Wyniki otwartego konkursu ofert - organizacja i promocja wolontariatu w Gminie Izabelin w 2022 r.

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
11 marca 2022

W odpowiedzi na ogłoszony Zarządzeniem Nr 426/2022 Wójta Gminy Izabelin 26 styczeń 2022 r. otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie organizacji i promocji wolontariatu w Gminie Izabelin w 2022 r. wpłynęła jedna oferta, złożona przez Fundację Civis Polonus z siedzibą przy ul. Bagatela 10/34a i 47, 00-585 Warszawa, nr KRS 0000190972. Wnioskowana kwota dotacji na powierzenie realizacji zadania publicznego wynosi 30.000 zł (słownie: trzydzieści tysięcy złotych 00/100).

Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania wynosi 30.000 zł (słownie: trzydzieści tysięcy złotych 00/100).

Ze względu na fakt spełnienia wymogów formalnych i merytorycznych przez oferenta, dotację w wysokości 30.000 zł (słownie: trzydzieści tysięcy złotych 00/100), na powierzenie realizacji przedmiotowego zadania, przyznano Fundacji Civis Polonus z siedzibą przy ul. Bagatela 10/34a i 47, 00-585 Warszawa, nr KRS 0000190972

Autor: Barbara Bacewicz-Borys

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2022-03-11
Data publikacji:2022-03-11
Osoba sporządzająca dokument:Barbara Bacewicz-Borys
Osoba wprowadzająca dokument:Barbara Borys-Bacewicz
Liczba odwiedzin:133