OBWIESZCZENIE O WYDANIU DECYZJI ŚRODOWISKOWEJ DLA GALON-POLSKA

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
2 października 2015

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla GALON-POLSKA Sp z o.o. znak: ROŚ.6220.1.8.2013 z dn. 21 czerwca 2013r.

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 38 ustawy z dnia z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 ze zm.) Wójt Gminy Izabelin zawiadamia, iż w dniu 21 czerwca 2013r. na wniosek firmy GALON-POLSKA Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-465), ul. Składowa 2 wydana została decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na: „budowie stacji paliw płynnych wraz z pawilonem sklepowym i myjnią samochodową zlokalizowaną na terenie miejscowości Mościska, gmina Izabelin, przy ul. Estrady, róg ul. Chabrowej na działkach nr ew. 80/17, 80/18 i 80/19, obręb geod. Mościska.”

Jednocześnie zawiadamiam wszystkich zainteresowanych o możliwości zapoznania się z jej treścią w Referacie Gospodarki Komunalnej Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Gminy Izabelin przy ul. 3-go Maja 42, 05-080 Izabelin, w pokoju nr 3 w godzinach pracy urzędu: poniedziałek 900-1800, wtorek – piątek 800-1600.

Doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Niniejsze obwieszczenie podaje się do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Izabelin www.bip.izabelin.pl.

Załączniki:

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2015-10-02
Data publikacji:2015-10-02
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:
Liczba odwiedzin:1002