Obwieszczenie o wszczęciu postępowania - kanalizacja deszczowa ul. 3 Maja

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
2 października 2015

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsięwzięcia - kanalizacja deszczowa ul. 3 Maja

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego

Na podstawie art. 49 i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013r. poz. 267) niniejszym zawiadamiam strony o wszczęciu w dniu 21.05.2013r. na wniosek Referatu Inwestycji Urzędu Gminy Izabelin z siedzibą w Izabelinie przy ul. 3-Maja 42 - postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsięwzięcia, polegającego na :

„budowie sieci kanalizacji deszczowej wraz przyłączami do studzienek ściekowych w ul. 3 Maja na odcinku od ul. Tetmajera do ul Langiewicza – rów na terenie Kampinoskiego Parku Narodowego w Gminie Izabelin, w miejscowościach Truskaw, Izabelin, Hornówek (dz. nr ew. 1510, 1511, 1719/2, obręb geod. Truskaw, dz. nr ew. 459/3, 526 obręb geod. Izabelin, dz. nr ew. 535, 532/2, 305, 220/1, 91, 66, 77/1, 8/1, 8/2, 9/1 obręb geod. Hornówek”

Uprawnienia stron, wynikają z art. 10 KPA. i polegają na prawie do czynnego udziału w każdym stadium postępowania, przeglądaniu akt sprawy, uzyskania wyjaśnień oraz składania wniosków.

Istnieje możliwość zapoznania się z dokumentacją sprawy w Referacie Gospodarki Komunalnej Ochrony Środowiska i Rolnictwa, Urzędu Gminy Izabelin z siedzibą przy ul. 3-Maja 42, 05-080 Izabelin w pokoju nr 3, w godzinach pracy Urzędu (pon. 9:00-18:00; wt.-pt. 8:00 - 16:00).

Załączniki:

 

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2015-10-02
Data publikacji:2015-10-02
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:
Liczba odwiedzin:875