyjnych do selektywnej zbiórki odpadów na warsztaty segregacji treść 
 323  13.10.2021 Roboty budowlane polegające na dostawie i montażu bramy wraz z furtką oraz siłowników z osprzętem przy ul. Wierzbowej treść 
 322  13.10.2021 Wymiana stolarki aluminiowej i okien PCV w związku z termomodernizacją Szkoły Podstawowej przy ul. 3 Maja 49 w Izabelinie treść
 321  13.10.2021 Dotacja celowa dla Stowarzyszenia DziałajMY! na realizację zadania publ. z zakresu promocji zdrowia, pn. Warsztaty rozwojowe dla mieszkańców Gminy Izabelin. Zadanie realizowane będzie w trybie tzw. małego grantu treść 
 320  11.10.2021 Wykonanie i dostawa pojemników edukacyjnych do selektywnej zbiórki na warsztaty segregacji odpadów treść 
 319  27.09.2021 Wykonanie robót budowlanych polegających na budowie miejsc postojowych o powierzchni 50 m2 z płyt ażurowych w miejsce zieleńców na ul. Polnej, m. Hornówek treść
 318  27.09.2021 Wykonanie SOR dla ul. Polnej w Hornówku  treść
 317  11.10.2021 Budowa oświetlenie ulicznego w ciągu ul. Olszowej  treść
 316  05.10.2021 Opinia dendrologiczna dębów w ul. XI Poprzecznej w Hornówku treść 
 315  08.10.2021 Wykonanie dokumentacji projektowo kosztorysowej przebudowy drogi gminnej Bohaterów Kampinosu w Izabelinie B treść 
 314  22.09.2021 Warsztaty profilaktyczne (porozumienie bez przemocy) dla rodziców dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym (mieszkańców Gminy Izabelin) pn. Szkoła dla rodziców, opracowanych na podstawie serii książek pt. "Jak mówić, żeby dzieci nas słuchały, jak słuchać, żeby dzieci do nas mówiły" treść 
 313  05.10.2021 Umowa dotycząca wykonywania usług weterynaryjnych dla kotów wolno żyjących  treść
 312  07.10.2021 Korytowanie, wbudowanie kruszywa dolomitowego i równanie 5 dróg gminnych gruntowych i tłuczniowych (Piaskowa, Al. Dębów, Poniatowskiego, IX Poprzeczna, Sasanki) treść
 311  08.10.2021 Budowa ekranów zielonych w Gminie Izabelin treść
 310  01.10.2021 Wycinka drzew i krzewów na terenach gminnych treść 
 309  05.10.2021 Projekt oświetlenia przed Szkołą Podstawową przy ul. 3 Maja 49 w Izabelinie  treść 
 308  15.09.2021 Usługa cateringowa podczas szkolenia w dniach 15-17.09.2021  treść
 307  04.10.2021 Wykonanie nakładki asfaltowej ul. Pocztowej w Laskach  treść 
 306  01.10.2021 Remont odcinka ul. Langiewicza w Izabelinie C treść
 305  28.09.2021 Dzierżawa ekspresu do kawy ( 24 miesiące do 31. sierpnia 2023r.)  treść 
 304  01.09.2021 Zakup samochodu elektrycznego na potrzeby Gminy Izabelin  treść
 303  30.09.2021 Szkolenie KPA dla pracowników Urzędu  treść
 302  30.09.2021 Dokumentacja projektowo-kosztorysowa przebudowy ul. Fedorowicza w Hornówku  treść 
 301  30.09.2021 Opracowanie strategii rozwoju Gminy Izabelin  treść

 

Autor: Joanna Kamińska

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy Izabelin
Data utworzenia:2021-11-24
Data publikacji:2021-11-24
Osoba sporządzająca dokument:Joanna Kamińska
Osoba wprowadzająca dokument:Joanna Kamińska
Liczba odwiedzin:5656

Rozwiń Historia zmian

Data i godzina zmianyOsoba zmieniającaOpis zmianyPoprzednia wersja
2022-03-08 08:41:41Joanna Kamińskaaktualizacja2021 - część IV (301-400)
2022-03-04 10:24:53Joanna Kamińskaaktualizacja2021 - część IV (301-400)
2022-03-03 14:50:34Joanna Kamińskaaktualizacja2021 - część IV (301-400)
2022-03-03 14:14:08Joanna Kamińskaaktualizacja2021 - część IV (301-400)
2022-03-03 14:12:23Joanna Kamińskaaktualizacja2021 - część IV (301-400)
2022-03-03 13:52:39Joanna Kamińskaaktualizacja2021 - część IV (301-400)
2022-01-26 09:17:08Joanna Kamińskaaktualizacja2021 - część IV (301-400)
2022-01-10 12:57:13Joanna Kamińskaaktualizacja2021 - część IV (301-400)
2022-01-05 12:48:10Joanna Kamińskaaktualizacja2021 - część IV (301-400)
2022-01-04 13:42:59Joanna Kamińskaaktualizacja2021 - część IV (301-400)
2021-12-29 14:10:55Joanna Kamińskaaktualizacja2021 - część IV (301-400)
2021-12-23 13:45:55Joanna Kamińskaaktualizacja2021 - część IV (301-400)
2021-12-23 13:44:35Joanna Kamińskaaktualizacja2021 - część IV (301-400)
2021-12-22 12:41:44Joanna Kamińskaaktualizacja2021 - część IV (301-400)
2021-12-15 11:19:56Joanna Kamińskaaktualizacja2021 - część IV (301-400)
2021-12-14 11:30:01Joanna Kamińskaaktualizacja2021 - część IV (301-400)
2021-12-14 11:26:48Joanna Kamińskaaktualizacja2021 - część IV (301-400)
2021-12-14 11:18:35Joanna Kamińskaaktualizacja2021 - część IV (301-400)
2021-12-14 11:13:54Joanna Kamińskaaktualizacja2021 - część IV (301-400)
2021-12-14 11:03:18Joanna Kamińskaaktualizacja2021 - część IV (301-400)
2021-12-14 11:01:28Joanna Kamińskaaktualizacja2021 - część IV (301-400)
2021-12-14 10:49:44Joanna Kamińskaaktualizacja2021 - część IV (301-400)
2021-12-14 10:46:14Joanna Kamińskaaktualizacja2021 - część IV (301-400)
2021-12-10 13:10:31Joanna Kamińskaaktualizacja2021 - część IV (301-400)
2021-12-02 13:00:59Joanna Kamińskaaktualizacja2021 - część IV (301-400)
2021-11-24 09:45:54Joanna Kamińskaaktualizacja2021 - część IV (301-400)