Zmiana stawki za gospodarowanie odpadami komunalnymi od 01.04.2022 r.

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
1 kwietnia 2022

Uchwałą Rady Gminy Izabelin  nr LII/406/22 Rady Gminy Izabelin z dnia 22 lutego 2022 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty oraz ustalenia stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Izabelin wraz z terminem, częstotliwością i trybem ich uiszczania zmieniają się stawki opłat za wywóz odpadów komunalnych od mieszkańców gminy Izabelin i od 1 kwietnia 2022r. będą wynosiły:

- 36 zł/osobę w przypadku prowadzenia selektywnej zbiórki odpadów,

- 30 zł/osobę w przypadku posiadania kompostownika i kompostowania w nim bioodpadów we własnym zakresie,

Opłat należy dokonywać do 28 dnia każdego miesiąca, w którym nastąpił wywóz odpadów. 

- 191,90 zł/rocznie - ryczałtowa stawka dla nieruchomości o statusie rekreacyjnym

Opłaty należy dokonać do 28 grudnia 2022 r. 

Wysokość ulg, zarówno dla mieszkańców, którzy kompostują swoje bioodpady, jak i ulga dla osób, których dochód nie przekracza kwoty uprawniającej do świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej  pozostają w 

Numery rachunków bankowych nie ulegają zmianie.

http://edziennik.mazowieckie.pl/WDU_W/2022/2438/akt.pdf 

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2022-04-01
Data publikacji:2022-04-01
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:Marta Merchel
Liczba odwiedzin:527